KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:23
KAP ***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SONME*** SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 4.713.850 4.742.061 1.597.117 1.697.695
Satışların Maliyeti
28 0 -192.526 0 -66.906
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789
BRÜT KAR (ZARAR)
4.713.850 4.549.535 1.597.117 1.630.789
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -557.099 -756.945 -165.817 -297.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.031.247 2.676.990 718.925 1.136.369
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -3.139.269 -4.342.184 -956.908 -1.316.033
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.048.729 2.127.396 1.193.317 1.153.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 17.792.095 213.303 7.083 175.815
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -14.978.891 -15.805.839 -4.585.694 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.269.647 678.033 -187.909 1.300.370
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
7.131.580 -12.787.107 -3.573.203 2.630.047
Finansman Gelirleri
33 24.360 292.689 9.915 292.689
Finansman Giderleri
33 -28.255 -137.246 -24.604 -134.597
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.127.685 -12.631.664 -3.587.892 2.788.139
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -1.215.585 491.822 198.862 -195.335
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-891.769 0 -211.203 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-323.816 491.822 410.065 -195.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.160.719 7.495.503
Dönem Karı (Zararı)
5.912.100 -12.139.842
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.912.100 -12.139.842
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.401.774 14.946.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 248.620 641.166
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 325.688
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
325.688
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.698 3.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 16.792 3.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.906 -312
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-238.988 -502.159
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -236.162 -502.159
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -2.826 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.424.506 15.647.976
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-12.549.427 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
14.973.933 15.647.976
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.269.647 -678.033
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.269.647 -678.033
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 1.215.585 -491.822
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.600.787 4.187.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 329.288 -306.369
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 15.398 -9.598
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 313.890 -296.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 666.362 -90.538
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43749 666.362 -90.538
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -13.272 55.944
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 405.187 72.473
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 203.892 5.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 201.295 67.145
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -4.524 -5.132
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.223.885 4.473.222
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43749 3.223.885 4.473.222
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -6.139 -25.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 12.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25-26 0 19.024
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 -6.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.914.661 6.993.344
Alınan Faiz
236.162 502.159
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-990.104 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.934.179 -647.585
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -7.129 21.939
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
16 0 -8.344
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-388.065 -669.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -388.065 -669.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-499.122 0
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.028.248
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 2.988.385 7.850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -4.373.070
Ödenen Temettüler
0 -4.373.070
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-773.460 2.474.848
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-773.460 2.474.848
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.124.322 3.105.765
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
350.862 5.580.613


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 350.862 1.124.322
Finansal Yatırımlar
7 42.952 35.823
Ticari Alacaklar
10 210.975 537.437
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 15.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 210.975 522.039
Diğer Alacaklar
11 3 666.272
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 574.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3 91.368
Stoklar
13 464.985 464.985
Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.169 2.624
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 14.169 2.624
Diğer Dönen Varlıklar
26 692 692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 692 692
ARA TOPLAM
1.084.638 2.832.155
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.084.638 2.832.155
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.677.917 1.623.602
Diğer Finansal Yatırımlar
7 1.677.917 1.623.602
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 139 232
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 139 232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 10.424.990 12.180.122
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 193.507.206 1.800.476
Maddi Duran Varlıklar
18 426.770 2.508.205
Arazi ve Arsalar
18 578.555
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 328.030
Binalar
18 1.062.822
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 125.530 262.406
Taşıtlar
18 12.848 12.848
Mobilya ve Demirbaşlar
18 141.164 112.970
Diğer Maddi Duran Varlıklar
18 147.228 150.574
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.859 5.132
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 6.859 5.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 0 4.149.899
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
206.043.881 22.267.668
TOPLAM VARLIKLAR
207.128.519 25.099.823
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
640.301 235.114
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 230.407 26.515
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 409.894 208.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 40.447 44.971
Diğer Borçlar
11 3.559.525 335.640
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 3.157.254 802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 402.271 334.838
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.794 24.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 18.794 24.932
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 858.023 956.358
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 16.175 11.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 16.175 11.269
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
5.133.265 1.608.284
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.133.265 1.608.284
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 0 0
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 90.021 58.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 90.021 58.924
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
25 0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 13.814.500 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.904.521 58.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.037.786 1.667.208
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 188.090.733 23.432.615
Ödenmiş Sermaye
27 56.065.000 56.065.000
Sermaye Düzeltme Farkları
27 7.722.990 7.722.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
158.712.954 -33.064
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 158.712.954 -33.064
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.052.276 1.052.276
Yasal Yedekler
27 1.052.276 1.052.276
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -41.374.587 -29.077.347
Net Dönem Karı veya Zararı
27 5.912.100 -12.297.240
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
188.090.733 23.432.615
TOPLAM KAYNAKLAR
207.128.519 25.099.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.638 -2.683 578.756 -1.017.710 11.765.387 75.083.102 75.083.102
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-34.971.253 -34.971.253 -34.971.253
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -34.971.253 -34.971.253 -34.971.253
Transferler
27 473.520 11.291.867 -11.765.387 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 7.169 7.850 -12.139.842 -12.124.823 -12.124.823
Dönem Karı (Zararı)
27 -12.139.842 -12.139.842 -12.139.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 7.169 7.850 15.019 15.019
Kar Payları
27 -4.373.070 -4.373.070 -4.373.070
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -21.469 5.167 1.052.276 -29.070.166 -12.139.842 23.613.956 23.613.956
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 -28.228 -4.836 1.052.276 -29.077.347 -12.297.240 23.432.615 23.432.615
Transferler
27 -12.297.240 12.297.240
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -11.158 -36.394 5.912.100 164.658.118 164.658.118
Dönem Karı (Zararı)
27 5.912.100 5.912.100 5.912.100
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.793.570 -11.158 -36.394 158.746.018 158.746.018
Dönem Sonu Bakiyeler
27 56.065.000 7.722.990 158.793.570 -39.386 -41.230 1.052.276 -41.374.587 5.912.100 188.090.733 188.090.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 5.912.100 -12.139.842 -3.389.030 2.592.804
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
158.746.018 15.019 -38.029 4.518
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
176.437.300 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.305 9.191 -11.413 -5.657
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-36.394 7.850 -29.127 8.930
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-36.394 7.850 -29.127 8.930
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.640.583 -2.022 2.511 1.245
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.147 -2.022 2.511 1.245
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-17.643.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.746.018 15.019 -38.029 4.518
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
164.658.118 -12.124.823 -3.427.059 2.597.322http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795543


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4327 Değişim: 1,85%
Düşük 8,2733 12.05.2021 Yüksek 8,4489
Açılış: 8,2798
10,1832 Değişim: 0,95%
Düşük 10,0522 12.05.2021 Yüksek 10,2064
Açılış: 10,0874
493,21 Değişim: 0,83%
Düşük 487,22 12.05.2021 Yüksek 496,35
Açılış: 489,13
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.