KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.05.2020 - 15:13
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı Nedeniyle 2. Taksit Kâr Payı Oranları Güncellenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 24.03.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortaklara net 8.138.707,80 TL kar payı dağıtımına karar verilmiş ve aynı gün, dağıtımın 20.04.2020 günü yapılacağı KAP'ta duyurulmuştur. Ancak 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği bu ödemelerin taksitlendirilmesi zarureti doğmuş, buna dayanarak 17.04.2020 günü yapılan KAP duyurusu ile ödemenin 20.04.2020 günü %25 oranında yapılacağı, kalan bakiyenin 30.09.2020 tarihinden sonra ilan edilecek bir tarihte ödeneceği duyurulmuştu. Bu arada şirketimizin 6.000.000,- TL olan ödenmiş sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 15.000.000,- TL'na çıkarılmış ve ihraç belgesi 30.04.2020 tarihinde onaylanmıştır. Bedelsiz sermaye artırım işleminde kaydileşen pay senetlerinin %150 oranındaki artırım karşılıkları ortakların hesaplarına alacak kaydedilmiş ve konu 13.05.2020 tarihinde KAP'da duyurulmuştur. Bu kaydileşmenin neticesi olarak -dağıtım tarihi daha sonra duyurulacak olan- 2 nci taksit kâr payı ödemesinin 1 TL nominal değerli paya düşen brüt tutarı "A" grubu paylara 2,2451721 TL ve oranı % 224,51721, "B" grubu paylara 0,4250540 TL ve oranı % 42,50540 olacaktır.

Karar Tarihi 26.02.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni -

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 1. Taksit 1,8709767 187,09767 15 1,5903301 159,03301
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 2. Taksit 2,2451721 224,51721 15 1,9083962 190,83962
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 TOPLAM 4,1161488 411,61488 15 3,4987263 349,87263
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 1. Taksit 0,3542116 35,42116 15 0,3010798 30,10798
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 2. Taksit 0,4250540 42,5054 15 0,3612959 36,12959
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 TOPLAM 0,7792656 77,92656 15 0,6623757 66,23757

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 29.05.2020 20.04.2020 22.04.2020 21.04.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESODS00024 0 0
B Grubu, SODSN, TRESODS00016 0 0

Ek Açıklamalar
24.03.2020 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında
2019 yılı kârından yasal karşılıklar ve vergiler sonrası kalan net dağıtılabilir kârın tamamının dağıtılmasına, dağıtılacak kâr paylarından (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında değişiklik olamayacağı varsayımı ile) 8.250.298,83 TL'nin "B" grubu pay sahiplerine, 1.324.651,55 TL'nin "A" grubu pay sahiplerine ve 214.773,93 TL'nin de yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına ve dağıtımın 20.04.2020 tarihinde nakit olarak yapılmasına karar verilmiştir.
Ancak 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği bu ödemelerin taksitler halinde yapılması zarureti doğmuştur. Bu anlamda şirketimiz bahse konu ödemelerin %25'ini 20.04.2020 tarihinde yapacak, kalan %75 lik kısmın ne zaman yapılacağı konusunda 30.09.2020 tarihinden sonraki bir tarihte web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli duyurular yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 kar_dagitim_tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 6.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 5.077.255
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi "A" grubu pay sahiplerine net dağıtılabilir dönem kâr'ı üzerinden %10 ilave temettü verilir

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 14.335.612 13.824.395,98
4. Vergiler ( - ) 2.891.850 3.197.715,84
5. Net Dönem Kârı 11.443.762 10.626.680,14
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.443.762 10.626.680,14
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 11.443.762 10.626.680,14
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 6.000 6.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 11.449.762 10.632.680,14
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 2.125.336 2.125.336,03
* Nakit 2.125.336 2.125.336,03
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 1.062.668 1.062.668,01
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 212.534 212.533,6
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 6.287.353 6.287.353,39
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 948.973 948.972,43
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 806.898 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 101.833 101.833,27

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 1.125.953,82 0 10,6 6,3613209 636,13209
B Grubu 7.012.753,98 0 65,99 1,2043196 120,43196
TOPLAM 8.138.707,8 0 76,59 1,3564513 135,64513

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
24.03.2020 tarihinde yaptığımız KAP duyurusunda 2019 yılı kâr payı ödemelerinin 20.04.2020 tarihinde yapılacağı ilan edilmişse de 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı kanunun 12. maddesi gereği bu ödemelerin taksitlendirilmesi zarureti doğmuştur. Buna göre dağıtılmasına karar verilen tutarın %25'i 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacaktır. Kalan kısmın ne zaman dağıtılacağı konusunda daha sonra Web sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yeni bir duyuru yapılacaktır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847673


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.895 Değişim: 1,45% Hacim : 215.484 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.752 21.05.2024 Yüksek 11.088
Açılış: 10.767
32,1935 Değişim: 0,05%
Düşük 32,0902 21.05.2024 Yüksek 32,2558
Açılış: 32,1787
34,9768 Değişim: -0,03%
Düşük 34,9261 21.05.2024 Yüksek 35,1881
Açılış: 34,9888
2.514,45 Değişim: 0,16%
Düşük 2.491,56 21.05.2024 Yüksek 2.519,65
Açılış: 2.510,44
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.