KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:10
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 8.714.134 5.177.605 3.786.733 2.017.744
Satışların Maliyeti
28 0 -473.386 0 -161.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.714.134 4.704.219 3.786.733 1.856.730
BRÜT KAR (ZARAR)
8.714.134 4.704.219 3.786.733 1.856.730
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -728.351 -531.491 -243.710 -190.624
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.627.878 2.485.267 1.510.129 968.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -4.571.436 -3.636.019 -1.702.797 -1.244.200
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.042.225 3.021.976 3.350.355 1.390.111
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 61.421 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0 22.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
10 2.493.023 -107.101 616.543 -19.905
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.535.248 2.976.296 3.966.898 1.392.381
Finansman Gelirleri
33 -6.714 -2.470 -4.664 -1.358
Finansman Giderleri
33 0 14.831 0 2.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.528.534 2.988.657 3.962.234 1.393.315
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
483.510 -634.243 54.962 -277.696
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -722.284 0 -289.385
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 483.510 88.041 54.962 11.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.652.797 286.779
Dönem Karı (Zararı)
10.012.044 2.354.414
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.009.825 1.440.752
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 54.340 773.639
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-93.043 265
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 72.901 2.126
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22-44 -165.944 -1.861
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -74.496
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
33 0 -74.496
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-2.487.612 107.101
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.487.612 107.101
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -483.510 634.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-295.325 -2.512.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13789 147.000 -144.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -39.350 -292
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -510.845 39.116
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.694 148.272
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 4.698 355
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -57.163 -2.557.467
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -359 2.531
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.706.894 1.282.876
Alınan Faiz
33 0 74.496
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -1.054.097 -1.070.593
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
253.395 -121.719
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
16 0 93
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -76.237 -10.389
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 335.043 -50.002
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16 0 -61.421
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 -5.411
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.192 165.060
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.906.192 165.060
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.803.142 87.755
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.709.334 252.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.709.334 1.803.142
Ticari Alacaklar
359.050 340.106
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 35.286 29.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 323.764 310.824
Diğer Alacaklar
39.642 292
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 39.642 292
Peşin Ödenmiş Giderler
604.395 94.369
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 604.395 94.369
ARA TOPLAM
8.712.421 2.237.909
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.712.421 2.237.909
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.836.479 17.330.098
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.836.479 17.330.098
Diğer Alacaklar
139 139
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 7.718.610 11.737.379
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 225.705.154 226.040.000
Maddi Duran Varlıklar
277.717 255.426
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 1.594 5.308
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 124.907 95.632
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 138.368 141.638
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.557 3.148
Diğer Haklar
19 2.557 3.148
Peşin Ödenmiş Giderler
5.029 4.211
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.029 4.211
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.545.685 255.370.401
TOPLAM VARLIKLAR
266.258.106 257.608.310
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
406.232 245.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 26.366 22.944
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 379.866 222.594
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 52.025 47.327
Diğer Borçlar
426.004 483.319
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 426.004 483.319
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.499 1.859
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.499 1.859
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 1.054.097
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.235 21.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 25.235 17.045
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 4.000 4.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
152 0
ARA TOPLAM
915.147 1.853.185
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
915.147 1.853.185
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
173.585 108.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 173.585 108.874
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 17.421.119 17.904.629
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.594.704 18.013.503
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.509.851 19.866.688
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
247.748.255 237.741.622
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-128.317 -122.906
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.404 -45.404
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -45.404 -45.404
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27 -82.913 -77.502
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.793.570 158.793.570
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
27 158.793.570 158.793.570
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.912.099 1.245.527
Yasal Yedekler
27 5.912.099 1.245.527
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 9.370.869 -19.648.300
Net Dönem Karı veya Zararı
10.012.044 33.685.741
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
247.748.255 237.741.622
TOPLAM KAYNAKLAR
266.258.106 257.608.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -42.734 157.029.197 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 202.326.685
Transferler
27 193.251 21.726.287 -21.919.538
Dönem Karı (Zararı)
27 2.354.414 2.354.414 2.354.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.588 819.801 816.213 816.213
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -46.322 157.029.197 774.806 1.245.527 -19.648.300 2.354.414 205.497.312 205.497.312
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -77.502 1.245.527 -19.648.300 33.685.741 237.741.622 237.741.622
Transferler
27 4.666.572 29.019.169 -33.685.741
Dönem Karı (Zararı)
27 10.012.044 10.012.044 10.012.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -5.411 -5.411 -5.411
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -45.404 158.793.570 -82.913 5.912.099 9.370.869 10.012.044 247.748.255 247.748.255


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.012.044 2.354.414 4.017.196 1.115.619
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.411 816.213 -270 -6.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -4.600 0 1.015
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-5.411 819.801 -270 -6.804
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-5.411 819.801 -270 -6.804
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.012 0 -223
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 1.012 0 -223
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.411 816.213 -270 -6.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.006.633 3.170.627 4.016.926 1.109.607
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
10.006.633 3.170.627 4.016.926 1.109.607http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973501


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.855 Değişim: 2,50% Hacim : 26.352 Mio.TL Son veri saati : 14:49
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,1774 Değişim: -3,61%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
14,9648 Değişim: -3,62%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
759,00 Değişim: -2,54%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.