KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.02.2021 - 14:52
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.966.800 1.966.800 1.966.800
Dönem Karı (Zararı)
1.966.800 1.966.800 1.966.800
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.105 1.966.800 16.390.808 16.390.808
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.640 3.018.214 2.997.574 2.997.574
Dönem Karı (Zararı)
3.018.214 3.018.214 3.018.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.640 -20.640 -20.640
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -148.830 -4.980 2.198.438 4.053.905 3.018.214 19.388.382 19.388.382


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.998.358 2.906.580
Dönem Karı (Zararı)
3.018.214 1.966.800
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.018.214 1.966.800
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-734.872 508.874
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-138.353 -4.101
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
174.358 140.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
147.248 140.401
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
27.110
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
86.979 362.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
86.979 362.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-363.430 -372.360
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-363.430 -372.360
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
511.116 312.197
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.005.542 70.180
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-235.846 426.649
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-7.591.274 8.727.686
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.386.752 -2.604.661
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-24.386.752 -2.604.661
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-811.075 -2.192.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-811.075 -2.192.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
76.091 -131.196
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.339.641 -5.650.054
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.339.641 -5.650.054
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10.544 -84.654
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
126.979 2.362.385
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
126.979 2.362.385
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.047.496 2.902.323
Alınan Kira
115.400 104.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-164.538 -100.438
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
315.201 350.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.976 210.258
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
387.976 210.258
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-166.120 -4.449
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-112.955 -4.449
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.165
Alınan Temettüler
93.345 144.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
628.480 -441.430
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-625.699 -1.074.995
Alınan Faiz
1.254.179 633.565
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.039 2.815.543
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.942.039 2.815.543
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.928.463 8.112.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.870.502 10.928.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.870.502 10.928.463
Finansal Yatırımlar
7.a 9.986.003 2.394.729
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
9.986.003 2.394.729
Ticari Alacaklar
8.a 32.402.178 8.015.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.402.178 8.015.426
Diğer Alacaklar
9.a 3.806.664 2.995.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.806.664 2.995.589
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 99.638 175.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
99.638 175.729
ARA TOPLAM
60.164.985 24.509.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.164.985 24.509.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.446.629 1.083.200
Maddi Duran Varlıklar
13 7.933.072 7.885.209
Binalar
7.736.745 7.754.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
130.709 43.338
Taşıtlar
0 16.172
Mobilya ve Demirbaşlar
65.618 70.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 36.951 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.951 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30.c 793.091 413.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.369.454 9.541.978
TOPLAM VARLIKLAR
70.534.439 34.051.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 46.439.498 14.099.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
46.439.498 14.099.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 102.157 91.613
Diğer Borçlar
271.060 311.129
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32 1.591 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 269.469 291.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
473.368 436.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 440.227 430.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 33.141 6.031
ARA TOPLAM
47.286.083 14.939.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
47.286.083 14.939.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.267.669 2.100.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32 2.267.669 2.100.621
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.267.669 2.100.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 707.778 621.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
707.778 621.282
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30.c 884.527
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.859.974 2.721.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.146.057 17.661.105
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.388.382 16.390.809
Ödenmiş Sermaye
24.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
24.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.002.820 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.007.800 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
24.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f -148.830 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
24.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
24.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
24.g 4.053.905 2.087.106
Net Dönem Karı veya Zararı
24.g 3.018.214 1.966.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.388.382 16.390.809
TOPLAM KAYNAKLAR
70.534.439 34.051.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
25.a 112.087.858 80.203.724
Satışların Maliyeti
25.b -104.762.695 -73.508.002
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.325.163 6.695.722
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.325.163 6.695.722
Genel Yönetim Giderleri
26.c -6.001.311 -4.979.524
Pazarlama Giderleri
26.b -172.396 -58.460
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
26.a -595 -1.475
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.a 1.019.258 956.868
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
27.b -12.140 -705.692
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.157.979 1.907.439
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
28 466.420 440.628
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
28 363.430 372.360
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.987.829 2.720.427
Finansman Gelirleri
29.a 1.254.179 633.565
Finansman Giderleri
29.b -712.678 -1.074.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.529.330 2.278.997
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
30.b -511.116 -312.197
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-511.116 -312.197
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.018.214 1.966.800
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.018.214 1.966.800
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.018.214 1.966.800
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-20.640 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.f -26.462 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.822 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.f 5.822 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.640 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.997.574 1.966.800
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.997.574 1.966.800http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911814


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.074 Değişim: 3,11% Hacim : 113.954 Mio.TL Son veri saati : 12:55
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.078
Açılış: 10.767
32,1780 Değişim: 0,00%
Düşük 32,0925 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9902 Değişim: 0,00%
Düşük 34,9315 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.500,46 Değişim: -0,40%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,41
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.