KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.07.2018 - 18:21
KAP ***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODSN*** SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -918.755 3.903.616 7.208.557 3.174.135 22.072.591 22.072.591
Transferler
3.174.135 -3.174.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
126.468 1.068.156 1.194.624 1.194.624
Dönem Karı (Zararı)
1.068.156 1.068.256 1.068.256
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.468 126.468 126.468
Kar Payları
4.ii.d 261.285 -3.174.135 0 -2.912.850 -2.912.850
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -792.287 4.164.901 7.208.557 1.068.156 20.354.365 20.354.365
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -638.241 4.164.901 7.208.557 3.624.994 23.065.249 23.065.249
Transferler
3.624.994 -3.624.994
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.839 2.734.971 2.734.971 2.507.132
Dönem Karı (Zararı)
2.734.971 2.734.971 2.734.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.839 -227.839 -227.839
Kar Payları
4.ii.d 291.374 -3.105.115 0 -3.213.741 -3.213.741
Dönem Sonu Bakiyeler
6.000.000 2.705.038 -866.080 4.456.275 7.328.436 2.734.971 22.358.640 22.358.640


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.447.296 1.999.998
Dönem Karı (Zararı)
2.734.971 1.068.156
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.774.851 1.415.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
665.392 567.177
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
285.289 315.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.235 33.428
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.856 6.338
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
284.668 276.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
256.553 624.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
256.553 624.795
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-361.117 -372.772
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-361.117 -373.079
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 307
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
928.734 271.680
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 9.125
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.125
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
545.610 -32.612
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.710.938 2.412.775
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.710.938 2.412.775
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.702 -46.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-52.702 -46.041
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-916.850 -2.862.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
61.553 63.142
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.089 -406.511
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
68.089 -406.511
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
241.705 823.246
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.434 -28.067
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.434 -28.067
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-8.731 107.768
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-536.958 -95.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-536.958 -95.989
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.055.432 2.451.386
Alınan Faiz
361.117 347.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-331.557 -112.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-637.696 -686.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.057.755 -56.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.838
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.838
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.057.755 -97.884
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-877.421 -77.551
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-180.334 -20.333
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.139.192 -2.874.204
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.498
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -18.498
Ödenen Temettüler
-3.139.192 -2.855.399
Ödenen Faiz
0 -307
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.349 -930.252
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
250.349 -930.252
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.329.799 9.032.450
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
10.580.148 8.102.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 10.580.148 10.329.799
Ticari Alacaklar
2.503.331 4.213.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 464.828
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.503.331 3.749.123
Stoklar
7 4.074.528 3.159.534
Peşin Ödenmiş Giderler
115.054 177.496
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.492 25.013
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 87.562 152.483
Diğer Dönen Varlıklar
41.461 19.934
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
41.461 19.934
ARA TOPLAM
17.314.522 17.900.714
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.314.522 17.900.714
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
94 94
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
94 94
Diğer Alacaklar
338.904 286.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 338.904 286.202
Maddi Duran Varlıklar
8.963.511 8.722.466
Arazi ve Arsalar
17.255 17.255
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.838.124 1.880.250
Binalar
4.244.790 4.370.224
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.771.832 1.899.120
Taşıtlar
979.873 429.655
Mobilya ve Demirbaşlar
108.644 106.520
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.993 19.442
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
795.506 643.271
Diğer Haklar
10 795.506 643.271
Peşin Ödenmiş Giderler
31.173 30.378
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 31.173 30.378
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.233.080 1.227.506
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
11.362.268 10.909.917
TOPLAM VARLIKLAR
28.676.790 28.810.631
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.328.225 1.260.136
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 201.615 150.509
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.126.610 1.109.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 747.857 522.351
Diğer Borçlar
74.548 57.344
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 74.548 57.344
Ertelenmiş Gelirler
2.026 10.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.026 10.757
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 597.031 357.379
Kısa Vadeli Karşılıklar
112.483 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
112.000 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
483 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
545.738 853.167
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 545.738 853.167
ARA TOPLAM
3.407.908 3.061.134
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.407.908 3.061.134
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.910.242 2.684.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.910.242 2.684.248
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.910.242 2.684.248
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.318.150 5.745.382
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.358.640 23.065.249
Ödenmiş Sermaye
14 6.000.000 6.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 2.705.038 2.705.038
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-866.080 -638.241
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-866.080 -638.241
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-866.080 -638.241
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.456.275 4.164.901
Yasal Yedekler
14 4.456.275 4.164.901
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.328.436 7.208.557
Net Dönem Karı veya Zararı
2.734.971 3.624.994
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.358.640 23.065.249
TOPLAM KAYNAKLAR
28.676.790 28.810.631


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 13.769.866 10.481.650
Satışların Maliyeti
15 -10.330.306 -8.266.233
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.439.560 2.215.417
BRÜT KAR (ZARAR)
3.439.560 2.215.417
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.182.998 -1.419.672
Pazarlama Giderleri
16 -80.510 -64.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.466.422 1.071.735
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -99.839 -505.132
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.542.635 1.297.782
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
121.070 51.179
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -9.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.663.705 1.339.836
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.663.705 1.339.836
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 -928.734 -271.680
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-877.348 -450.871
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-51.386 179.191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.734.971 1.068.156
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.734.971 1.068.156
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.734.971 1.068.156
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-227.839 126.468
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -227.839 126.468
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-227.839 126.468
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.507.132 1.194.624
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.507.132 1.194.624http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/698750


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 0,00% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5194 Değişim: 0,20%
Düşük 9,4833 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5001
11,0810 Değişim: 0,01%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
545,98 Değişim: 0,14%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 547,74
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.