KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31.07.2023 - 20:06
KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikamiz https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/kurumsal-yonetim
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
x Henüz ÇSY politikaları kapsamında kısa ya da uzun vade hedeflerimiz netleşmemiş olmakla beraber önümüzdeki dönemde ÇSY konularında stratejik bir çalışma gerçekleştirme hedefimiz bulunmaktadır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Yönetimi
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Yönetimi
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Anlayışımız
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Su Yönetimi Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Performans Göstergeleri
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımızla Güçlenmek Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Tarladan Sofraya Doğru Tarım
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Anlayışımız Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımızla Güçlenmek Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
x ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava yoktur. Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
x 2022 yılında seçilmiş çevresel ve sosyal bazı verilerimize sınırlı bağımsız güvence hizmeti alınmıştır. Bu kapsamdaki bilgi ve belgelere 2022 Sürdürülebilirlik Raporumuzdan ulaşılabilir. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Bağımsız Güvence Raporu
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Yönetimi Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımızla Güçlenmek Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Amaç Odaklı Ürünler ve İş Modelleri ile Geleceğe İlham Vermek
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Rapor Hakkında
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
x
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Anlayışımız
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
x
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Kurumsal Yönetim / Paydaş İletişimi
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Raporlama Kılavuzu
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
x
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak / İklim Değişikliği ile Mücadele
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
x
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak / Enerji Verimliliği
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
x Raporlama yılında elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretilmemiştir.
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak / İklim Değişikliği ile Mücadele Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak / Enerji Verimliliği
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğanın Geleceği için Çalışmak / Enerji Verimliliği
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgileri ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Doğamım Geleceği için Çalışmak / Su Yönetimi Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Çevresel Performans Göstergeleri
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
x Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmıyor.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
x Ortaklık çevresel bilgilerini platformlarda açıklamamaktadır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
x Çalışan hakları politikasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x Çalışan hakları politikasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı / Sosyal İlkeler
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
x
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
x Çalışan hakları politikasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
x
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımız ile Güçlenmek / Çalışanlarımız
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımız ile Güçlenmek / Çalışanlarımız Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sosyal Performans Göstergeleri
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x https://sokmarketyatirimciiliskileri.com/tr/kisisel-verilerin-korunmasi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
x https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/etik-ilkeler
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Paydaşlarımız ile Güçlenmek / Toplum
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
x
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
x Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümü 0850 808 00 00 numaralı müşteri hizmetleri hattımız vasıtasıyla yapılmaktadır. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası henüz düzenlenmemiştir.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / Sürdürülebilirlik Bakış Açımız / Sürdürülebilirlik Anlayışımız / Paydaşlarımız ile İletişim
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
x Bu kapsamdaki bilgi ve açıklamaları Sürdürülebilirlik Raporlarımız aracılığıyla paylaşıyoruz. Sürdürülebilirlik / 2022 Sürdürülebilirlik Raporu / GRI İçerik Indeksi
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
x Yatırımcı İlişkileri / Faaliyet Raporları / Faaliyet Raporu / Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
x
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
x
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
xhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177986


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: 0,00% Hacim : 95.345 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.590 28.05.2024 Yüksek 10.721
Açılış: 10.679
32,2202 Değişim: -0,02%
Düşük 32,1697 29.05.2024 Yüksek 32,2546
Açılış: 32,2257
34,9841 Değişim: -0,09%
Düşük 34,9352 29.05.2024 Yüksek 35,0423
Açılış: 35,0157
2.447,33 Değişim: 0,01%
Düşük 2.439,64 29.05.2024 Yüksek 2.449,06
Açılış: 2.446,97
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.