" />

KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 23:54
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -22.856 18.645.409 5.199.245 243.127.509 70.335.221 391.377.236 34.000.918 425.378.154
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
28 0
Transferler
28 70.335.221 -70.335.221
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.567 27.544.578 49.045.866 76.588.877 18.608.194 95.197.071
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-20.171.523 -20.171.523 -5.671.132 -25.842.655
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.980 494.732.570
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -24.423 46.189.987 5.199.245 293.291.207 49.045.866 447.794.590 46.937.980 494.732.570
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
16.644.503 13.939.294 30.583.797 -35.068.977 -4.485.180
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28 146.569 48.899.297 -49.045.866 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.429 20.407.203 52.356.278 72.781.910 0 72.781.910
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.768.016 -2.768.016 0 -2.768.016
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
484.542 484.542
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-14.384 -14.384 0 -14.384
Dönem Sonu Bakiyeler
28 52.000.000 2.092.708 -5.994 83.241.693 5.345.814 353.347.398 52.356.278 548.377.897 12.353.546 560.731.443


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
79.449.068 86.307.911
Dönem Karı (Zararı)
52.840.821 56.734.080
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
52.840.821 56.734.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.222.119 -17.308.893
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 48.067 282.852
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.278.551 496.333
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20.184.111 20.803.143
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
30 20.184.111 20.803.143
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.051.706 -4.660.124
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-48.017.379 -45.398.193
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-48.017.379 -46.171.432
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 773.239
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.677.063 11.167.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.386.128 46.882.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.611.401 -19.697.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.934.868 -4.720.557
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.391.402 -27.714.892
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.438.415 -11.565.303
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.349.214 16.263.825
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.330.281 39.280.326
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
22.650.743 55.037.177
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
79.449.068 86.307.911
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-66.634.838 -36.480.414
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
-2.963.863 -25.842.655
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
5.660.055
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.278 -80.858
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-63.627.697 -16.216.956
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.294.607 -68.974.181
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.427.541 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
68.285.910 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.895.767 -48.171.039
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-305.082 0
Ödenen Temettüler
-2.768.016 0
Ödenen Faiz
-20.184.111 -20.803.142
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.519.623 -19.146.684
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.519.623 -19.146.684
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.136.799 23.283.483
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
9.656.422 4.136.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 9.656.422 4.136.799
Finansal Yatırımlar
7 0 0
Ticari Alacaklar
10 44.673.490 41.441.410
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 2.184.591 1.847.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 42.488.899 39.593.912
Diğer Alacaklar
11 494.064 2.468.684
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,38 62.000 76.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 432.064 2.392.300
Peşin Ödenmiş Giderler
15 35.984.634 30.058.970
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
27 3.754.279 3.714.527
ARA TOPLAM
94.562.889 81.820.390
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
94.562.889 81.820.390
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 96.000 96.000
Ticari Alacaklar
10 19.299.508 23.876.862
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,38 19.299.508 23.876.862
Stoklar
13 66.601.566 39.210.164
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 947.882.740 836.237.664
Maddi Duran Varlıklar
18 188.911 221.554
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 1.710.682 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 38.201 32.654
Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 1.487.249
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.035.817.608 901.162.147
TOPLAM VARLIKLAR
1.130.380.497 982.982.537
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 43.596.069 72.249.265
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 43.596.069 72.249.265
Banka Kredileri
8 43.353.498 72.249.265
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 242.571 0
Ticari Borçlar
10 80.428.753 19.079.539
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 25.101.795 6.424.375
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 55.326.958 12.655.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 107.580 91.544
Diğer Borçlar
11 19.779.552 70.342.118
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 1.861.676 25.729.307
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 17.917.876 44.612.811
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 20.158.464 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.393.089 2.753.545
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
23 300.171 226.029
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
23 1.092.918 2.527.516
ARA TOPLAM
165.463.507 164.516.011
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
165.463.507 164.516.011
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
232.450.753 164.164.843
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 232.450.753 164.164.843
Banka Kredileri
8 230.917.234 164.164.843
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.533.519 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 1.114.737 803.776
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,38 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 1.114.737 803.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 96.570.572 94.078.294
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 246.337 158.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 246.337 158.013
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 73.803.148 64.529.030
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
404.185.547 323.733.956
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
569.649.054 488.249.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
548.377.897 447.794.590
Ödenmiş Sermaye
28 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
28 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.994 -24.423
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.994 -24.423
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
28 -5.994 -24.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
83.241.693 46.189.987
Yabancı Para Çevrim Farkları
83.241.693 46.189.987
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
28 5.345.814 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
28 353.347.398 293.291.207
Net Dönem Karı veya Zararı
37 52.356.278 49.045.866
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 12.353.546 46.937.980
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
560.731.443 494.732.570
TOPLAM KAYNAKLAR
1.130.380.497 982.982.537


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 96.129.262 100.495.771
Satışların Maliyeti
29 -35.499.366 -38.537.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
60.629.896 61.957.860
BRÜT KAR (ZARAR)
60.629.896 61.957.860
Genel Yönetim Giderleri
30 -15.199.091 -11.183.761
Pazarlama Giderleri
30 -6.365.793 -2.286.987
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 1.923.416 4.746.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -9.681.210 -451.580
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.307.218 52.781.773
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 48.017.379 46.171.432
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.324.597 98.953.205
Finansman Gelirleri
34 355.373 0
Finansman Giderleri
34 -23.162.086 -31.052.029
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
56.517.884 67.901.176
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.677.063 -11.167.096
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 -3.677.063 -11.167.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.840.821 56.734.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.840.821 56.734.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
484.543 7.688.214
Ana Ortaklık Payları
52.356.278 49.045.866
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 1,00690000 0,94320000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
18.429 -1.567
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18.429 -1.567
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
37.051.706 38.464.558
Yabancı Para Çevrim Farkları
37.051.706 38.464.558
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
37.051.706 38.464.558
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.070.135 38.462.991
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
89.910.956 95.197.071
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
484.543 18.608.194
Ana Ortaklık Payları
89.426.413 76.588.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826757


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8367 Değişim: -0,04%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8733
Açılış: 32,8492
35,6682 Değişim: -0,05%
Düşük 35,6096 24.07.2024 Yüksek 35,7145
Açılış: 35,6848
2.542,51 Değişim: -0,10%
Düşük 2.539,85 24.07.2024 Yüksek 2.547,13
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.