KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:13
KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 3.064.736 2.442.830 1.034.609 957.765
Satışların Maliyeti
29 -2.018.870 -1.457.649 -690.702 -522.934
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.866 985.181 343.907 434.831
BRÜT KAR (ZARAR)
1.045.866 985.181 343.907 434.831
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -99.386 -73.593 -30.563 -26.082
Pazarlama Giderleri
30,31 -372.529 -295.698 -123.888 -114.592
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -4.036 -3.148 -1.339 -1.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 147.463 253.636 40.363 147.288
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -111.398 -105.051 -44.757 -50.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
605.980 761.327 183.723 390.361
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 161.821 411.795 41.343 279.641
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -68.413 -58.087 -43.709 -58.075
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 824 -9.424 2.726 -3.601
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 63.436 69.432 23.524 26.150
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
763.648 1.175.043 207.607 634.476
Finansman Gelirleri
34 461.282 632.730 106.625 423.512
Finansman Giderleri
34 -498.811 -293.248 -203.105 -217.663
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
726.119 1.514.525 111.127 840.325
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
86.225 -39.138 40.203 -22.021
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -55.235 -235.911 -17.958 -148.900
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 141.460 196.773 58.161 126.879
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
812.344 1.475.387 151.330 818.304
DÖNEM KARI (ZARARI)
812.344 1.475.387 151.330 818.304
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 682 0 278
Ana Ortaklık Payları
28 812.344 1.474.705 151.330 818.026
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,81200000 1,47500000 0,15100000 0,81800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
479.728 624.592
Dönem Karı (Zararı)
812.344 1.475.387
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-43.456 -709.719
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 148.633 111.580
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6,7,10,11,13 -364 12.706
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 31.944 30.858
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 111.952 -7.963
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32 -92.552 -472.899
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -93.402 -353.672
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -63.436 -69.432
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 -86.225 39.138
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 -6 -35
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-86.737 -10.918
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,32 -52.511 -146.941
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -101.771 -56.271
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -210.270 -107.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,32 -65.850 84.031
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,25,38 395.655 314.674
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12 1.926
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,27,36 -53.916 -99.375
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
682.151 754.750
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -153.383 -30.040
Alınan Faiz
32,34,38 29.851 6.985
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -3.427 -3.838
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -75.464 -103.265
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-488.844 -494.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 102 59
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -213.487 -527.933
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -26.965 -937.956
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 55.380 845.841
Alınan Temettüler
16 72.793 81.560
Alınan Faiz
6,7,33,34 61.816 45.142
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,14,27 -438.483 -1.327
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
670.664 -81.497
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
28 -6.816
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 1.782.431 175.005
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -758.319 -31.035
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.632
Ödenen Temettüler
27 -345.000 -225.467
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
661.548 48.481
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
94.387 530.731
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
755.935 579.212
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.192.805 788.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.948.740 1.368.051


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.947.074 1.193.467
Finansal Yatırımlar
7 120.166 66.176
Ticari Alacaklar
10,38 804.584 735.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 109.813 83.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 694.771 651.990
Diğer Alacaklar
11,38 207.949 106.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 204.860 98.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 3.089 7.260
Türev Araçlar
12 4.875 0
Stoklar
13 530.757 320.488
Peşin Ödenmiş Giderler
14 34.440 72.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 21.543 15.305
Diğer Dönen Varlıklar
27 228.137 102.022
ARA TOPLAM
3.899.525 2.612.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.899.525 2.612.358
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 699.088 684.175
Diğer Alacaklar
11 317 454
Türev Araçlar
12 16.542 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 394.096 413.440
Maddi Duran Varlıklar
18 2.193.808 2.094.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 29.627 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 151.240 152.283
Şerefiye
21 25.430 25.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 125.810 127.220
Peşin Ödenmiş Giderler
14 22.233 50.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 448.778 357.879
Diğer Duran Varlıklar
27 442.416 3.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.398.145 3.756.700
TOPLAM VARLIKLAR
8.297.670 6.369.058
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 931.436 19
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 393.779 220.665
Ticari Borçlar
10,38 390.872 447.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 157.973 148.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 232.899 298.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 6.853 5.592
Diğer Borçlar
11,38 754.919 363.073
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 747.876 351.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.043 11.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 11.967 9.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 1.788 640
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 47.348 24.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 13.298 15.709
ARA TOPLAM
2.552.260 1.086.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.552.260 1.086.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 330.392 321.328
Diğer Borçlar
11 776 750
Türev Araçlar
12 8.206 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 43.298 37.775
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 3.992 53.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
386.664 413.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.938.924 1.499.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 5.358.746 4.862.921
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.381 182.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.381 182.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
183.079 182.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-698 -698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
682.103 650.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
675.988 650.952
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
6.115 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
229.500 198.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.452.418 1.275.763
Net Dönem Karı veya Zararı
812.344 1.556.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 0 6.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.358.746 4.869.195
TOPLAM KAYNAKLAR
8.297.670 6.369.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
1.855 1.855 1.855
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
900.000 176.944 369.248 164.293 918.208 661.087 3.189.780 4.522 3.194.302
Transferler
33.713 627.374 -661.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.289 438.846 1.474.705 1.914.840 3.147 1.917.987
Sermaye Arttırımı
100.000 -6 -99.994
Kar Payları
-225.000 -225.000 -467 -225.467
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.402 5.402 5.402
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 178.233 808.094 198.000 1.225.990 1.474.705 4.885.022 7.202 4.892.224
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.161 -2.161 -2.161
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034
Transferler
31.500 1.524.619 -1.556.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
294 31.151 812.344 843.789 -261 843.528
Kar Payları
-345.000 -345.000 -345.000
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-803 -803 -6.013 -6.816
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 182.381 682.103 229.500 2.452.418 812.344 5.358.746 5.358.746


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 812.344 1.475.387 151.330 818.304
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 244 1.295 -574 873
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
141 1.439 -331 970
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
117 -276
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14 -144 33 -97
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 30.940 441.305 -60.087 306.278
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.825 441.305 -66.601 306.278
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.840 8.351
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.725 -1.837
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.184 442.600 -60.661 307.151
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
843.528 1.917.987 90.669 1.125.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-261 3.147 1.934
Ana Ortaklık Payları
843.789 1.914.840 90.669 1.123.521http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794584


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.