KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:35
KAP ***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***STJ*** STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 115.005 5.962.240 -53.795 -6.192 2.198.437 4.472.545 1.068.082 16.756.322 16.756.322
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
27 1.068.082 -1.068.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 1.795.934 -12.673 2.283 667.320 2.452.864 2.452.864
Dönem Karı (Zararı)
667.320 667.320 667.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.795.934 -12.673 2.283 1.785.544 1.785.544
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.000.000 115.005 7.758.174 -66.468 -3.909 2.198.437 5.540.627 667.320 19.209.186 19.209.186
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 3.000.000 115.005 7.349.849 -131.477 -4.980 2.198.437 5.540.627 -104.734 17.962.727 17.962.727
Diğer Düzeltmeler
-125.342 1 125.341
Transferler
27 -104.734 104.734 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 374.386 3.287 102.754 480.427 480.427
Dönem Karı (Zararı)
102.754 102.754 102.754
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
374.386 3.287 377.673 377.673
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.000.000 115.005 7.598.893 -128.190 -4.980 2.198.438 5.561.234 102.754 18.443.154 18.443.154


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.172.422 -1.150.120
Dönem Karı (Zararı)
102.754 667.320
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
102.754 667.320
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
550.427 104.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.793 68.377
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.228 29.127
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.228 41.584
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -12.457
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
446.464 3.601
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
446.464 3.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-20.930 -49.846
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-20.930 -49.846
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24.025 53.707
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-10.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.825.603 -1.918.805
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-4.647.731 -1.611.358
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.033.843 -1.657.132
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
28.152 -587.308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28.152 -587.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-121.495 -71.108
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.025.040 2.058.876
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.025.040 2.058.876
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-67.755 -48.366
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.971 -2.409
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.971 -2.409
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-4.172.422 -1.146.519
Ödenen Faiz
0 -3.601
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.057 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.096 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.096
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Alınan Temettüler
12.000
Ödenen Faiz
-66.796
Alınan Faiz
64.949
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.170.365 -1.150.120
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.170.365 -1.150.120
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.975.854 3.301.373
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.805.489 2.151.253


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.805.489 13.975.854
Finansal Yatırımlar
7.a 8.579.293 3.931.562
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
7.a 8.579.293 3.931.562
Ticari Alacaklar
8.a 8.281.298 4.693.919
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.a 8.281.298 4.693.919
Diğer Alacaklar
9.a 494.416 522.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.a 494.416 522.568
Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 148.194 26.699
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.a 148.194 26.699
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
27.308.690 23.150.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.308.690 23.150.602
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
7.b 159.711 159.711
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 757.620 736.690
Maddi Duran Varlıklar
13 7.988.630 7.999.562
Binalar
7.786.097 7.790.513
Tesis, Makine ve Cihazlar
38.247 33.056
Taşıtlar
88.953 98.378
Mobilya ve Demirbaşlar
75.333 77.615
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.256 3.022
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.256 3.022
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29.c 63.070
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.970.287 8.898.985
TOPLAM VARLIKLAR
36.278.977 32.049.587
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8.b 16.718.195 12.693.155
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.b 16.718.195 12.693.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.a 83.353 151.108
Diğer Borçlar
9.b 32.853 40.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.b 32.853 40.824
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 433.508 389.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.b 433.508 352.979
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
36.152
ARA TOPLAM
17.267.909 13.274.218
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.267.909 13.274.218
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 567.914 522.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21.c 567.914 522.063
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 290.579
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
567.914 812.642
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.835.823 14.086.860
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.443.154 17.962.727
Ödenmiş Sermaye
23.a 3.000.000 3.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
115.005 115.005
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
23 7.465.723 7.213.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.470.703 7.218.372
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
23.b 7.598.893 7.349.849
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.e -128.190 -131.477
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
23.c -4.980 -4.980
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.d 2.198.438 2.198.437
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
23.d 1.673.024 1.673.023
Yasal Yedekler
23.d 525.414 525.414
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
23.f 5.561.234 5.540.627
Net Dönem Karı veya Zararı
23.f 102.754 -104.734
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.443.154 17.962.727
TOPLAM KAYNAKLAR
36.278.977 32.049.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24.a 26.129.433 12.832.808
Satışların Maliyeti
24.b -24.924.995 -11.605.659
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.204.438 1.227.149
BRÜT KAR (ZARAR)
1.204.438 1.227.149
Genel Yönetim Giderleri
25.a -1.203.075 -1.169.168
Pazarlama Giderleri
25.b -27.330 -7.966
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
25.c -483 -1.458
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.a 501.886 1.682.980
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26.b -379.740 -1.070.270
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.696 661.267
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 12.000 35.462
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 20.930 49.846
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.626 746.575
Finansman Gelirleri
28.a 64.949
Finansman Giderleri
28.b -66.796 -25.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.779 721.027
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-24.025 -53.707
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29.b -24.025 -53.707
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
102.754 667.320
DÖNEM KARI (ZARARI)
102.754 667.320
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
102.754 667.320
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.287 1.785.544
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 1.890.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -15.841
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 2.283
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 2.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.287 -91.355
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.287 -91.355
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.287 1.785.544
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.041 2.452.864
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
106.041 2.452.864http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679547


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.448 10.05.2021 Yüksek 1.462
Açılış: 1.449
8,2654 Değişim: -0,08%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,2872
Açılış: 8,2722
10,0719 Değişim: 0,33%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,0983
Açılış: 10,0384
488,22 Değişim: -0,06%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 489,26
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.