KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:11
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 5.177.605 4.713.850 2.017.744 1.597.117
Satışların Maliyeti
28 -473.386 RARI)
3.021.976 3.048.729 1.390.111 1.193.317
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 61.421 17.792.095 22.175 7.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -14.978.891 0 -4.585.694
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -107.101 1.269.647 -19.905 -187.909
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.976.296 7.131.580 1.392.381 -3.573.203
Finansman Gelirleri
33 14.831 24.360 2.292 9.915
Finansman Giderleri
-2.470 -28.255 -1.358 -24.604
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.988.657 7.127.685 1.393.315 -3.587.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -634.243 -1.215.585 -277.696 198.862
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-722.284 -891.769 -289.385 -211.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
88.041 -323.816 11.689 410.065
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
286.779 12.160.719
Dönem Karı (Zararı)
2.354.414 5.912.100
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.354.414 5.912.100
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.440.752 2.401.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 773.639 248.620
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
265 21.698
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 2.126 16.792
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.861 4.906
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.496 -238.988
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -74.496 -236.162
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 -2.826
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.424.506
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.424.506
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
107.101 -1.269.647
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
107.101 -1.269.647
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 634.243 1.215.585
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.512.290 4.600.787
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -144.805 329.288
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -292 666.362
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 39.116 -13.272
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 148.272 405.187
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 355 -4.524
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.557.467 3.223.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 2.531 -6.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.282.876 12.914.661
Alınan Faiz
74.496 236.162
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.070.593 -990.104
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-121.719 -12.934.179
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 93 -7.129
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -10.389 -388.065
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -50.002 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -499.122
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.421 -15.028.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 0 2.988.385
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.060 -773.460
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
165.060 -773.460
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 87.755 1.124.322
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
252.815 350.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 252.815 87.755
Finansal Yatırımlar
7 0 93
Diğer Finansal Yatırımlar
7 0 93
Ticari Alacaklar
10 317.474 172.669
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 29.660 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 287.814 172.669
Diğer Alacaklar
11 292 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 292 0
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.518 41.986
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 5.518 41.986
ARA TOPLAM
1.041.084 767.488
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.041.084 767.488
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
17.300.698 17.239.277
Diğer Finansal Yatırımlar
7 17.300.698 17.239.277
Diğer Alacaklar
11 139 139
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 139
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 12.177.066 11.464.366
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 192.894.192 193.507.206
Maddi Duran Varlıklar
292.447 392.092
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 2.633 91.893
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 134.206 141.245
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 142.760 146.106
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.348 3.938
Diğer Haklar
19 3.348 3.938
Peşin Ödenmiş Giderler
4.211 6.859
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.211 6.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
222.672.101 222.613.877
TOPLAM VARLIKLAR
223.713.185 223.381.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 481.405 333.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 21.305 22.259
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 460.100 310.874
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 45.196 44.841
Diğer Borçlar
11 483.331 3.040.798
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 2.782.018
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 483.331 258.780
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 3.299 769
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 711.189 1.059.498
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.681 15.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 13.681 15.542
ARA TOPLAM
1.738.101 4.494.581
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.738.101 4.494.581
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
104.520 97.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 104.520 97.794
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 16.373.252 16.462.305
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.477.772 16.560.099
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
18.215.873 21.054.680
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
205.497.312 202.326.685
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
157.757.681 156.941.468
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 157.757.681 156.941.468
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.245.527 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.245.527 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -19.648.300 -41.374.587
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.354.414 21.919.538
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.497.312 202.326.685
TOPLAM KAYNAKLAR
223.713.185 223.381.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 0 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 158.793.570 -11.158 -36.394 5.912.100 164.658.118 0 164.658.118
Dönem Karı (Zararı)
27 5.912.100 5.912.100 0 5.912.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 158.793.570 -11.158 -36.394 158.746.018 0 158.746.018
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -39.386 -41.230 1.052.276 -41.374.587 5.912.100 188.090.733 0 188.090.733
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -42.734 -44.995 1.052.276 -41.374.587 21.919.538 202.326.685 0 202.326.685
Transferler
27 193.251 21.726.287 -21.919.538
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.588 819.801 2.354.414 3.170.627 0 3.170.627
Dönem Karı (Zararı)
27 2.354.414 2.354.414 0 2.354.414
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -3.588 819.801 816.213 0 816.213
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 157.029.197 -46.322 774.806 1.245.527 -19.648.300 2.354.414 205.497.312 0 205.497.312


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 2.354.414 5.912.100 1.115.619 -3.389.030
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
816.213 158.746.018 -6.012 -38.029
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 176.437.300 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.600 -14.305 1.015 -11.413
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
819.801 -36.394 -6.804 -29.127
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
819.801 -36.394 -6.804 -29.127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.012 -17.640.583 -223 2.511
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.012 3.147 -223 2.511
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -17.643.730 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
816.213 158.746.018 -6.012 -38.029
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.170.627 164.658.118 1.109.607 -3.427.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.170.627 164.658.118 1.109.607 -3.427.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885033


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.644 Değişim: 3,14% Hacim : 132.747 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.357 17.05.2024 Yüksek 10.652
Açılış: 10.370
32,2020 Değişim: -0,22%
Düşük 32,0915 17.05.2024 Yüksek 32,3224
Açılış: 32,2745
35,0069 Değişim: -0,22%
Düşük 34,9366 17.05.2024 Yüksek 35,1762
Açılış: 35,085
2.498,74 Değişim: 1,32%
Düşük 2.461,93 17.05.2024 Yüksek 2.511,09
Açılış: 2.466,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.