KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.02.2021 - 18:11
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 72.546.102 67.974.598
Satışların Maliyeti
28 -48.179.533 -51.118.020
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.366.569 16.856.578
BRÜT KAR (ZARAR)
24.366.569 16.856.578
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -3.653.950 -3.961.683
Pazarlama Giderleri
29-30 -934.518 -900.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 16.270.172 19.598.501
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -36.904.827 -26.933.850
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-856.554 4.659.371
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 2.029.984 7.370.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -313.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 5.265.259 8.952.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.438.689 20.668.178
Finansman Gelirleri
33 4.071.054 1.346.429
Finansman Giderleri
33 -3.771.592 -2.207.066
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.738.151 19.807.541
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -72.798 14.370.082
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -72.798 14.370.082
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.665.353 34.177.623
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.665.353 34.177.623
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.665.353 34.177.623
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.646.676 24.733.258
Dönem Karı (Zararı)
6.665.353 34.177.623
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.665.353 34.177.623
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.017.585 -15.775.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 7.260.901 6.917.448
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
414.816 -301.706
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -26.341 -369.674
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 441.157 67.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.491.034 1.039.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 599.225 572.004
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.717.050 419.683
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 174.759 47.404
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
957.245 1.329.857
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -696.192 -250.748
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.712.252 1.620.046
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 642.092 563.431
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -700.907 -602.872
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-743.413 -1.369.588
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-743.413 -1.369.588
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-5.265.259 -8.952.226
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-5.265.259 -8.952.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 72.799 -14.370.083
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.170.538 -68.734
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -1.170.538 -68.734
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
112.128 7.977.885
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 4.916.458 3.991.130
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 323.301 1.805.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 4.593.157 2.185.212
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 101.334 4.416.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 101.334 4.416.970
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 774.150 -3.693.215
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -492.322 -291.780
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.096.546 1.986.619
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -315.046 121.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -4.781.500 1.864.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -142.596 -309.904
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.280.727 1.291.300
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -1.280.727 1.291.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 1.343.740 587.982
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.363 -1.217
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -11.363 -1.217
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
10.795.066 26.379.567
Alınan Faiz
-957.245 -1.329.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -191.145 -316.452
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.300.357 -19.985.807
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 45.828
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.170.538 87.866
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 1.170.538 87.866
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.470.895 -5.947.992
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -2.470.895 -5.947.992
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -1.199.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 0 -12.971.665
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.083.801 -4.003.105
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.083.801 -4.003.105
Kredilerden Nakit Girişleri
8 3.083.801 -4.003.105
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.430.120 744.346
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.430.120 744.346
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.378.715 7.634.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.808.835 8.378.715


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 19.808.835 8.378.715
Ticari Alacaklar
10 6.988.347 11.878.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 210.175 533.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.778.172 11.344.988
Diğer Alacaklar
11 97.369 198.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 97.369 198.703
Stoklar
13 11.950.659 13.165.966
Peşin Ödenmiş Giderler
15 925.345 426.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 925.345 426.399
Diğer Dönen Varlıklar
26 12.580 1.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 12.580 1.217
ARA TOPLAM
39.783.135 34.049.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.783.135 34.049.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
23.464.896 22.721.483
Diğer Finansal Yatırımlar
7 23.464.896 22.721.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 57.637.409 52.494.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.495.913 3.763.164
Maddi Duran Varlıklar
56.014.075 60.582.191
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 999.407 1.059.306
Binalar
18 1.459.626 1.581.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.782.405 13.306.368
Taşıtlar
18 238.675 391.519
Mobilya ve Demirbaşlar
18 628.996 547.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 38.464.121 43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
84.261 38.900
Diğer Haklar
19 84.261 38.900
Peşin Ödenmiş Giderler
15 90.459 97.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 90.459 97.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.953.262 21.977.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
162.740.275 161.674.796
TOPLAM VARLIKLAR
202.523.410 195.724.260
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.565.499 9.660.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 12.565.499 9.660.004
Ticari Borçlar
10 1.652.920 6.749.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 325.128 640.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.327.792 6.109.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 731.610 874.206
Diğer Borçlar
11 661.484 1.930.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 1.287.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 661.484 642.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.345.524 1.001.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 2.345.524 1.001.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.677.573 785.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 374.123 199.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 2.303.450 586.400
ARA TOPLAM
20.634.610 21.001.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.634.610 21.001.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.867.017 33.688.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.867.017 33.688.710
Diğer Borçlar
11 0 11.969
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 11.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.706.379 2.055.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.706.379 2.055.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.573.396 35.756.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.208.006 56.757.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
145.315.404 138.966.368
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.548.868 10.865.185
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.548.868 10.865.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.205.774 1.935.408
Yasal Yedekler
27 3.205.774 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 22.997.573 -9.909.684
Net Dönem Karı veya Zararı
27 6.665.353 34.177.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
145.315.404 138.966.368
TOPLAM KAYNAKLAR
202.523.410 195.724.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -299.936 11.416.003 34.177.623 45.293.690 0 45.293.690
Dönem Karı (Zararı)
27 34.177.623 34.177.623 0 34.177.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -299.936 11.416.003 11.116.067 0 11.116.067
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Transferler
27 1.270.366 32.907.257 -34.177.623 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -194.042 -122.275 6.665.353 6.349.036 0 6.349.036
Dönem Karı (Zararı)
27 6.665.353 6.665.353 0 6.665.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -194.042 -122.275 -316.317 0 -316.317
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -708.991 11.257.859 3.205.774 22.997.573 6.665.353 145.315.404 0 145.315.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 6.665.353 34.177.623
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-316.317 11.116.067
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-242.553 -384.533
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-122.275 11.416.003
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-122.275 11.416.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
48.511 84.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
48.511 84.597
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-316.317 11.116.067
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.349.036 45.293.690
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.349.036 45.293.690http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906742


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.409 Değişim: 0,00% Hacim : 16.644 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 14.04.2021 Yüksek 1.409
Açılış: 1.381
8,0690 Değişim: -0,02%
Düşük 8,0621 15.04.2021 Yüksek 8,1021
Açılış: 8,0707
9,6881 Değişim: 0,06%
Düşük 9,6627 15.04.2021 Yüksek 9,7160
Açılış: 9,6826
450,08 Değişim: -0,05%
Düşük 450,05 15.04.2021 Yüksek 452,28
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.