" />

KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 15:49
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
279.326 279.326 279.326
Dönem Karı (Zararı)
279.326 279.326 279.326
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 279.326 16.670.135 16.670.135
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.079 1.625.203 1.654.282 1.654.282
Dönem Karı (Zararı)
1.625.203 1.625.203 1.625.203
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.079 29.079 29.079
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -119.751 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.625.203 21.042.664 21.042.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.007.427 2.468.305
Dönem Karı (Zararı)
1.625.203 279.326
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.625.203 279.326
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.578.378 215.712
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
171.611 -156.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.506 31.893
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
119.207 31.893
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-17.701
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.089 884.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.089 884.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-790.623 -158.502
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-790.623 -158.502
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
326.831 25.594
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.486.792 -411.728
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.889.003 1.973.267
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.042.961 -4.347.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.969.377 -28.523.348
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.969.377 -28.523.348
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.016.444 -333.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.016.444 -333.762
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-38.231 30.432
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.258.497 34.989.563
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.258.497 34.989.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19.471 6.395
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.218.768 151.523
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.218.768 151.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.842.178 2.468.305
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.249
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-306.736 381.554
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.977
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 387.977
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.374.596 -99.768
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.239.582 -46.603
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-135.014 -53.165
Alınan Temettüler
1.067.860 93.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
448.436 150.066
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.504
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
29.504
Ödenen Faiz
-538.109 -460.328
Alınan Faiz
957.041 610.394
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.865.727 2.999.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.865.727 2.999.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.870.502 10.928.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.004.775 13.928.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.004.775 13.870.502
Finansal Yatırımlar
7.a 7.943.042 9.986.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.943.042 9.986.003
Ticari Alacaklar
8.a 55.371.555 32.402.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
55.371.555 32.402.178
Diğer Alacaklar
9.a 790.220 3.806.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
790.220 3.806.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 137.869 99.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
137.869 99.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.a 88.390 0
ARA TOPLAM
73.335.851 60.164.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
73.335.851 60.164.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 2.237.252 1.446.629
Maddi Duran Varlıklar
13 9.016.992 7.933.072
Binalar
7.723.353 7.736.745
Tesis, Makine ve Cihazlar
547.728 130.709
Taşıtlar
684.167 0
Mobilya ve Demirbaşlar
61.744 65.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 156.016 36.951
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
156.016 36.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.d 533.426 793.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.103.397 10.369.454
TOPLAM VARLIKLAR
85.439.248 70.534.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 29.504
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.504
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.504
Ticari Borçlar
8.b 61.697.995 46.439.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
61.697.995 46.439.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 121.628 102.157
Diğer Borçlar
319.961 271.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 0 1.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 319.961 269.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
525.389 473.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 509.949 440.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 15.440 33.141
ARA TOPLAM
62.694.477 47.286.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.694.477 47.286.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32 0 2.267.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 817.580 707.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
817.580 707.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.d 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.702.107 3.859.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
64.396.584 51.146.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.042.664 19.388.382
Ödenmiş Sermaye
24.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.031.899 7.002.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.036.879 7.007.800
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f -119.751 -148.830
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.g 7.072.119 4.053.905
Net Dönem Karı veya Zararı
24.g 1.625.203 3.018.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.042.664 19.388.382
TOPLAM KAYNAKLAR
85.439.248 70.534.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.a 96.998.750 70.912.485 21.761.303 25.513.177
Satışların Maliyeti
25.b -91.447.210 -67.545.823 -20.504.364 -24.230.264
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.551.540 3.366.662 1.256.939 1.282.913
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
5.551.540 3.366.662 1.256.939 1.282.913
Genel Yönetim Giderleri
26.c -4.838.007 -4.249.841 -1.700.728 -1.385.824
Pazarlama Giderleri
26.b -182.582 -100.100 -49.040 -36.169
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.a -425 0 -225 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.a 404.257 639.541 182.716 314.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.b -1.360.714 -10.930 -94.975 420.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-425.931 -354.668 -405.313 595.014
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.267.499 351.020 1.711 168.317
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 790.623 158.502 172.849 116.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.632.191 154.854 -230.753 879.822
Finansman Gelirleri
29.a 957.041 610.394 251.363 191.039
Finansman Giderleri
29.b -637.198 -460.328 -133.654 -133.340
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.952.034 304.920 -113.044 937.521
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-326.831 -25.594 147.061 -94.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.c -76.859 66.184
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.c -249.972 -25.594 80.877 -94.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.625.203 279.326 34.017 842.857
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.625.203 279.326 34.017 842.857
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.625.203 279.326 34.017 842.857
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.079 0 -16.151 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f 38.772 0 -17.766 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.693 0 1.615 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.f -9.693 0 1.615 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.079 0 -16.151 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.654.282 279.326 17.866 842.857
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.654.282 279.326 17.866 842.857http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.