KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2023 - 18:44
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -2.347.158 7.258.849 2.479.583 22.238.124 44.629.398 44.629.398
Transferler
22.238.124 -22.238.124 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.528 16.914.080 14.824.552 14.824.552
Dönem Karı (Zararı)
0 16.914.080 16.914.080 16.914.080
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.089.528 0 -2.089.528 -2.089.528
Kar Payları
2.535.216 -21.326.958 0 -18.791.742 -18.791.742
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -4.436.686 9.794.065 3.390.749 16.914.080 40.662.208 40.662.208
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 0 -7.305.427 9.794.065 3.390.749 32.005.386 52.884.773 52.884.773
Transferler
0 0 32.005.386 -32.005.386 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.676.932 0 0 32.695.619 0
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 32.695.619 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 -4.676.932 0 0 0 0
Kar Payları
1.527.007 -17.547.074 -16.020.067 -16.020.067
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 -11.982.359 17.849.061 32.695.619 64.883.393 64.883.393


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.131.318 10.635.389
Dönem Karı (Zararı)
32.695.619 16.914.080
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
32.695.619 16.914.080
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.403.038 7.299.852
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.131.065 1.118.770
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.024.604 2.170.242
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.740.440 1.150.635
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.284.164 1.019.607
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.912.380 -230.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.143.460 -280.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
231.080 49.974
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-821.785 -262.206
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.418.830 4.503.824
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.437.296 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-2.437.296 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.343.569 -6.601.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.888.793 -3.478.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.888.793 -3.478.436
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-511.995 -233.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-511.995 -233.998
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.357.859 -4.762.245
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.982.684 -530.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.269.910 4.106.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.269.910 4.106.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.099.405 85.990
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.380 -1.866.812
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.380 -1.866.812
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-162.223 133.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.240.130 -55.709
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-261.162 -1.441.225
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.978.968 1.385.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
24.755.088 17.612.091
Alınan Faiz
2.143.460 280.752
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.129.896 -1.363.566
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.637.334 -5.893.888
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.585.071 -9.380.242
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.044.117 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.007.214 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.903 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.158.727 -1.307.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.036.093 -1.267.128
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-122.634 -40.820
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.470.461 -8.072.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.016.959 -17.070.343
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-207.788 -311.765
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-207.788 -311.765
Ödenen Temettüler
-15.809.171 -16.758.578
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.470.712 -15.815.196
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.470.712 -15.815.196
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
40.399.008 37.578.766
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
38.928.296 21.763.570


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 38.928.296 40.399.008
Finansal Yatırımlar
4 12.911.550 9.619.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 12.911.550 9.619.304
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
12.911.550 9.619.304
Ticari Alacaklar
10.483.153 6.594.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 10.483.153 6.594.360
Stoklar
7 17.556.327 12.198.468
Peşin Ödenmiş Giderler
5.681.151 698.467
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 66.762 158.850
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.614.389 539.617
Diğer Dönen Varlıklar
394.206 133.044
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
394.206 133.044
ARA TOPLAM
85.954.683 69.642.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
85.954.683 69.642.651
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.441.133 929.138
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.441.133 929.138
Maddi Duran Varlıklar
9 14.195.543 13.611.704
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.684.710 1.784.337
Binalar
3.238.912 3.375.097
Tesis, Makine ve Cihazlar
6.106.293 6.062.072
Taşıtlar
429.996 1.587.581
Mobilya ve Demirbaşlar
327.312 360.585
Özel Maliyetler
43.140 796.511 667.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 334.022 257.132
Diğer Haklar
334.022 257.132
Ertelenmiş Vergi Varlığı
4.645.590 4.370.271
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
21.412.799 19.835.933
TOPLAM VARLIKLAR
107.367.482 89.478.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
230.726 235.465
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
230.726 235.465
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
230.726 235.465
Ticari Borçlar
7.973.119 11.243.029
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.803 139.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.971.316 11.103.933
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.882.141 2.782.736
Diğer Borçlar
642.833 453.026
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 642.833 453.026
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.991 210.214
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.991 210.214
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
5.447.283 1.559.701
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.484.535 3.625.071
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.484.535 3.625.071
ARA TOPLAM
23.708.628 20.109.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.708.628 20.109.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.027.809 639.358
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.027.809 639.358
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.027.809 639.358
Uzun Vadeli Karşılıklar
11 17.747.652 15.845.211
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.221.852 13.765.143
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
2.525.800 2.080.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.775.461 16.484.569
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.484.089 36.593.811
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.883.393 52.884.773
Ödenmiş Sermaye
12 15.000.000 15.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-11.982.359 -7.305.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.982.359 -7.305.427
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.982.359 -7.305.427
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 11.321.072 9.794.065
Yasal Yedekler
11.321.072 9.794.065
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.849.061 3.390.749
Net Dönem Karı veya Zararı
32.695.619 32.005.386
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.883.393 52.884.773
TOPLAM KAYNAKLAR
107.367.482 89.478.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 74.888.167 57.953.357
Satışların Maliyeti
13 -41.197.732 -39.205.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.690.435 18.747.722
BRÜT KAR (ZARAR)
33.690.435 18.747.722
Genel Yönetim Giderleri
-5.386.353 -2.858.311
Pazarlama Giderleri
-291.932 -166.860
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 9.423.016 5.460.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -1.431.088 -383.357
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
36.004.078 20.799.387
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
7.101.199 1.356.119
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
43.105.277 22.155.506
Finansman Giderleri
-2.990.828 -737.602
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.114.449 21.417.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.418.830 -4.503.824
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-6.524.916 -5.095.337
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-893.914 591.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.695.619 16.914.080
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.695.619 16.914.080
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.695.619 16.914.080
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.676.932 -2.089.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.676.932 -2.089.528
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.676.932 -2.089.528
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.018.687 14.824.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.018.687 14.824.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176687


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.331 Değişim: -0,15% Hacim : 36.163 Mio.TL Son veri saati : 10:56
Düşük 9.328 21.02.2024 Yüksek 9.397
Açılış: 9.393
30,9590 Değişim: 0,16%
Düşük 30,8591 21.02.2024 Yüksek 30,9624
Açılış: 30,9102
33,4996 Değişim: 0,15%
Düşük 33,3775 21.02.2024 Yüksek 33,5513
Açılış: 33,4481
2.019,82 Değişim: 0,39%
Düşük 2.008,08 21.02.2024 Yüksek 2.021,40
Açılış: 2.012,03
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.