KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.06.2021 - 19:27
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30.608 17.228.786 -2.176.517 14.542.877 0 14.542.877
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 -170.799 -170.799
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 24.614 100.470.479 5.345.814 405.703.676 -2.716.517 562.920.774 12.182.747 575.103.521
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 14.295 -40.389.172 272.452.453 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601
Transferler
903.633.477 -903.633.477
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.606 103.568.510 -3.534.741 100.057.375 0 100.057.375
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 306.943 306.943
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 6.610.756 6.610.756
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 37.901 -40.389.172 376.020.963 5.345.814 1.309.337.153 -3.534.741 1.700.910.626 93.493.049 1.794.403.675


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
570.049.568 46.197.767
Dönem Karı (Zararı)
-3.227.798 -2.887.316
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.227.798 -2.887.316
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.903.321 26.858.732
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12.321 13.753
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.605.380 3.608.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-5.277.413 5.875.880
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.169.550 -249.972
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 892.137 6.125.852
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
103.568.510 17.228.786
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.205.283 131.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
457.654.076 22.226.351
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
429.740.155 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 -62.326.557 1.147.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8,26 -41.655.126 -787.493
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 -6.284.675 -7.066.792
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 76.271.080 -1.951.027
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,26 36.433.072 18.004.341
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,26 11.081.417 -1.417.390
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 14.394.710 14.297.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
552.329.599 46.197.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-167.680 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17.887.649 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-218.406.858 -47.649.776
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.878.887 -36.465
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -205.527.971 -47.613.311
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-124.820.013 -2.773.320
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 69.447.454 10.695.633
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-199.394.340 -7.191.874
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-150.540 -151.227
Ödenen Faiz
-892.137 -6.125.852
Alınan Faiz
6.169.550 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.822.697 -4.225.329
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
226.822.697 -4.225.329
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 36.463.678 9.656.422
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 263.286.375 5.431.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 263.286.375 36.463.678
Finansal Yatırımlar
5 786.326.345 1.216.066.500
Ticari Alacaklar
163.372.431 100.224.322
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,26 5.967.823 6.170.580
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 157.404.608 94.053.742
Diğer Alacaklar
1.856.102 1.360.803
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8,26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.856.102 1.360.803
Peşin Ödenmiş Giderler
29.468.831 105.735.957
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9,26 15.894.812 93.127.665
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 13.574.019 12.608.292
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
17 51.745.850 10.586.023
ARA TOPLAM
1.296.055.934 1.470.437.283
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.296.055.934 1.470.437.283
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
5.931.009 6.849.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 5.931.009 6.849.431
Stoklar
11 112.965.500 106.680.825
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.194.084.808 988.556.838
Maddi Duran Varlıklar
72.736.939 59.858.052
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 1.034.005 803.124
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
33.229 34.099
Peşin Ödenmiş Giderler
50.104 54.058
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 50.104 54.058
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.386.931.594 1.162.932.427
TOPLAM VARLIKLAR
2.682.987.528 2.633.369.710
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.946.979 37.233.687
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7.965.890 9.636.060
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 356.130 71.763
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,26 7.609.760 9.564.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 29.981.089 27.597.627
Banka Kredileri
29.981.089 27.597.627
Ticari Borçlar
144.294.525 53.038.653
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 136.278.706 15.713.686
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.015.819 37.324.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 545.299 87.565
Diğer Borçlar
15.226.313 18.691.694
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8,26 4.937.877 5.073.902
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 10.288.436 13.617.792
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
172.279.546 137.138.749
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9,26 48.074 566.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 172.231.472 136.572.304
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
243.560.720 224.467.788
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.360.237 4.093.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 52.065 143.362
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.308.172 3.950.315
ARA TOPLAM
616.213.619 474.751.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
616.213.619 474.751.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
140.788.481 271.448.659
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.564.692 46.804.304
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 634.919 705.101
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,26 8.929.773 46.099.203
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
131.223.789 224.644.355
Banka Kredileri
6 131.223.789 224.644.355
Ticari Borçlar
0 54.822.800
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,26 0 54.822.800
Diğer Borçlar
1.669.424 1.636.493
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.669.424 1.636.493
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.393.185 61.139.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 40.393.185 61.139.272
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.678 308.995
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 215.678 308.995
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 89.303.466 81.833.077
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
272.370.234 471.189.296
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
888.583.853 945.941.109
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.700.910.626 1.600.853.251
Ödenmiş Sermaye
18 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
376.058.864 272.466.748
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.901 14.295
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 37.901 14.295
Yabancı Para Çevrim Farkları
376.020.963 272.452.453
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 5.345.814 5.345.814
Diğer Yedekler
-40.389.172 -40.389.172
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 1.309.337.153 405.703.676
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -3.534.741 903.633.477
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 93.493.049 86.575.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.794.403.675 1.687.428.601
TOPLAM KAYNAKLAR
2.682.987.528 2.633.369.710


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 50.926.366 24.836.469
Satışların Maliyeti
19 -29.000.559 -9.948.235
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.925.807 14.888.234
BRÜT KAR (ZARAR)
21.925.807 14.888.234
Genel Yönetim Giderleri
20 -4.958.992 -5.913.268
Pazarlama Giderleri
20 -721.585 -322.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.991.904 1.038.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -2.259.416 -4.314.017
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.977.718 5.376.743
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.977.718 5.376.743
Finansman Gelirleri
23 6.169.550 249.972
Finansman Giderleri
23 -28.169.783 -8.382.254
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.022.515 -2.755.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.205.283 -131.777
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.205.283 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -131.777
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.227.798 -2.887.316
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.227.798 -2.887.316
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
306.943 -170.799
Ana Ortaklık Payları
-3.534.741 -2.716.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,06800000 0,05220000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.606 30.608
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.606 30.608
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
103.568.510 17.228.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
103.568.510 17.228.786
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
103.592.116 17.259.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.364.318 14.372.078
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
306.943 -170.799
Ana Ortaklık Payları
100.057.375 14.542.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941243


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5049 Değişim: -0,02%
Düşük 32,4715 19.06.2024 Yüksek 32,6732
Açılış: 32,5128
34,9583 Değişim: 0,21%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,1819
Açılış: 34,8854
2.437,23 Değişim: 0,08%
Düşük 2.430,81 19.06.2024 Yüksek 2.447,34
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.