KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 14:33
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.169 49.169 49.169
Dönem Karı (Zararı)
49.169 49.169 49.169
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 49.169 14.473.178 14.473.178
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 1.966.800 16.390.809 16.390.809
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
1.966.800 -1.966.800 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-563.531 -563.531 -563.531
Dönem Karı (Zararı)
-563.531 -563.531 -563.531
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 4.053.906 -563.531 15.827.278 15.827.278


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.550.773 4.278.812
Dönem Karı (Zararı)
-563.531 49.169
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-563.531 49.169
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
619.864 301.251
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
41.454 39.663
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.409 -3.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.409 -3.605
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
884.612 362.557
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
884.612 362.557
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-42.011 -110.882
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-42.011 -110.882
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-69.070 -150.713
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-185.712 164.231
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.494.440 3.928.392
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.291.435 7.834.725
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.904.263 -640.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.904.263 -640.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-237.438 -1.589.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-237.438 -1.589.097
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-59.928 -86.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.049.478 -3.030.879
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.049.478 -3.030.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.517 -93.462
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-60.457 1.534.174
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-60.457 1.534.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.550.773 4.278.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.422 144.584
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.767 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.602 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.165
Alınan Temettüler
93.345 144.584
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
92.367 -308.815
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Faiz
-326.988 -625.474
Alınan Faiz
419.355 316.659
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.636.718 4.114.581
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.636.718 4.114.581
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.928.463 8.112.920
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.565.181 12.227.501


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 23.565.181 10.928.463
Finansal Yatırımlar
7.a 4.686.164 2.394.729
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 4.686.164 2.394.729
Ticari Alacaklar
8.a 19.035.077 8.015.426
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 19.035.077 8.015.426
Diğer Alacaklar
9.a 3.233.027 2.995.589
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 3.233.027 2.995.589
Peşin Ödenmiş Giderler
10 235.657 175.729
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 235.657 175.729
ARA TOPLAM
50.755.106 24.509.936
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.755.106 24.509.936
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.125.210 1.083.200
Maddi Duran Varlıklar
12 7.897.727 7.885.209
Binalar
7.745.772 7.754.700
Tesis, Makine ve Cihazlar
77.715 43.338
Taşıtlar
5.916 16.172
Mobilya ve Demirbaşlar
68.324 70.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 45.796 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
45.796 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24.c 482.928 413.858
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.711.372 9.541.978
TOPLAM VARLIKLAR
60.466.478 34.051.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 41.149.335 14.099.857
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 41.149.335 14.099.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 90.096 91.613
Diğer Borçlar
177.887 311.129
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 0 20.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 177.887 291.129
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 455.736 436.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
455.736 436.603
ARA TOPLAM
41.873.054 14.939.202
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.873.054 14.939.202
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 2.173.406 2.100.621
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.173.406 2.100.621
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.173.406 2.100.621
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 592.740 621.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
592.740 621.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.766.146 2.721.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.639.200 17.661.105
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.827.278 16.390.809
Ödenmiş Sermaye
18.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18.b 115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.023.460 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18.c 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.f -128.190 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
18.d -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18.e 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18.g 4.053.906 2.087.106
Net Dönem Karı veya Zararı
18.g -563.531 1.966.800
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.827.278 16.390.809
TOPLAM KAYNAKLAR
60.466.478 34.051.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19.a 45.399.308 44.409.739 20.959.204 14.879.460
Satışların Maliyeti
19.b -43.315.559 -42.228.028 -19.591.874 -14.039.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.083.749 2.181.711 1.367.330 840.412
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.083.749 2.181.711 1.367.330 840.412
Genel Yönetim Giderleri
20.c -2.864.017 -2.502.185 -1.387.985 -1.220.389
Pazarlama Giderleri
20.b -63.931 -27.668 -31.920 -11.205
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20.a 0 -950 0 -950
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.a 325.492 897.739 207.914 206.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.b -430.975 -666.220 783.694 7.782
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-949.682 -117.573 939.033 -177.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 182.703 213.962 116.256 213.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
22 42.011 110.882 194.746 45.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-724.968 207.271 1.250.035 81.784
Finansman Gelirleri
23.a 419.355 316.659 200.491 169.845
Finansman Giderleri
23.b -326.988 -625.474 -221.812 -221.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-632.601 -101.544 1.228.714 30.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
69.070 150.713 -205.803 24.183
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b 69.070 150.713 -205.803 24.183
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-563.531 49.169 1.022.911 54.473
DÖNEM KARI (ZARARI)
-563.531 49.169 1.022.911 54.473
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-563.531 49.169 1.022.911 54.473
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-563.531 49.169 1.022.911 54.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-563.531 49.169 1.022.911 54.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868977


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5461 Değişim: 0,81%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6792
Açılış: 13,4375
15,3616 Değişim: 0,18%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
789,75 Değişim: 0,46%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 799,36
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.