KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 15:25
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-563.531 -563.531 -563.531
Dönem Karı (Zararı)
-563.531 -563.531 -563.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 -563.531 15.827.278 15.827.278
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
45.230 1.591.186 1.636.416 1.636.416
Dönem Karı (Zararı)
1.591.186 1.591.186 1.591.186
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
45.230 45.230 45.230
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -103.600 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.591.186 21.024.798 21.024.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.231.326 12.550.773
Dönem Karı (Zararı)
1.591.186 -563.531
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.591.186 -563.531
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.289.220 619.864
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
80.144 41.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.801 -9.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
56.397 -9.409
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-13.596 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.089 884.612
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.089 884.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-617.774 -42.011
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-617.774 -42.011
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
473.892 -69.070
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.367.372 -185.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.368.044 12.494.440
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
2.755.734 -2.291.435
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.306.236 -11.904.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.306.236 -11.904.263
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.915.764 -237.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.915.764 -237.438
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-90.708 -59.928
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.730.032 27.049.478
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.730.032 27.049.478
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12.361 -1.517
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.384.991 -60.457
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.384.991 -60.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.066.078 12.550.773
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.248 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-155.264 -6.422
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.221.413 -99.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.221.413 -46.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.165
Alınan Temettüler
1.066.149 93.345
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
308.002 92.367
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.779 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6.779 0
Ödenen Faiz
-404.455 -326.988
Alınan Faiz
705.678 419.355
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.078.588 12.636.718
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.078.588 12.636.718
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.870.502 10.928.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.791.914 23.565.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.791.914 13.870.502
Finansal Yatırımlar
7.a 7.230.269 9.986.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.230.269 9.986.003
Ticari Alacaklar
8.a 45.708.414 32.402.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
45.708.414 32.402.178
Diğer Alacaklar
9.a 890.900 3.806.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
890.900 3.806.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 190.346 99.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
190.346 99.638
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.a 22.206 0
ARA TOPLAM
62.834.049 60.164.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
62.834.049 60.164.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 2.064.403 1.446.629
Maddi Duran Varlıklar
13 9.083.042 7.933.072
Binalar
7.727.866 7.736.745
Tesis, Makine ve Cihazlar
571.708 130.709
Taşıtlar
720.488 0
Mobilya ve Demirbaşlar
62.980 65.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 28.250 36.951
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
28.250 36.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.d 450.934 793.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.786.340 10.369.454
TOPLAM VARLIKLAR
74.620.389 70.534.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 6.779
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.779
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.779
Ticari Borçlar
8.b 51.169.530 46.439.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
51.169.530 46.439.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 114.518 102.157
Diğer Borçlar
153.738 271.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 0 1.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 153.738 269.469
Kısa Vadeli Karşılıklar
483.852 473.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 464.307 440.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 19.545 33.141
ARA TOPLAM
51.928.417 47.286.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.928.417 47.286.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32 0 2.267.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 782.647 707.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
782.647 707.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.d 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.667.174 3.859.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
53.595.591 51.146.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.024.798 19.388.382
Ödenmiş Sermaye
24.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.048.050 7.002.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.053.030 7.007.800
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f -103.600 -148.830
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.g 7.072.119 4.053.905
Net Dönem Karı veya Zararı
24.g 1.591.186 3.018.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.024.798 19.388.382
TOPLAM KAYNAKLAR
74.620.389 70.534.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.a 75.237.447 45.399.308 30.706.917 20.959.204
Satışların Maliyeti
25.b -70.942.846 -43.315.559 -30.071.291 -19.591.874
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.294.601 2.083.749 635.626 1.367.330
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.294.601 2.083.749 635.626 1.367.330
Genel Yönetim Giderleri
26.c -3.137.279 -2.864.017 -1.599.383 -1.387.985
Pazarlama Giderleri
26.b -133.542 -63.931 -60.549 -31.920
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.a -200 0 -200 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.a 221.541 325.492 -101.527 207.914
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.b -1.265.739 -430.975 -55.372 783.694
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-20.618 -949.682 -1.181.405 939.033
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 1.265.788 182.703 443.494 116.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 617.774 42.011 126.773 194.746
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.862.944 -724.968 -611.138 1.250.035
Finansman Gelirleri
29.a 705.678 419.355 381.712 200.491
Finansman Giderleri
29.b -503.544 -326.988 -107.552 -221.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.065.078 -632.601 -336.978 1.228.714
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-473.892 69.070 18.251 -205.803
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.c -143.043 22.206
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.c -330.849 69.070 -3.955 -205.803
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.591.186 -563.531 -318.727 1.022.911
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
45.230 0 -31.158 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f 56.538 0 -38.947 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11.308 0 7.789 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.f -11.308 0 7.789 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.230 0 -31.158 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.636.416 -563.531 -349.885 1.022.911
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.636.416 -563.531 -349.885 1.022.911http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957958


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -2,03% Hacim : 10.396 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6651 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6297 20.09.2021 Yüksek 8,7266
Açılış: 8,6468
10,1639 Değişim: 0,23%
Düşük 10,1186 20.09.2021 Yüksek 10,2390
Açılış: 10,1402
491,53 Değişim: 0,72%
Düşük 484,23 20.09.2021 Yüksek 492,52
Açılış: 488,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.