KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.05.2022 - 18:57
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 5.345.814 341.226.790 22.575.409 423.255.016 0 423.255.016
Transferler
22.575.409 -22.575.409
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606 -13.670.400 -13.646.794 0 -13.646.794
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 37.901 5.345.814 363.802.199 -13.670.400 409.608.222 0 409.608.222
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 47.524 5.345.814 363.802.199 80.326.675 503.519.872 0 503.519.872
Transferler
80.326.675 -80.326.675
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.265 -146.984.283 -146.991.548 0 -146.991.548
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 54.789 5.345.814 444.128.874 -146.984.283 356.528.324 0 356.528.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-443.178.374 218.563.043
Dönem Karı (Zararı)
-146.984.283 -13.670.400
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-146.984.283 -13.670.400
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
211.159.376 -628.011
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
52.526 1.126
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.223.825 -154.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.845.665 -474.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.366.751
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.845.665 892.137
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
200.485.010 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-507.353.467 232.861.454
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 -750.000
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.789.330 -15.868.690
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-138.941.406 -41.659.930
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.437.685 -6.284.675
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8.194.517 76.271.080
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
110.100.767 -16.126.867
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.287.522 222.601.688
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.933.740 14.678.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.294.792 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.294.792 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-443.178.374 218.563.043
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.721 -175.565.526
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-291.721 -12.868.136
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -162.697.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-56.081.080 -38.920.650
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.499.999
Kredilerden Nakit Girişleri
0 22.499.999
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.666.667 -61.744.723
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
34.437 -150.540
Ödenen Faiz
-14.448.850 -892.137
Alınan Faiz
0 1.366.751
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-499.551.175 4.076.867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-499.551.175 4.076.867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
502.361.631 3.229.956
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.810.456 7.306.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.810.456 502.361.631
Ticari Alacaklar
42.057.387 68.202.017
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
14.432.932 19.450.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.624.455 48.751.469
Diğer Alacaklar
192.018.377 53.076.971
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
188.334.735 50.794.574
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.683.642 2.282.397
Peşin Ödenmiş Giderler
9.110.024 17.304.541
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 463.745
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.110.024 16.840.796
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
4.675
Diğer Dönen Varlıklar
74.880.606 76.585.932
ARA TOPLAM
320.876.850 717.535.767
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
320.876.850 717.535.767
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.093.408.521 1.093.408.521
Ticari Alacaklar
420.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
420.875
Stoklar
4 400.341.798 384.904.113
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.508.426.986 1.508.426.986
Maddi Duran Varlıklar
1.030.417 790.375
Kullanım Hakkı Varlıkları
973.383 1.014.275
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.420 31.267
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
30.420 31.267
Peşin Ödenmiş Giderler
16.038 16.038
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.004.227.563 2.989.012.450
TOPLAM VARLIKLAR
3.325.104.413 3.706.548.217
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 283.044.273 266.062.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
283.044.273 266.062.795
Banka Kredileri
282.926.738 265.969.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
117.535 93.129
Ticari Borçlar
125.981.179 15.880.412
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.143.553
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
125.981.179 13.736.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
251.026 298.290
Diğer Borçlar
3 248.189.188 342.171.234
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
248.119.188 342.051.234
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
70.000 120.000
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
110.289.179 90.934.564
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.888.977 4.503.675
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
71.400.202 86.430.889
Kısa Vadeli Karşılıklar
393.795 379.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
165.995 151.856
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
227.800 227.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
741.195 1.141.058
ARA TOPLAM
768.889.835 716.868.009
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
768.889.835 716.868.009
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 180.882.567 234.140.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
180.882.567 234.140.351
Banka Kredileri
179.975.740 233.202.663
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
906.827 937.688
Diğer Borçlar
3 2.018.483.233 2.251.303.699
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
2.015.628.869 2.248.818.756
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.854.364 2.484.943
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 420.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 420.875
Uzun Vadeli Karşılıklar
320.454 295.411
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
320.454 295.411
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.199.686.254 2.486.160.336
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.968.576.089 3.203.028.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
356.528.324 503.519.872
Ödenmiş Sermaye
52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.789 -47.524
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.345.814 5.345.814
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
444.128.874 363.802.199
Net Dönem Karı veya Zararı
-146.984.283 80.326.675
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
356.528.324 503.519.872
TOPLAM KAYNAKLAR
3.325.104.413 3.706.548.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
34.872.376 33.065.221
Satışların Maliyeti
-13.214.734 -18.336.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.657.642 14.728.816
BRÜT KAR (ZARAR)
21.657.642 14.728.816
Genel Yönetim Giderleri
-2.808.529 -1.293.595
Pazarlama Giderleri
-1.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17.138.226 3.346.707
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-227.806.543 -3.649.296
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-191.820.704 13.132.632
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-191.820.704 13.132.632
Finansman Gelirleri
75.590.587 1.366.751
Finansman Giderleri
-30.754.166 -28.169.783
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-146.984.283 -13.670.400
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-146.984.283 -13.670.400
DÖNEM KARI (ZARARI)
-146.984.283 -13.670.400
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-146.984.283 -13.670.400
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -2,82660000 -0,26290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.265 23.606
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.265 23.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.265 23.606
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-146.991.548 -13.646.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-146.991.548 -13.646.794http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027390


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.635 Değişim: 1,57% Hacim : 33.390 Mio.TL Son veri saati : 11:40
Düşük 10.569 20.06.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.588
32,5953 Değişim: 0,29%
Düşük 32,4618 20.06.2024 Yüksek 32,6183
Açılış: 32,5026
35,0330 Değişim: 0,16%
Düşük 34,9168 20.06.2024 Yüksek 35,1333
Açılış: 34,9769
2.446,74 Değişim: 0,58%
Düşük 2.431,08 20.06.2024 Yüksek 2.456,33
Açılış: 2.432,59
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.