KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.03.2021 - 21:11
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.979 494.732.569
Transferler
28 146.569 48.899.297 -49.045.866
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.429 37.051.706 52.356.278 89.426.413 484.543 89.910.956
Kar Payları
-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
13.939.294 13.939.294 -35.068.976 -21.129.682
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.384 -14.384 0 -14.384
Dönem Sonu Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443
Transferler
28 52.356.278 -52.356.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.289 189.210.760 903.633.477 1.092.864.526 62.144.522 1.155.009.048
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
28 -40.389.172 -40.389.172 12.077.282 -28.311.890
Dönem Sonu Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 14.295 272.452.453 -40.389.172 5.345.814 405.703.676 903.633.477 1.600.853.251 86.575.350 1.687.428.601


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.753.981 79.449.068
Dönem Karı (Zararı)
965.777.999 52.840.821
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
965.777.999 52.840.821
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
183.081.222 3.677.063
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.225.262.619 8.386.128
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.216.066.500 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -40.213.292 4.611.401
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -7.698.483 1.934.868
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -40.079.259 -27.391.402
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15,38 -69.805.381 -4.438.415
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 27.432.700 61.349.214
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 39.618.612 -50.330.281
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15,38 81.548.984 22.650.743
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.753.981 79.449.068
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.439.024 -66.634.838
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.963.863
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -59.669.141 -43.278
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 48.230.117
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.627.697
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.492.299 -7.294.607
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -23.427.541
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 65.088.800 68.285.910
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -32.282.468 -28.895.767
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-470.493 -305.082
Ödenen Temettüler
0 -2.768.016
Ödenen Faiz
-10.843.540 -20.184.111
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.807.256 5.519.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.807.256 5.519.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.656.422 4.136.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 36.463.678 9.656.422


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 36.463.678 9.656.422
Finansal Yatırımlar
7 1.216.066.500 0
Ticari Alacaklar
100.224.322 44.673.490
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 6.170.580 2.184.591
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 94.053.742 42.488.899
Diğer Alacaklar
1.360.803 494.064
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,38 0 62.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.360.803 432.064
Peşin Ödenmiş Giderler
105.735.957 35.984.634
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15,38 93.127.665 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 12.608.292 35.984.634
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
27 10.586.023 3.754.279
ARA TOPLAM
1.470.437.283 94.562.889
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.470.437.283 94.562.889
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
6.849.431 19.299.508
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 6.849.431 19.299.508
Stoklar
13 106.680.825 66.601.566
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 988.556.838 947.882.740
Maddi Duran Varlıklar
18 59.858.052 188.911
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 803.124 1.710.682
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 34.099 38.201
Peşin Ödenmiş Giderler
54.058 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 54.058 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.162.932.427 1.035.817.608
TOPLAM VARLIKLAR
2.633.369.710 1.130.380.497
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.233.687 43.596.069
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.144.607 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,38 8.144.607 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.089.080 43.596.069
Banka Kredileri
8 29.017.317 43.353.498
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 71.763 242.571
Ticari Borçlar
53.038.653 80.428.753
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 15.713.686 24.143.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 37.324.967 56.285.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 87.565 107.580
Diğer Borçlar
18.691.694 18.514.075
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 5.073.902 1.861.676
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.617.792 16.652.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
137.138.749 20.158.464
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15,38 566.445 1.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 136.572.304 19.158.464
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
224.467.788 1.265.476
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.093.677 1.393.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 143.362 300.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 3.950.315 1.092.919
ARA TOPLAM
474.751.813 165.463.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
474.751.813 165.463.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
271.448.659 232.450.753
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
46.099.203 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8,38 46.099.203 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.349.456 232.450.753
Banka Kredileri
8 224.644.355 230.917.234
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 705.101 1.533.519
Ticari Borçlar
54.822.800 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 54.822.800 0
Diğer Borçlar
1.636.493 1.114.737
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.636.493 1.114.737
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.139.272 96.570.572
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 61.139.272 96.570.572
Uzun Vadeli Karşılıklar
308.995 246.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 308.995 246.337
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 81.833.077 73.803.148
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
471.189.296 404.185.547
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
945.941.109 569.649.054
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.600.853.251 548.377.897
Ödenmiş Sermaye
28 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.295 -5.994
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.295 -5.994
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 14.295 -5.994
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
272.452.453 83.241.693
Yabancı Para Çevrim Farkları
272.452.453 83.241.693
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 5.345.814 5.345.814
Diğer Yedekler
-40.389.172 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 405.703.676 353.347.398
Net Dönem Karı veya Zararı
37 903.633.477 52.356.278
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 86.575.350 12.353.546
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.687.428.601 560.731.443
TOPLAM KAYNAKLAR
2.633.369.710 1.130.380.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 1.306.523.519 96.129.262
Satışların Maliyeti
29 -201.522.604 -35.499.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.105.000.915 60.629.896
BRÜT KAR (ZARAR)
1.105.000.915 60.629.896
Genel Yönetim Giderleri
30 -20.621.117 -15.199.091
Pazarlama Giderleri
30 -2.536.911 -6.365.793
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 7.215.949 1.923.416
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -9.381.943 -9.681.210
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.079.676.893 31.307.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 88.904.215 48.017.379
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.168.581.108 79.324.597
Finansman Gelirleri
34 10.197.952 355.373
Finansman Giderleri
34 -29.919.839 -23.162.086
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.148.859.221 56.517.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-183.081.222 -3.677.063
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -199.699.692 -1.207.840
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 16.618.470 -2.469.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
965.777.999 52.840.821
DÖNEM KARI (ZARARI)
965.777.999 52.840.821
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.144.522 484.543
Ana Ortaklık Payları
903.633.477 52.356.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 37 17,37760000 1,00690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
20.289 18.429
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.289 18.429
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
189.210.760 37.051.706
Yabancı Para Çevrim Farkları
189.210.760 37.051.706
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
189.231.049 37.070.135
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.155.009.048 89.910.956
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
62.144.522 484.543
Ana Ortaklık Payları
1.092.864.526 89.426.413http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917611


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,5510 Değişim: 0,12%
Düşük 32,4881 19.06.2024 Yüksek 32,5547
Açılış: 32,5128
34,9680 Değişim: 0,24%
Düşük 34,8605 19.06.2024 Yüksek 35,0156
Açılış: 34,8854
2.436,42 Değişim: 0,04%
Düşük 2.433,59 19.06.2024 Yüksek 2.437,99
Açılış: 2.435,35
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.