KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 18:15
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661
Transferler
7.769.989 -7.769.989 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
452.431 5.170.560 5.622.991 5.622.991
Dönem Karı (Zararı)
5.170.560 5.170.560 5.170.560
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
452.431 452.431 452.431
Kar Payları
620.980 -7.130.780 -6.509.800 -6.509.800
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -731.646 5.077.255 7.967.645 5.170.560 26.188.852 26.188.852
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 7.967.646 11.443.762 31.733.414 31.733.414
Transferler
11.443.762 -11.443.762 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.763 4.581.872 4.254.109 4.254.109
Dönem Karı (Zararı)
4.581.872 4.581.872 4.581.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-327.763 -327.763 -327.763
Sermaye Arttırımı
9.000.000 -2.705.038
Sermaye Azaltımı
-6.294.962
Kar Payları
847.139 -10.636.863 -9.789.724 -9.789.724
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 0 5.924.394 2.479.583 4.581.872 26.197.799 26.197.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.814.017 5.698.197
Dönem Karı (Zararı)
4.581.872 5.170.560
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.581.872 5.170.560
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.426.044 1.910.908
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 835.697 642.739
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.088.055 642.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 474.699 417.806
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.613.356 224.598
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-130.017 -840.302
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-436.567 -874.932
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
306.550 34.630
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.668.985 1.607.232
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-36.676 -141.165
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-36.676 -141.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.907.129 -1.020.513
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -339.021 -477.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-339.021 -477.866
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-141.631 -65.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-141.631 -65.209
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 -318.119
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-318.119
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -666.969 -814.817
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -104.517 32.988
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 -464.175 -696.809
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-464.175 -696.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.454 938.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.324 421.305
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-658.324 421.305
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 420.146 10.242
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-127.092 -50.253
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-127.092 -50.253
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.100.787 6.060.955
Alınan Faiz
436.567 874.932
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -191.640 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -1.531.697 -1.237.690
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-511.427 -163.168
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.278 143.500
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.278 143.500
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-549.705 -306.668
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-496.033 -286.847
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-53.672 -19.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.846.776 -6.636.800
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-92.796 -92.370
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-92.796 -92.370
Ödenen Temettüler
-2.447.430 -6.509.800
Ödenen Faiz
-306.550 -34.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.455.814 -1.101.771
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.455.814 -1.101.771
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.440.892 14.847.472
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
24.896.706 13.745.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 24.896.706 22.440.892
Ticari Alacaklar
5 1.699.995 1.360.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.699.995 1.360.974
Stoklar
7 5.334.609 4.667.640
Peşin Ödenmiş Giderler
4 424.662 320.145
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
126.596 246.098
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
298.066 74.047
Diğer Dönen Varlıklar
127.615 523
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
127.615 523
ARA TOPLAM
32.483.587 28.790.174
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.483.587 28.790.174
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
6 547.150 405.519
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
547.150 405.519
Maddi Duran Varlıklar
9 9.673.618 9.758.332
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.034.415 2.107.791
Binalar
4.062.967 4.199.151
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.067.575 2.185.794
Taşıtlar
1.178.855 1.111.766
Mobilya ve Demirbaşlar
312.551 136.575
Kullanım Hakkı Varlıkları
184.665 246.409
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
731.026 723.777
Diğer Haklar
10 731.026 723.777
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.702.752 1.675.902
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.839.305 12.810.033
TOPLAM VARLIKLAR
45.322.892 41.600.207
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
310.815 124.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
310.815 124.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
310.815 124.704
Ticari Borçlar
2.223.915 2.688.090
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 254.164 516.445
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.969.751 2.171.645
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.012.474 838.020
Diğer Borçlar
4 7.492.879 113.287
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7.492.879 113.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
499.231 79.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
499.231 79.085
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 581.532 499.334
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.431 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.431 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.907.549 1.057.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.907.549 1.057.005
ARA TOPLAM
14.029.826 5.399.525
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.029.826 5.399.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.202 143.966
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
79.202 143.966
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
79.202 143.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.016.065 4.323.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.016.065 4.323.302
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.095.267 4.467.268
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.125.093 9.866.793
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
26.197.799 31.733.414
Ödenmiş Sermaye
14 15.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 0 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.788.050 -1.460.287
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.788.050 -1.460.287
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.788.050 -1.460.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 5.924.394 5.077.255
Yasal Yedekler
5.924.394 5.077.255
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.479.583 7.967.646
Net Dönem Karı veya Zararı
4.581.872 11.443.762
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
26.197.799 31.733.414
TOPLAM KAYNAKLAR
45.322.892 41.600.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 21.263.747 20.822.322
Satışların Maliyeti
15 -14.767.055 -14.376.753
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.496.692 6.445.569
BRÜT KAR (ZARAR)
6.496.692 6.445.569
Genel Yönetim Giderleri
-2.015.035 -1.583.107
Pazarlama Giderleri
-118.492 -70.694
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.817.557 2.071.888
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-825.329 -485.740
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.355.393 6.377.916
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
202.014 434.506
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.557.407 6.812.422
Finansman Giderleri
-306.550 -34.630
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.250.857 6.777.792
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.668.985 -1.607.232
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.613.895 -1.655.077
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-55.090 47.845
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.581.872 5.170.560
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.581.872 5.170.560
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.581.872 5.170.560
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-327.763 452.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -327.763 452.431
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-327.763 452.431
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.254.109 5.622.991
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.254.109 5.622.991http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863582


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.