KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

26.04.2019 - 18:16
KAP ***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SODA*** SODA SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
29 947.994 700.935
Satışların Maliyeti
29 -649.719 -441.254
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
298.275 259.681
BRÜT KAR (ZARAR)
298.275 259.681
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -31.551 -22.112
Pazarlama Giderleri
30,31 -114.948 -86.811
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -1.221 -903
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 62.063 33.640
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -37.370 -15.875
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
175.248 167.620
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 64.976 33.730
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 0 -12
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 -397 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 21.049 19.305
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
260.876 220.643
Finansman Gelirleri
34 124.766 62.979
Finansman Giderleri
34 -72.623 -19.782
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
313.019 263.840
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.955 -25.129
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
36 -69.251 -33.584
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
36 41.296 8.455
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
285.064 238.711
DÖNEM KARI (ZARARI)
285.064 238.711
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 183 200
Ana Ortaklık Payları
28 284.881 238.511
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 37 0,28500000 0,23900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
160.011 151.765
Dönem Karı (Zararı)
285.064 238.711
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-53.661 -32.423
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19,20 49.427 34.955
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,10,11,13,18 760 147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23 27.880 17.738
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32 10.324 -3.632
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
32 -83.982 -53.737
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -64.976 -33.690
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -21.049 -19.305
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
36 27.955 25.129
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
33 0 -28
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-35.870 -41.962
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -29.904 -28.101
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,38 -30.668 22.265
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -95.324 -67.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,38 -70.873 20.829
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,25,38 177.270 38.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7,14,15,27,36 13.629 -28.355
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
195.533 164.326
Ödenen Faiz
8,32,34,38 -23.332 -948
Alınan Faiz
32,34,38 8.466 313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
25 -1.659 -1.961
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
36 -18.997 -9.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.090 -66.300
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,20,33 15 47
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,20 -94.108 -64.295
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -18.195 -24.352
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 28.907 13.842
Alınan Faiz
6,33,34 12.437 9.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,27 854 -850
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
182.884 171.484
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 294.294 175.015
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -110.908 -3.531
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -502 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
272.805 256.949
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
95.971 54.966
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
368.776 311.915
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.192.805 788.839
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.561.581 1.100.754


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.560.113 1.193.467
Finansal Yatırımlar
7 91.490 66.176
Ticari Alacaklar
10,38 790.642 735.853
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38 79.984 83.863
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 710.658 651.990
Diğer Alacaklar
11,38 136.846 106.178
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
38 132.644 98.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 4.202 7.260
Stoklar
13 415.810 320.488
Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.619 72.869
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
36 4.464 15.305
Diğer Dönen Varlıklar
27 182.276 102.022
ARA TOPLAM
3.209.260 2.612.358
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.209.260 2.612.358
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 720.364 684.175
Diğer Alacaklar
11 468 454
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 455.216 413.440
Maddi Duran Varlıklar
18 2.176.330 2.094.130
Kullanım Hakkı Varlıkları
19 28.763 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20,21 152.169 152.283
Şerefiye
21 25.749 25.063
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 126.420 127.220
Peşin Ödenmiş Giderler
14 39.849 50.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
36 400.878 357.879
Diğer Duran Varlıklar
27 2.993 3.805
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.977.030 3.756.700
TOPLAM VARLIKLAR
7.186.290 6.369.058
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 19 19
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 273.154 220.665
Ticari Borçlar
10,38 386.888 447.247
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
38 167.365 148.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 219.523 298.814
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 7.708 5.592
Diğer Borçlar
11,38 882.243 363.073
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
38 871.824 351.615
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.419 11.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 10.403 9.419
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
36 55.428 640
Kısa Vadeli Karşılıklar
23,25 48.767 24.221
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 49.037 15.709
ARA TOPLAM
1.713.647 1.086.585
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.713.647 1.086.585
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 518.382 321.328
Diğer Borçlar
11 789 750
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 39.707 37.775
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
36 54.542 53.425
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
613.420 413.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.327.067 1.499.863
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28 4.852.458 4.862.921
Ödenmiş Sermaye
1.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
182.540 182.087
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
182.540 182.087
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
183.238 182.785
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-698 -698
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
702.316 650.952
Yabancı Para Çevrim Farkları
702.316 650.952
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
229.500 198.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.453.221 1.275.763
Net Dönem Karı veya Zararı
284.881 1.556.119
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28 6.765 6.274
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.859.223 4.869.195
TOPLAM KAYNAKLAR
7.186.290 6.369.058


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
900.000 176.944 369.248 164.293 916.353 661.087 3.187.925 4.522 3.192.447
Transferler
33.713 627.374 -661.087
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
187 58.652 238.511 297.350 558 297.908
Kar Payları
-225.000 -225.000 -225.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
5.402 5.402 5.402
Dönem Sonu Bakiyeler
900.000 177.131 427.900 198.006 1.324.129 238.511 3.265.677 5.080 3.270.757
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.275.763 1.556.119 4.862.921 6.274 4.869.195
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.161 -2.161 -2.161
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
1.000.000 182.087 650.952 198.000 1.273.602 1.556.119 4.860.760 6.274 4.867.034
Transferler
31.500 1.524.619 -1.556.119
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
453 51.364 284.881 336.698 491 337.189
Kar Payları
-345.000 -345.000 -345.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 182.540 702.316 229.500 2.453.221 284.881 4.852.458 6.765 4.859.223


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
28 285.064 238.711
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 455 187
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
262 208
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
219 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26 -21
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 51.670 59.010
Yabancı Para Çevrim Farkları
51.670 59.010
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.125 59.197
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
337.189 297.908
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
491 558
Ana Ortaklık Payları
336.698 297.350http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758419


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,7682 Değişim: 1,53%
Düşük 32,2652 14.06.2024 Yüksek 32,8185
Açılış: 32,2736
35,0901 Değişim: 0,53%
Düşük 34,7115 14.06.2024 Yüksek 35,1586
Açılış: 34,9034
2.457,00 Değişim: 2,76%
Düşük 2.390,59 14.06.2024 Yüksek 2.461,40
Açılış: 2.391,04
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.