KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.02.2019 - 18:11
KAP ***STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -177.808 1.151.111 16.484.575 390.669 32.248.429 32.248.429
Transferler
16 24.697 365.972 -390.669
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -14.470 175.256 160.786 160.786
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
43.468 43.468 43.468
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
13.960.000 439.882 -192.278 1.175.808 16.894.015 175.256 32.452.683 32.452.683
Transferler
16 21.301 153.955 -175.256
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16 -22.562 4.825.325 4.802.763 4.802.763
Dönem Sonu Bakiyeler
13.960.000 439.882 -214.840 1.197.109 17.047.970 4.825.325 37.255.446 37.255.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.943.573 1.026.194
Dönem Karı (Zararı)
4.825.325 175.256
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.825.325 175.256
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.322.059 959.785
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 801.757 763.136
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18 139.743 214.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 1.380.559 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-18.088
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.909.770 246.979
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 -23.938.457 14.626.057
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 20.127.044 -19.296.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.032.983 -1.032.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
19.094.061 -18.263.812
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
0 144.824
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.8.11.12 188.019 10.058.652
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.426.940 -2.847.368
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.614.959 12.906.020
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -7.490.198 -7.802.028
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
891.961 -227.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.382.159 -7.574.871
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.8.11.12 203.822 2.516.266
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
203.822 2.516.266
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.762.386 1.382.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-92.319 -289.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -88.868 -66.148
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-252.236 2.998.703
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.272.608
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.272.608
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9.10 -252.236 -273.905
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-144.236 -66.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-108.000 -207.374
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.495.726 -16.076.340
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 6.495.726 -16.076.340
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.299.917 -12.051.443
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.299.917 -12.051.443
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.886.173 13.937.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.186.090 1.886.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.186.090 1.886.173
Finansal Yatırımlar
5 55.844.671 31.906.215
Ticari Alacaklar
6 38.034.282 58.161.326
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 0 1.032.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 38.034.282 57.128.343
Diğer Alacaklar
7 10.206.696 7.555.472
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 5.650.484 3.223.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.556.212 4.331.928
Peşin Ödenmiş Giderler
8 177.557 127.228
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
11 1.400.944 38.368
ARA TOPLAM
109.850.240 99.674.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
109.850.240 99.674.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 38.499 38.499
Diğer Alacaklar
7 215.741 4.467.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 215.741 4.467.620
Maddi Duran Varlıklar
9 6.839.067 7.376.953
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 212.509 224.144
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 212.509 224.144
Peşin Ödenmiş Giderler
8 0 269
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 47.153 49.699
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.352.969 12.157.184
TOPLAM VARLIKLAR
117.203.209 111.831.966
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 72.582.441 66.078.965
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 0 7.750
Ticari Borçlar
6 5.014.843 12.505.041
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 927.248 35.287
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.087.595 12.469.754
Diğer Borçlar
7 2.871 2.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.871 2.307
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 1.371.649 88.868
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 113.859 10.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 57.870 10.752
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 55.989 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 427.100 279.831
ARA TOPLAM
79.512.763 78.973.514
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
79.512.763 78.973.514
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
15 435.000 405.769
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 435.000 405.769
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
435.000 405.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
79.947.763 79.379.283
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.255.446 32.452.683
Ödenmiş Sermaye
16 13.960.000 13.960.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 439.882 439.882
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-214.840 -192.278
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-214.840 -192.278
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 1.197.109 1.175.808
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 17.047.970 16.894.015
Net Dönem Karı veya Zararı
16 4.825.325 175.256
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.255.446 32.452.683
TOPLAM KAYNAKLAR
117.203.209 111.831.966


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 167.210.321 101.860.867
Satışların Maliyeti
17 -150.023.905 -89.779.132
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.186.416 12.081.735
BRÜT KAR (ZARAR)
17.186.416 12.081.735
Genel Yönetim Giderleri
18 -7.029.973 -9.298.560
Pazarlama Giderleri
18 -646.223 -709.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 421.041 1.222.799
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -86.777
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.931.261 3.209.574
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 0 2.390.343
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -204.266
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.931.261 5.395.651
Finansman Gelirleri
21 26.506.008 16.389.518
Finansman Giderleri
21 -30.231.385 -21.510.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.205.884 274.269
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.380.559 -99.013
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -1.371.649 -88.868
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -8.910 -10.145
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.825.325 175.256
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.825.325 175.256
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.825.325 175.256
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,19300000 0,00700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.562 -14.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.926 -18.088
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.364 3.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.364 3.618
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.562 -14.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.802.763 160.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.802.763 160.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742836


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8095 Değişim: -0,09%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8229
Açılış: 8,8173
10,3223 Değişim: 0,04%
Düşük 10,3124 28.09.2021 Yüksek 10,3359
Açılış: 10,3186
496,15 Değişim: -0,01%
Düşük 495,99 28.09.2021 Yüksek 496,78
Açılış: 496,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.