" />

KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

07.05.2020 - 19:43
KAP ***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***SOKM*** ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -199.789.445 -602.824.229 -11.519.461 -11.519.461 -11.519.461 260.000 397.169.153 66.598.899 463.768.052 261.823.487 1.165.536 262.989.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 66.598.899 -66.598.899 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.131.891 2.131.891 2.131.891 -97.353.402 -97.353.402 -95.221.511 -124.038 -95.345.549
Dönem Karı (Zararı)
2.131.891 2.131.891 2.131.891 -97.353.402 -97.353.402 -95.221.511 -124.038 -95.345.549
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -199.789.445 0 0 -602.824.229 0 0 0 0 0 -9.387.570 0 -9.387.570 0 0 0 0 0 -9.387.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 463.768.052 -97.353.402 366.414.650 166.601.976 1.041.498 167.643.474
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
611.928.571 -190.231.327 -567.113.629 -12.606.706 -12.606.706 -12.606.706 260.000 428.057.451 -298.637.678 129.419.773 -28.343.318 1.478.495 -26.864.823
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
0 0 0 -298.637.678 298.637.678 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208
Dönem Karı (Zararı)
-1.269.157 -1.269.157 -1.269.157 5.389.559 5.389.559 4.120.402 -63.194 4.057.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
arı) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
611.928.571 0 0 0 0 -190.231.327 0 0 -567.113.629 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 -13.875.863 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260.000 0 0 0 129.419.773 5.389.559 134.809.332 -24.222.916 1.415.301 -22.807.615


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.968.156 285.926.467
Dönem Karı (Zararı)
5.324.956 -97.477.440
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.324.956 -97.477.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
317.839.482 239.161.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
162.605.444 140.165.378
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -500.000
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -500.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.591.503 15.315.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 18.782.102 15.315.516
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.809.401 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
133.523.195 108.013.424
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -1.982.296 -4.509.200
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 138.264.865 130.879.096
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-2.759.374 -18.356.472
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 4.286 -23.833.148
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
115.054 -8
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 115.054 -8
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
123.809.442 149.254.199
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.717.137 8.047.955
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.784.777 4.616.452
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-33.932.360 3.431.503
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.744.982 -3.456.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.744.982 -3.456.545
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-186.486.644 -118.085.385
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.545.006 -25.114.180
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
276.061.768 213.285.385
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
72.931.050 -6.844.148
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
203.130.718 220.129.533
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
42.908.714 59.479.586
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.332.729 15.097.383
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
42.332.729 15.097.383
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
446.973.880 290.937.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -7.884.776 -4.143.827
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
15 -769.043 -328.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-373.435 -618.670
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 21.530 79.907
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-89.136.678 -97.989.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643.265 2.882.385
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
643.265 2.882.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.762.239 -105.381.055
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -88.690.788 -104.128.267
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -3.071.451 -1.252.788
Alınan Faiz
24 1.982.296 4.509.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-229.692.558 -215.609.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 173.686
Kredilerden Nakit Girişleri
6 0 173.686
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -91.427.693 -84.692.408
Ödenen Faiz
25 -138.264.865 -131.090.870
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.138.920 -27.672.595
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
119.138.920 -27.672.595
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 431.286.166 354.087.758
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 550.425.086 326.415.163


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 550.425.086 431.286.166
Ticari Alacaklar
7 120.816.995 74.417.039
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 39.719.635 26.934.858
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
81.097.360 47.482.181
Diğer Alacaklar
8 7.513.011 5.075.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.513.011 5.075.174
Stoklar
9 1.516.219.441 1.329.732.797
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.590.841 12.757.107
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.590.841 12.757.107
Diğer Dönen Varlıklar
19 6.008.854 7.163.730
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 6.008.854 7.163.730
ARA TOPLAM
2.216.574.228 1.860.432.013
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.216.574.228 1.860.432.013
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 21.372.563 19.735.389
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 21.372.563 19.735.389
Maddi Duran Varlıklar
1.130.209.336 1.100.702.403
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 2.962.066 3.190.107
Mobilya ve Demirbaşlar
12 832.065.422 798.469.329
Özel Maliyetler
12 295.181.848 299.042.967
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.830.463.580 1.823.015.010
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
686.597.622 685.289.373
Şerefiye
14 579.092.596 579.092.596
Diğer Haklar
13 21.829.516 20.521.267
Markalar
13 85.675.510 85.675.510
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 219.137.159 218.626.726
Diğer Duran Varlıklar
274 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
274 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.887.780.534 3.847.368.901
TOPLAM VARLIKLAR
6.104.354.762 5.707.800.914
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
694.125.684 676.635.007
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
694.125.684 676.635.007
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 694.125.684 676.635.007
Ticari Borçlar
7 3.668.067.924 3.395.061.181
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
27 414.493.540 341.562.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.253.574.384 3.053.498.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 154.516.479 111.607.765
Diğer Borçlar
8 1.918.516 1.482.122
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.918.516 1.482.122
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.474.461 8.185.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 9.474.461 8.185.733
Kısa Vadeli Karşılıklar
67.332.044 60.828.624
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 24.079.894 19.616.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 43.252.150 41.211.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 78.391.313 36.494.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 78.391.313 36.494.982
ARA TOPLAM
4.673.826.421 4.290.295.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.673.826.421 4.290.295.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.399.463.922 1.398.517.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.399.463.922 1.398.517.016
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 1.399.463.922 1.398.517.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 52.893.432 44.874.709
Diğer Borçlar
8 978.602 978.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 978.602 978.598
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.453.335.956 1.444.370.323
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.127.162.377 5.734.665.737
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-24.222.916 -28.343.318
Ödenmiş Sermaye
20 611.928.571 611.928.571
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -190.231.327 -190.231.327
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
20 -567.113.629 -567.113.629
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.875.863 -12.606.706
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.875.863 -12.606.706
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -13.875.863 260.000 260.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
129.419.773 428.057.451
Net Dönem Karı veya Zararı
5.389.559 -298.637.678
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.415.301 1.478.495
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-22.807.615 -26.864.823
TOPLAM KAYNAKLAR
6.104.354.762 5.707.800.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 4.688.273.305 3.523.401.544
Satışların Maliyeti
21 -3.558.276.363 -2.742.675.505
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.129.996.942 780.726.039
BRÜT KAR (ZARAR)
1.129.996.942 780.726.039
Genel Yönetim Giderleri
22 -34.226.382 -26.039.182
Pazarlama Giderleri
22 -794.876.917 -629.103.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 4.196.420 15.519.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -163.363.198 -135.246.461
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
141.726.865 5.856.374
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 3.241.959 4.509.849
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -1.374.717 -797.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.594.107 9.568.508
Finansman Giderleri
25 -138.264.865 -130.879.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.329.242 -121.310.588
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.286 23.833.148
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -198.008 -1.073.604
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 193.722 24.906.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.324.956 -97.477.440
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.324.956 -97.477.440
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-64.603 -124.038
Ana Ortaklık Payları
5.389.559 -97.353.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç / (Kayıp) 30 0,00910000 -0,16460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.267.748 2.131.891
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -1.584.459 2.664.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
316.711 -532.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
26 316.711 -532.973
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.267.748 2.131.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.057.208 -95.345.549
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.194 -124.038
Ana Ortaklık Payları
4.120.402 -95.221.511http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843460


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.