KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 10:34
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442
Dönem Karı (Zararı)
-1.586.442 -1.586.442 -1.586.442
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.905 -1.586.442 14.804.366 14.804.366
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382
Transferler
3.018.214 -3.018.214 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
76.388 1.909.913 1.986.301 1.986.301
Dönem Karı (Zararı)
1.909.913 1.909.913 1.909.913
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
76.388 76.388 76.388
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -72.442 -4.980 2.198.438 7.072.119 1.909.913 21.374.683 21.374.683


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-172.619 -5.061.283
Dönem Karı (Zararı)
1.909.913 -1.586.442
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.909.913 -1.586.442
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-650.356 -195.564
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.317 19.442
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.453 87.268
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
76.169 85.210
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-6.716 2.058
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.089 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
99.089 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-491.001 152.735
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-491.001 152.735
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
492.143 -274.874
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-849.357 -180.135
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.432.176 -3.114.138
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.349.912 -2.388.310
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-26.301.443 -4.736.930
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-26.301.443 -4.736.930
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.240.081 83.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.240.081 83.704
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-168.163 -131.890
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.441.254 4.212.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26.441.254 4.212.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.684 20.948
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.285.309 -173.926
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.285.309 -173.926
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-172.619 -4.896.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -165.139
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
335.136 -33.320
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.158 -99.767
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-487.158 -46.602
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -53.165
Alınan Temettüler
822.294 66.447
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.061 113.688
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.998
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.998
Ödenen Faiz
-296.903 -105.176
Alınan Faiz
323.966 218.864
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.578 -4.980.915
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.578 -4.980.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.870.502 10.928.463
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.063.080 5.947.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 14.063.080 13.870.502
Finansal Yatırımlar
7.a 11.335.915 9.986.003
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11.335.915 9.986.003
Ticari Alacaklar
8.a 58.703.621 32.402.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
58.703.621 32.402.178
Diğer Alacaklar
9.a 1.566.583 3.806.664
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.566.583 3.806.664
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 267.801 99.638
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
267.801 99.638
ARA TOPLAM
85.937.000 60.164.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.937.000 60.164.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.937.630 1.446.629
Maddi Duran Varlıklar
13 8.395.239 7.933.072
Binalar
7.732.330 7.736.745
Tesis, Makine ve Cihazlar
598.614 130.709
Taşıtlar
0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
64.295 65.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 32.625 36.951
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.625 36.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.d 447.100 793.091
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.972.305 10.369.454
TOPLAM VARLIKLAR
96.909.305 70.534.439
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
19 2.998
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.998
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.998
Ticari Borçlar
8.b 72.880.752 46.439.498
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
72.880.752 46.439.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 93.473 102.157
Diğer Borçlar
253.420 271.060
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 0 1.591
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 253.420 269.469
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30.a 165.249
Kısa Vadeli Karşılıklar
527.203 473.368
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 500.778 440.227
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 26.425 33.141
ARA TOPLAM
73.923.095 47.286.083
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.923.095 47.286.083
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
32 0 2.267.669
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 2.267.669
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 727.000 707.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
727.000 707.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.d 884.527 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.611.527 3.859.974
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.534.622 51.146.057
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.374.683 19.388.382
Ödenmiş Sermaye
24.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.079.208 7.002.820
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.084.188 7.007.800
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f -72.442 -148.830
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.g 7.072.119 4.053.905
Net Dönem Karı veya Zararı
24.g 1.909.913 3.018.214
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.374.683 19.388.382
TOPLAM KAYNAKLAR
96.909.305 70.534.439


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.a 44.530.530 24.440.104
Satışların Maliyeti
25.b -40.871.555 -23.723.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.658.975 716.419
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.658.975 716.419
Genel Yönetim Giderleri
26.b -1.537.896 -1.476.032
Pazarlama Giderleri
26.a -72.993 -32.011
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.a 323.068 117.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.b -1.210.367 -1.214.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.160.787 -1.888.715
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 822.294 66.447
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 491.001 -152.735
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.474.082 -1.975.003
Finansman Gelirleri
29.a 323.966 218.864
Finansman Giderleri
29.b -395.992 -105.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.402.056 -1.861.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.b -492.143 274.873
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30.c -165.249
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30.c -326.894 274.873
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.909.913 -1.586.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.909.913 -1.586.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.909.913 -1.586.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
76.388 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f 95.485 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.097 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.f -19.097 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.388 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.986.301 -1.586.442
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.986.301 -1.586.442http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934323


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,00% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4389 Değişim: -0,20%
Düşük 8,4367 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2455 Değişim: -0,25%
Düşük 10,2428 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
502,78 Değişim: 0,33%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 503,51
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.