KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2019 - 18:28
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
175.256 -175.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.159 2.403.297 2.392.138 2.392.138
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -203.437 1.175.808 17.069.271 2.403.297 34.844.821 34.844.821
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446
Transferler
4.825.325 -4.825.325
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.895 -1.871.047 -1.901.942 -1.901.942
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
2.452.443 -2.144.146 308.297 308.297
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 2.892.325 -245.735 1.197.109 19.729.149 -1.871.047 35.661.801 35.661.801


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.951.271 -19.825.929
Dönem Karı (Zararı)
-1.871.047 2.403.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.871.047 2.403.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
547.426 922.571
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 193.304 193.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 65.315 49.649
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.315 49.649
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -19.490 679.184
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
308.297
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.256.001 -23.062.929
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -11.656.062 -9.434.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -6.234.131 -26.952.712
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20 1.032.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.234.111 -27.985.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 2.228.281 1.204.764
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.650.484 -706.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.422.203 1.910.796
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 390.697 11.810.319
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-540.937 3.840
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
931.634 11.806.479
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,8,11,12 15.214 308.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
15.214 308.884
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.579.622 -19.737.061
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -1.371.649 -88.868
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.449 -3.540
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.412
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -15.963 -3.540
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.963 -3.540
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.754.453 18.762.983
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 22.754.453 18.762.983
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.807.631 -1.066.486
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.807.631 -1.066.486
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.186.090 1.886.173
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.993.721 819.687


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.993.721 4.186.090
Finansal Yatırımlar
5 67.500.732 55.844.671
Ticari Alacaklar
6 44.268.413 38.034.282
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 20 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.268.393 38.034.282
Diğer Alacaklar
7 9.139.543 10.206.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
23 0 5.650.484
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.139.543 4.556.212
Peşin Ödenmiş Giderler
8 256.228 177.557
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 153.668 1.400.944
ARA TOPLAM
130.312.305 109.850.240
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
130.312.305 109.850.240
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.498 38.499
Diğer Alacaklar
7 223.218 215.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 223.218 215.741
Maddi Duran Varlıklar
9 6.673.003 6.839.067
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 180.822 212.509
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 180.822 212.509
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 75.357 47.153
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.190.898 7.352.969
TOPLAM VARLIKLAR
137.503.203 117.203.209
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 95.336.894 72.582.441
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 0
Ticari Borçlar
6 5.405.540 5.014.843
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 386.311 927.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.019.229 4.087.595
Diğer Borçlar
7 0 2.871
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 2.871
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 0 1.371.649
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 115.095 113.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 99.194 57.870
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 15.901 55.989
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 485.273 427.100
ARA TOPLAM
101.342.802 79.512.763
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
101.342.802 79.512.763
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 498.600 435.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 498.600 435.000
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.600 435.000
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
101.841.402 79.947.763
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.661.801 37.255.446
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.892.325 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-245.735 -214.840
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-245.735 -214.840
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.197.109
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.729.149 17.047.970
Net Dönem Karı veya Zararı
16 -1.871.047 4.825.325
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.661.801 37.255.446
TOPLAM KAYNAKLAR
137.503.203 117.203.209


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 45.785.314 78.669.603
Satışların Maliyeti
17 -44.219.693 -72.514.898
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.565.621 6.154.705
BRÜT KAR (ZARAR)
1.565.621 6.154.705
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.885.807 -1.594.538
Pazarlama Giderleri
18 -201.883 -164.639
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 182.561 73.345
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -195.864
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-535.372 4.468.873
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-535.372 4.468.873
Finansman Gelirleri
21 5.412.613 2.233.900
Finansman Giderleri
21 -6.767.778 -3.620.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.890.537 3.082.481
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
19.490 -679.184
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -679.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 19.490 11
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.871.047 2.403.297
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.871.047 2.403.297
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.871.047 2.403.297
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,07480000 0,09610000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-30.895 -11.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-39.609 -14.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.714 3.147
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
8.714 3.147
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-30.895 -11.159
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.901.942 2.392.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.901.942 2.392.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758795


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5151 Değişim: 0,01%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9931 Değişim: 0,31%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.434,07 Değişim: -0,05%
Düşük 2.429,31 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.