KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 18:22
KAP ***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SRVGY*** SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.863 4.921.466 184.960.936 33.274.134 277.229.381
Transferler
33.274.134 -33.274.134 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.465 1.600.108 1.624.573
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 4.602 4.921.466 218.235.070 1.600.108 278.853.954 278.853.954
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -22.856 5.199.245 217.957.291 55.342.931 332.569.319
Transferler
55.342.931 -55.342.931 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.188 0 2.327.873 2.331.061
Dönem Sonu Bakiyeler
52.000.000 2.092.708 -19.668 5.199.245 273.300.222 2.327.873 334.900.380 334.900.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.120 -12.091.889
Dönem Karı (Zararı)
2.327.873 1.624.573
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.998.438 -827.261
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 64.641 25.395
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
174.197 -458.954
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 174.197 -458.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-582.895 39.501
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
239.334 108.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 0 -298
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 239.334 108.351
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.983.161 -565.721
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
120.000 24.465
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.271.191 -12.889.201
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.432.257 -734.667
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
289.786 -53.391
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.308.536 -55.134
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
260.796 -7.214.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.897.713 -4.953.729
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.923.546 -577.169
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
27.944.853 699.031
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
55.120 -12.091.889
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
63.312 -2.171.152
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.896.688 -650.152
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.960.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -1.521.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.147.584 16.284.133
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.449.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-908.250 -28.177
Ödenen Faiz
-239.334 -137.227
Alınan Faiz
0 298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.029.152 2.021.092
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.029.152 2.021.092
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.630.639 754.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 601.487 2.775.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 601.487 1.630.639
Finansal Yatırımlar
4 3.179.096 6.433.293
Ticari Alacaklar
6 22.158.785 13.821.782
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,24 2.661.466 1.214.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 19.497.319 12.607.145
Diğer Alacaklar
7 9.596.679 10.627.450
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7,24 9.585.317 10.615.632
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11.362 11.818
Peşin Ödenmiş Giderler
8 811.361 2.572.903
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 115
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.726.423 987.216
ARA TOPLAM
38.073.831 36.073.398
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.073.831 36.073.398
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 23.468.036 23.468.036
Ticari Alacaklar
6 37.746.127 21.102.419
Diğer Alacaklar
1.893 0
Stoklar
11 17.803.808 11.495.272
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 316.675.388 313.778.700
Maddi Duran Varlıklar
162.129 226.073
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
32.385 33.082
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.908.759 17.408.011
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
414.798.525 387.511.593
TOPLAM VARLIKLAR
452.872.356 423.584.991
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.551.811 3.302.530
Ticari Borçlar
6 12.140.058 10.242.345
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,24 6.876.345 5.762.062
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 5.263.713 4.480.283
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 94.028 87.200
Diğer Borçlar
7 4.652.920 9.317.294
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.274 104.656
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 61.274 104.656
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 220.393 380.585
ARA TOPLAM
22.720.484 23.434.610
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.720.484 23.434.610
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.214.618 24.388.988
Diğer Borçlar
7 4.935.506 4.041.312
Ertelenmiş Gelirler
15 66.985.970 39.041.117
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 115.398 109.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 115.398 109.645
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.251.492 67.581.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
117.971.976 91.015.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
334.900.380 332.569.319
Ödenmiş Sermaye
16 52.000.000 52.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 2.092.708 2.092.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-19.668 -22.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.668 -22.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -19.668 -22.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 5.199.245 5.199.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
273.300.222 217.957.291
Net Dönem Karı veya Zararı
2.327.873 55.342.931
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
334.900.380 332.569.319
TOPLAM KAYNAKLAR
452.872.356 423.584.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 5.957.020 4.599.524
Satışların Maliyeti
17 -360.570 -243.034
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.596.450 4.356.490
BRÜT KAR (ZARAR)
5.596.450 4.356.490
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.007.548 -2.278.343
Pazarlama Giderleri
19 -166.821 -4.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 124.201 3.142
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -369.883 -930.295
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.176.399 1.146.994
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.176.399 1.146.994
Finansman Gelirleri
21 0 561.465
Finansman Giderleri
21 -1.848.526 -108.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.327.873 1.600.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.327.873 1.600.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.327.873 1.600.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.327.873 1.600.108
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 0,04480000 0,03080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.188 24.465
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.188 24.465
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.188 24.465
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.331.061 1.624.573
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.331.061 1.624.573http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682800


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.401 Değişim: -0,35% Hacim : 11.948 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.395 01.10.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.399
8,8554 Değişim: -0,37%
Düşük 8,8207 01.10.2021 Yüksek 8,8958
Açılış: 8,8881
10,2684 Değişim: -0,38%
Düşük 10,2389 01.10.2021 Yüksek 10,3222
Açılış: 10,3071
501,19 Değişim: -0,11%
Düşük 497,31 01.10.2021 Yüksek 502,54
Açılış: 501,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.