KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:14
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 22.652.518 13.094.923
Satışların Maliyeti
28 -14.683.920 -9.687.624
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.968.598 3.407.299
BRÜT KAR (ZARAR)
7.968.598 3.407.299
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -915.347 -922.729
Pazarlama Giderleri
29-30 -275.111 -243.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 4.478.846 4.788.594
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -9.044.048 -8.162.280
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.212.938 -1.132.333
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 187.716 8.258.709
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 -9.108.482
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 -606.980 2.863.513
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.793.674 881.407
Finansman Gelirleri
33 961.236 430.518
Finansman Giderleri
33 -604.325 -477.488
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.150.585 834.437
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -555.973 314.978
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -555.973 314.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.594.612 1.149.415
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.594.612 1.149.415
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.594.612 1.149.415
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.780.426 6.653.580
Dönem Karı (Zararı)
1.594.612 1.149.415
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.773.155 7.682.352
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 1.802.967 1.683.694
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
280.412 -283.172
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -27.492 -283.172
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 307.904 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.391.545 125.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 237.930 104.745
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 1.125.000 14.083
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 28.615 7.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
322.994 278.745
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-36.016 -70.359
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 391.622 409.649
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 86.579 205.749
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -119.191 -266.294
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-187.716 9.008.767
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-187.716 9.008.767
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
606.980 -2.863.513
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
606.980 -2.863.513
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 555.973 -314.977
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 46.844
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 46.844
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.073.202 -1.899.442
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.437.415 3.413.813
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 477.212 1.096.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 960.203 2.316.989
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 131.163 524.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,11 131.163 524.306
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 685.236 610.807
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 14.428 -3.782.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.825.410 -2.214.476
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 -197.815 -383.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 -4.627.595 -1.831.319
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -162.870 -541.553
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 136.587 884.356
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10,11 136.587 884.356
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -489.751 -193.069
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -600.632
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 0 -600.632
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.294.565 6.932.325
Alınan Faiz
-322.994 -278.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
22,24 -191.145 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-267.408 -11.264.158
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -1.765
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 0 -46.844
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -267.408 -2.193.534
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 215.711 93.341
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 0 -9.021.015
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -215.711 -94.341
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.427.778 -367.046
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.427.778 -367.046
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 1.427.778 -367.046
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.940.796 -4.977.624
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.940.796 -4.977.624
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.378.715 7.634.369
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.319.511 2.656.745


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 12.319.511 8.378.715
Ticari Alacaklar
10 10.468.541 11.878.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 56.264 533.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.412.277 11.344.988
Diğer Alacaklar
11 67.540 198.703
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 67.540 198.703
Stoklar
13 12.172.826 13.165.966
Peşin Ödenmiş Giderler
486.114 426.399
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 486.114 426.399
Diğer Dönen Varlıklar
1.217 1.217
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.217 1.217
ARA TOPLAM
35.515.749 34.049.464
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.515.749 34.049.464
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22.909.199 22.721.483
Diğer Finansal Yatırımlar
7 22.909.199 22.721.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 51.671.734 52.494.425
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.678.195 3.763.164
Maddi Duran Varlıklar
59.116.103 60.582.191
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.031.158 1.059.306
Binalar
18 1.557.881 1.581.763
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.117.195 13.306.368
Taşıtlar
18 337.615 391.519
Mobilya ve Demirbaşlar
18 532.994 547.679
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 46.327
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 42.098.415 43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
54.398 38.900
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 54.398 38.900
Peşin Ödenmiş Giderler
22.941 97.083
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 22.941 97.083
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.478.339 21.977.550
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.930.909 161.674.796
TOPLAM VARLIKLAR
194.446.658 195.724.260
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.479.101 9.660.004
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 10.479.101 9.660.004
Ticari Borçlar
1.924.056 6.749.466
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 442.359 640.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.481.697 6.109.292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 711.336 874.206
Diğer Borçlar
2.066.829 1.930.242
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 1.287.894 1.287.894
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 778.935 642.348
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
512.035 1.001.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 512.035 1.001.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.939.379 785.764
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 227.979 199.364
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 1.711.400 586.400
ARA TOPLAM
17.632.736 21.001.467
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.632.736 21.001.467
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 34.297.391 33.688.710
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 34.297.391 33.688.710
Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.969 11.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.360.540 2.055.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 2.360.540 2.055.746
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.669.900 35.756.425
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
54.302.636 56.757.892
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
140.144.022 138.966.368
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 10.448.227 10.865.185
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.448.227 10.865.185
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 24.267.939 -9.909.684
Net Dönem Karı veya Zararı
27 1.594.612 34.177.623
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
140.144.022 138.966.368
TOPLAM KAYNAKLAR
194.446.658 195.724.260


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -54.538 -94.341 1.149.415 1.000.536 0 1.000.536
Dönem Karı (Zararı)
27 1.149.415 1.149.415 0 1.149.415
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -54.538 -94.341 -148.879 0 -148.879
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -269.551 -130.210 1.935.408 -9.909.684 1.149.415 94.673.214 0 94.673.214
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368
Transferler
27 34.177.623 -34.177.623 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -201.247 -215.711 1.594.612 1.177.654 0 1.177.654
Dönem Karı (Zararı)
27 1.594.612 1.594.612 0 1.594.612
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -201.247 -215.711 -416.958 0 -416.958
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -716.196 11.164.423 1.935.408 24.267.939 1.594.612 140.144.022 0 140.144.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 1.594.612 1.149.415
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-416.958 -148.879
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-258.009 -69.921
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-215.711 -94.341
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-215.711 -94.341
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
56.762 15.383
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
56.762 15.383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-416.958 -148.879
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.177.654 1.000.536
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.177.654 1.000.536http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847380


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.899 Değişim: 0,00% Hacim : 127.560 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 10.801 22.05.2024 Yüksek 11.025
Açılış: 10.930
32,1812 Değişim: 0,00%
Düşük 32,1313 23.05.2024 Yüksek 32,2138
Açılış: 32,1814
34,8969 Değişim: 0,13%
Düşük 34,7423 23.05.2024 Yüksek 35,0052
Açılış: 34,8528
2.448,70 Değişim: -0,53%
Düşük 2.441,34 23.05.2024 Yüksek 2.468,14
Açılış: 2.461,71
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.