KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 13:41
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-125.342 1 125.341 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-104.734 104.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 -2.566.451 -2.188.778 -2.188.778
Dönem Karı (Zararı)
-2.566.451 -2.566.451 -2.566.451
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 377.673 377.673
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.598.893 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -2.566.451 15.773.949 15.773.949
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 -3.474.128 14.424.009 14.424.009
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-3.474.128 3.474.128 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.044 116.044 116.044
Dönem Karı (Zararı)
116.044 116.044 116.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.000.000 115.005 7.156.630 -128.190 -4.980 2.198.438 2.087.106 116.044 14.540.053 14.540.053


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.297.474 -11.211.249
Dönem Karı (Zararı)
116.044 -2.566.451
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
116.044 -2.566.451
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
92.094 -262.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
59.132 60.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
31.237 132.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31.237 132.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
362.557 446.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
362.557 446.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-186.573 38.717
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-186.573 38.717
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-291.708 -612.235
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
117.449 -328.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.089.336 -8.288.109
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7.030.582 -4.495.035
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-266.435 -2.615.249
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-266.435 -2.615.249
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.356.608 -789.771
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.356.608 -789.771
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.778 -50.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.086.459 -785.363
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.086.459 -785.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.561 -54.513
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.897.595 502.715
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.897.595 502.715
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.297.474 -11.117.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -93.832
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-117.449 294.968
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -33.668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -33.668
Alınan Temettüler
144.584 530.447
Ödenen Faiz
-765.642 -583.903
Alınan Faiz
503.609 382.092
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.180.025 -10.916.281
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.180.025 -10.916.281
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.112.920 13.975.854
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.292.945 3.059.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 10.292.945 8.112.920
Finansal Yatırımlar
7.a 4.091.833 11.122.415
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 4.091.833 11.122.415
Ticari Alacaklar
8.a 5.677.200 5.773.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 5.677.200 5.773.322
Diğer Alacaklar
9.a 3.159.340 802.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 3.159.340 802.732
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 87.311 44.533
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 87.311 44.533
ARA TOPLAM
23.308.629 25.855.922
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
23.308.629 25.855.922
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 897.412 710.840
Maddi Duran Varlıklar
13 7.905.815 7.964.946
Binalar
7.759.214 7.772.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
47.211 61.012
Taşıtlar
31.563 60.153
Mobilya ve Demirbaşlar
67.827 71.175
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 1.017.763 726.055
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.980.701 9.561.552
TOPLAM VARLIKLAR
33.289.330 35.417.474
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 15.663.452 19.749.911
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 15.663.452 19.749.911
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 89.706 176.267
Diğer Borçlar
9.b 46.960 49.365
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 46.960 49.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 446.682 410.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 446.682 410.116
ARA TOPLAM
16.246.800 20.385.659
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.246.800 20.385.659
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.900.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
31 1.900.000
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.900.000
Diğer Borçlar
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 602.477 607.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22.c 602.477 607.806
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29.c 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.502.477 607.806
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.749.277 20.993.465
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.540.053 14.424.009
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 7.023.460 7.023.460
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.028.440 7.028.440
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.b 7.156.630 7.156.630
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.e -128.190 -128.190
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.c -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.d 2.198.438 2.198.438
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23.d 1.673.024 1.673.024
Yasal Yedekler
23.d 525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.f 2.087.106 5.561.234
Net Dönem Karı veya Zararı
23.f 116.044 -3.474.128
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.540.053 14.424.009
TOPLAM KAYNAKLAR
33.289.330 35.417.474


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 57.925.903 67.738.534 13.516.164 23.033.149
Satışların Maliyeti
24.b -55.193.987 -66.349.883 -12.965.959 -23.192.508
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.916 1.388.651 550.205 -159.359
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
2.731.916 1.388.651 550.205 -159.359
Genel Yönetim Giderleri
25.a -3.676.479 -3.754.956 -1.174.294 -1.319.786
Pazarlama Giderleri
25.b -40.001 -59.477 -12.333 -18.818
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -950 -1.593 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 1.378.322 3.185.722 480.583 1.964.318
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -706.974 -4.034.076 -40.754 -2.251.473
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-314.166 -3.275.729 -196.593 -1.785.118
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 213.962 337.571 0 192.876
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 186.573 -38.717 75.691 -161.364
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
86.369 -2.976.875 -120.902 -1.753.606
Finansman Gelirleri
28.a 503.609 382.092 186.950 180.502
Finansman Giderleri
28.b -765.642 -583.903 -140.168 -317.729
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-175.664 -3.178.686 -74.120 -1.890.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
291.708 612.235 140.995 377.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b 291.708 612.235 140.995 377.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633
DÖNEM KARI (ZARARI)
116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.044 -2.566.451 66.875 -1.513.633
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 377.673 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 377.673 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 377.673 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 377.673 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.044 -2.188.778 66.875 -1.513.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
116.044 -2.188.778 66.875 -1.513.633http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.464 Değişim: -0,63% Hacim : 43.576 Mio.TL Son veri saati : 14:33
Düşük 9.421 19.04.2024 Yüksek 9.488
Açılış: 9.431
32,5996 Değişim: 0,38%
Düşük 32,4917 19.04.2024 Yüksek 33,0938
Açılış: 32,4917
34,8109 Değişim: 0,23%
Düşük 34,6024 19.04.2024 Yüksek 35,3906
Açılış: 34,7321
2.490,11 Değişim: 0,23%
Düşük 2.483,83 19.04.2024 Yüksek 2.552,25
Açılış: 2.484,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.