KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2023 - 18:11
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.230.709.781 -47.524 5.345.814 1.009.968.672 672.356.730 2.829.486.431 163.979.175 2.993.465.606
Transferler
672.356.730 -672.356.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
203.584.603 -7.265 -161.709.323 41.868.015 16.176.981 58.044.996
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 1.434.294.384 -54.789 5.345.814 1.682.325.402 -161.709.323 2.871.354.446 180.156.156 3.051.510.602
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 2.102.669.968 -419.361 5.345.814 1.682.325.402 3.652.411.405 7.353.486.186 211.121.553 7.564.607.739
Transferler
3.652.411.405 -3.652.411.405
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.115.995 297.721 37.547.398 51.961.114 8.048.036 60.009.150
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -142.939.750 2.116.785.963 -121.640 5.345.814 5.334.736.807 37.547.398 7.405.447.300 219.169.589 7.624.616.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.546.843 -441.518.370
Dönem Karı (Zararı)
44.694.413 -162.420.565
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.694.413 -162.420.565
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-6.792.174 17.472.030
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
141.874 105.212
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-218.185 -9.239.791
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.783.980 23.761.507
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 1.311
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30.783.980 23.760.196
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-38.105.741 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
605.898 2.845.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
74.003.683 57.570.665
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-705.927 28.599.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.386.956 -68.262
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.976.128 -15.437.685
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-72.052.065 8.214.585
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.106.574 104.840.431
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.432.057 -88.654.246
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
95.812.216 20.076.144
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.905.922 -87.377.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-359.079 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -354.140.500
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.219.555 -291.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.672.505 -291.721
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.547.050 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.340.683 -199.841.853
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -181.477.161
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.532.703 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.000 0
Ödenen Faiz
-30.783.980 -18.363.381
Alınan Faiz
0 -1.311
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.986.605 -641.651.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
104.412.535
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.986.605 -537.239.409
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.159.718 541.534.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.146.323 4.295.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 17.146.323 7.159.718
Ticari Alacaklar
108.341.112 107.417.000
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
39.449.649 47.124.314
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
68.891.463 60.292.686
Diğer Alacaklar
3.919.444 6.071.812
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.323.839 2.082.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.595.605 3.989.282
Peşin Ödenmiş Giderler
126.559.773 54.507.708
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126.559.773 54.507.708
Diğer Dönen Varlıklar
49.870.042 60.200.480
ARA TOPLAM
305.836.694 235.356.718
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
305.836.694 235.356.718
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
96.000 96.000
Diğer Alacaklar
149.234 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
149.234 0
Stoklar
5 364.061.874 343.085.746
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 9.487.089.119 9.412.714.629
Maddi Duran Varlıklar
6.536.525 4.003.462
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.154 107.721
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.118 123.549
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.118 123.549
Peşin Ödenmiş Giderler
340.779 340.779
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
340.779 340.779
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
9.858.425.803 9.760.471.886
TOPLAM VARLIKLAR
10.164.262.497 9.995.828.604
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 276.259.768 316.059.307
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
276.259.768 316.059.307
Banka Kredileri
276.236.585 315.975.600
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23.183 83.707
Ticari Borçlar
78.798.734 47.692.160
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4.174.726 2.611.845
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
74.624.008 45.080.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.546.128 514.930
Diğer Borçlar
4 541.048.704 514.012.970
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
478.379.146 426.044.777
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.669.558 87.968.193
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.345.018 7.218.220
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
464.128 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.880.890 7.218.220
Kısa Vadeli Karşılıklar
514.862 722.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
227.075 435.034
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
287.787 287.787
ARA TOPLAM
902.513.214 886.220.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
902.513.214 886.220.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 192.193.154 216.445.777
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
192.193.154 216.445.777
Banka Kredileri
192.178.014 216.407.454
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15.140 38.323
Diğer Borçlar
4 4.723.660 3.911.986
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.723.660 3.911.986
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
406.259.587 307.574.169
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
406.259.587 307.574.169
Uzun Vadeli Karşılıklar
561.959 800.549
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
561.959 800.549
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.033.394.034 1.016.267.976
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.637.132.394 1.545.000.457
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.539.645.608 2.431.220.865
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.405.447.300 7.353.486.186
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-142.939.750 -142.939.750
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-121.640 -419.361
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.116.785.963 2.102.669.968
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.334.736.807 1.682.325.402
Net Dönem Karı veya Zararı
37.547.398 3.652.411.405
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
219.169.589 211.121.553
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.624.616.889 7.564.607.739
TOPLAM KAYNAKLAR
10.164.262.497 9.995.828.604


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
86.771.364 68.888.453
Satışların Maliyeti
-18.923.415 -26.486.177
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
67.847.949 42.402.276
BRÜT KAR (ZARAR)
67.847.949 42.402.276
Genel Yönetim Giderleri
-13.088.147 -13.587.161
Pazarlama Giderleri
-686.773 -320.623
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
6.637.885 17.201.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-10.609.736 -246.191.764
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
50.101.178 -200.496.042
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
50.101.178 -200.496.042
Finansman Gelirleri
0 75.589.276
Finansman Giderleri
-4.800.867 -34.668.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.300.311 -159.575.463
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-605.898 -2.845.102
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -2.845.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-605.898 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.694.413 -162.420.565
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.694.413 -162.420.565
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
7.147.015 -711.242
Ana Ortaklık Payları
37.547.398 -161.709.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,72210000 -3,10980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
297.721 -7.265
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
297.721 -7.265
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
15.017.016 220.472.826
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
15.017.016 220.472.826
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
15.017.016 220.472.826
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.314.737 220.465.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.009.150 58.044.996
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.048.036 16.176.981
Ana Ortaklık Payları
51.961.114 41.868.015http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153923


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.374 Değişim: 0,29% Hacim : 137.155 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.294 23.02.2024 Yüksek 9.417
Açılış: 9.362
31,0391 Değişim: 0,17%
Düşük 30,4194 23.02.2024 Yüksek 31,0982
Açılış: 30,9876
33,6226 Değişim: -0,05%
Düşük 33,1645 23.02.2024 Yüksek 33,7409
Açılış: 33,6386
2.032,38 Değişim: 0,76%
Düşük 1.979,90 23.02.2024 Yüksek 2.038,25
Açılış: 2.016,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.