KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2020 - 18:16
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249
Transferler
3.624.994 -3.624.994 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.836 0 7.769.989 7.224.153 7.224.153
Dönem Karı (Zararı)
7.769.989 7.769.989 7.769.989
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-545.836 -545.836 -545.836
Kar Payları
4.ii.d 291.374 -3.505.115 0 -3.213.741 -3.213.741
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.184.077 4.456.275 7.328.436 7.769.989 27.075.661 27.075.661
Transferler
7.769.990 -7.769.990 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.210 0 11.443.762 11.167.552 11.167.552
Dönem Karı (Zararı)
11.443.762 11.443.762 11.443.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-276.210 -276.210 -276.210
Kar Payları
4.ii.d 620.980 -7.130.780 0 -6.509.800 -6.509.800
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -1.460.287 5.077.255 31.733.414 31.733.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.694.514 9.395.000
Dönem Karı (Zararı)
11.443.762 7.769.989
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.443.762 7.769.989
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.502.681 2.362.960
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 1.445.236 1.217.170
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-87 -5.101
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 -6.957
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-87 1.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
947.308 536.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 714.867 513.106
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
232.441 23.584
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.439.828 -1.354.724
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18,19 -1.503.408 -1.354.724
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 63.580 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 2.891.850 2.192.342
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -341.798 -223.417
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-341.798 -223.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.236.706 710.317
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4,5 711.501 2.148.433
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
711.501 2.148.433
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 536.894 -2.046.769
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -9.808 -102.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 626.157 801.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
626.157 801.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 275.882 39.787
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.209 -54.108
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.209 -54.108
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 79.085 -10.757
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
82.204 -65.602
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.892 17.518
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
80.312 -83.120
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.183.149 10.843.266
Alınan Faiz
1.503.408 1.354.724
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -204.793 -405.119
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
21 -2.787.250 -2.397.871
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.406.554 -1.663.586
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
691.328 367.676
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
691.328 367.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.097.882 -2.031.262
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.035.429 -1.850.928
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -62.453 -180.334
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.694.540 -3.213.741
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-184.740 0
Ödenen Temettüler
4 -6.509.800 -3.213.741
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.593.420 4.517.673
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.593.420 4.517.673
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.847.472 10.329.799
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.440.892 14.847.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 22.440.892 14.847.472
Ticari Alacaklar
5 1.360.974 2.072.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.360.974 2.072.475
Stoklar
7 4.667.640 5.204.447
Peşin Ödenmiş Giderler
8 320.145 272.746
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
246.098 206.419
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
74.047 66.327
Diğer Dönen Varlıklar
523 2.416
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
523 2.416
ARA TOPLAM
28.790.174 22.399.556
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.790.174 22.399.556
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
6 405.519 340.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
405.519 340.310
Maddi Duran Varlıklar
9 9.758.332 9.309.910
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
2.107.791 2.204.783
Binalar
4.199.151 4.228.623
Tesis, Makine ve Cihazlar
2.185.794 1.675.452
Taşıtlar
1.111.766 1.002.596
Mobilya ve Demirbaşlar
136.575 181.201
Kullanım Hakkı Varlıkları
246.409 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 723.777 725.661
Diğer Haklar
723.777 725.661
Peşin Ödenmiş Giderler
0 37.592
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 37.592
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 1.675.902 1.413.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.810.033 11.826.567
TOPLAM VARLIKLAR
41.600.207 34.226.123
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.704 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
124.704 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
124.704 0
Ticari Borçlar
2.688.090 2.061.932
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 516.445 296.444
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.171.645 1.765.488
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 838.020 562.138
Diğer Borçlar
4 113.287 74.548
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
113.287 74.548
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
79.085 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
79.085 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 499.334 200.885
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.057.005 782.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.057.005 782.992
ARA TOPLAM
5.399.525 3.682.495
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.399.525 3.682.495
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.966 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
143.966 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
143.966 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.323.302 3.467.967
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.323.302 3.467.967
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.467.268 3.467.967
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.866.793 7.150.462
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.733.414 27.075.661
Ödenmiş Sermaye
15 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.460.287 -1.184.077
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.460.287 -1.184.077
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.460.287 -1.184.077
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 5.077.255 4.456.275
Yasal Yedekler
5.077.255 4.456.275
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.967.646 7.328.436
Net Dönem Karı veya Zararı
11.443.762 7.769.989
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.733.414 27.075.661
TOPLAM KAYNAKLAR
41.600.207 34.226.123


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 46.017.033 30.845.928
Satışların Maliyeti
16 -31.633.901 -21.280.018
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.383.132 9.565.910
BRÜT KAR (ZARAR)
14.383.132 9.565.910
Genel Yönetim Giderleri
17 -3.081.321 -2.792.288
Pazarlama Giderleri
17 -149.749 -178.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 3.764.527 4.754.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -1.218.754 -1.935.776
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
13.697.835 9.413.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 701.361 549.290
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -4 -625
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.399.192 9.962.331
Finansman Giderleri
-63.580 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
14.335.612 9.962.331
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.891.850 -2.192.342
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-3.085.699 -2.241.377
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
193.849 49.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.443.762 7.769.989
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.443.762 7.769.989
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.443.762 7.769.989
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-276.210 -545.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-276.210 -545.836
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-276.210 -545.836
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.167.552 7.224.153
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.167.552 7.224.153http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821797


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.707 Değişim: -0,56% Hacim : 75.036 Mio.TL Son veri saati : 17:00
Düşük 10.645 25.06.2024 Yüksek 10.793
Açılış: 10.781
32,9389 Değişim: 0,13%
Düşük 32,8478 25.06.2024 Yüksek 33,1355
Açılış: 32,896
35,2712 Değişim: -0,27%
Düşük 35,2357 25.06.2024 Yüksek 35,6028
Açılış: 35,365
2.463,64 Değişim: -0,24%
Düşük 2.455,90 25.06.2024 Yüksek 2.485,56
Açılış: 2.469,56
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.