" />

KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2022 - 21:53
KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Transferler
-298.637.678 298.637.678
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925
Dönem Karı (Zararı)
-657.110 -657.110 -657.110 272.612.688 272.612.688 271.955.578 -699.653 271.255.925
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.506.776 9.506.776 9.506.776
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 .629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.263.816 -13.263.816 -13.263.816 260.000 129.419.773 272.612.688 402.032.461 253.119.036 778.842 253.897.878
Transferler
4.896.924 267.715.764 -272.612.688 -4.896.924
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
213.035 213.035 213.035 324.323.116 324.323.116 324.536.151 -5.404.266 319.131.885
Dönem Karı (Zararı)
213.035 213.035 213.035 324.323.116 324.323.116 324.536.151 -5.404.266 319.131.885
Kar Payları
-77.139.925 -77.139.925 -77.139.925 -77.139.925
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 -180.724.551 -567.113.629 -13.050.781 -13.050.781 -13.050.781 5.156.924 319.995.612 324.323.116 644.318.728 500.515.262 -4.625.424 495.889.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.137.552.282 2.148.874.344
Dönem Karı (Zararı)
318.923.675 271.911.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
318.923.675 271.911.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.976.662.745 1.371.660.790
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
833.823.468 697.508.002
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.467.998 33.317.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 80.289 238.457
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.387.709 33.078.822
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
421.797.663 85.502.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 103.255.796 68.491.939
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 318.541.867 17.010.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
716.516.064 530.450.513
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -132.637.928 -24.805.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 798.638.967 576.970.639
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
50.515.025 -21.714.918
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -18.022.654 21.948.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
80.206 2.934.504
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 80.206 2.934.504
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-74.045.606 544.399.829
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.805.552 -32.229.361
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.141.056 12.477.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.335.504 -44.707.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.531.090 -13.407.258
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-44.531.090 -13.407.258
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-781.492.628 -793.599.682
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.361.797 62.847.360
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
670.096.252 1.227.566.920
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
131.615.346 84.917.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
538.480.906 1.142.649.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
46.438.161 44.237.984
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.999.944 48.983.866
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.999.944 48.983.866
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.221.540.814 2.187.972.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -55.070.118 -31.929.781
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -8.536.677 -4.505.257
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20.624.776 -2.815.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 243.039 152.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-661.144.291 -492.558.212
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.097.410 2.861.991
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.097.410 2.861.991
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-796.879.629 -520.225.411
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -777.008.730 -506.150.301
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -19.870.899 -14.075.110
Alınan Faiz
24 132.637.928 24.805.208
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.281.719.401 -938.512.866
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 9.506.776
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20 0 9.506.776
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -405.940.509 -371.049.003
Ödenen Temettüler
-77.139.925 0
Ödenen Faiz
25 -798.638.967 -576.970.639
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.688.590 717.803.266
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.688.590 717.803.266
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.149.089.432 431.286.166
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.343.778.022 1.149.089.432


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 1.343.778.022 1.149.089.432
Ticari Alacaklar
7 99.962.387 106.183.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 57.553.754 39.412.698
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
42.408.633 66.770.948
Diğer Alacaklar
8 10.822.198 10.534.661
Stoklar
9 2.849.358.576 2.090.253.657
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.797.639 11.680.334
Diğer Dönen Varlıklar
19 50.036.159 9.303.474
ARA TOPLAM
4.369.754.981 3.377.045.204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.369.754.981 3.377.045.204
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 34.667.958 27.579.832
Maddi Duran Varlıklar
12 1.828.765.126 1.352.693.035
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.565.326.249 2.114.935.110
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
703.674.386 691.955.585
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 124.581.790 112.862.989
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 232.641.139 197.621.010
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.365.074.858 4.384.784.572
TOPLAM VARLIKLAR
9.734.829.839 7.761.829.776
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 959.206.294 778.057.242
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
959.206.294 778.057.242
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
959.206.294 778.057.242
Ticari Borçlar
7 5.321.360.305 4.600.841.407
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 558.094.914 426.479.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.763.265.391 4.174.361.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 202.283.910 155.845.749
Diğer Borçlar
8 9.131.172 3.277.382
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 38.749.807 31.574.336
Kısa Vadeli Karşılıklar
412.816.552 93.381.568
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 49.094.657 39.664.863
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 363.721.895 53.716.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 122.233.241 83.252.925
ARA TOPLAM
7.065.781.281 5.746.230.609
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.065.781.281 5.746.230.609
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.050.915.733 1.659.701.808
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.050.915.733 1.659.701.808
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 2.050.915.733 1.659.701.808
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 100.705.867 62.208.236
Diğer Borçlar
575.099 1.409.261
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 575.099 1.409.261
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 20.962.021 38.381.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.173.158.720 1.761.701.289
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.238.940.001 7.507.931.898
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
500.515.262 253.119.036
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -180.724.551 -180.724.551
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.050.781 -13.263.816
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.050.781 -13.263.816
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.050.781 -13.263.816
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 5.156.924 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
319.995.612 129.419.773
Net Dönem Karı veya Zararı
324.323.116 272.612.688
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-4.625.424 778.842
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
495.889.838 253.897.878
TOPLAM KAYNAKLAR
9.734.829.839 7.761.829.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 28.411.812.112 21.353.835.397
Satışların Maliyeti
21 -21.767.673.133 -16.318.273.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.644.138.979 5.035.562.071
BRÜT KAR (ZARAR)
6.644.138.979 5.035.562.071
Genel Yönetim Giderleri
22 -172.889.056 -160.669.722
Pazarlama Giderleri
22 -4.682.929.637 -3.473.128.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 19.077.199 39.022.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -839.555.800 -591.826.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
967.841.685 848.959.944
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 135.337.174 28.431.682
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -3.638.871 -6.560.978
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.099.539.988 870.830.648
Finansman Giderleri
25 -798.638.967 -576.970.639
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
300.901.021 293.860.009
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.022.654 -21.948.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -17.047.518 -778.968
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 35.070.172 -21.169.415
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
318.923.675 271.911.626
DÖNEM KARI (ZARARI)
318.923.675 271.911.626
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.399.441 -701.062
Ana Ortaklık Payları
324.323.116 272.612.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 30 0,54670000 0,45980000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
208.210 -655.701
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 258.253 -819.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-50.043 163.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -50.043 163.699
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.210 -655.701
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
319.131.885 271.255.925
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.404.266 -699.653
Ana Ortaklık Payları
324.536.151 271.955.578http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002623


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.