KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 19:18
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 67.974.598 53.341.472
Satışların Maliyeti
28 -51.118.020 -34.577.566
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
16.856.578 18.763.906
BRÜT KAR (ZARAR)
16.856.578 18.763.906
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -3.961.683 -3.081.731
Pazarlama Giderleri
29-30 -900.175 -609.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 19.598.501 21.823.467
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -26.933.850 -20.123.600
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.659.371 16.772.300
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 7.370.392 1.325.916
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -313.811 -17.078.914
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 8.952.226 4.894.087
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
20.668.178 5.913.389
Finansman Gelirleri
33 1.346.429 4.072.242
Finansman Giderleri
33 -2.207.066 -1.893.953
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.807.541 8.091.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 14.370.082 298.226
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -996.999
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14.370.082 1.295.225
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.177.623 8.389.904
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.177.623 8.389.904
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.177.623 8.389.904
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.733.259 14.125.783
Dönem Karı (Zararı)
34.177.623 8.389.904
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34.177.623 8.389.904
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.775.940 13.131.043
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 6.917.449 1.385.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-301.706 1.369.778
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 -369.674 1.369.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 67.968 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.039.091 276.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 572.004 173.753
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 419.683 35.838
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 47.404 67.117
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.329.857 -1.037.722
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -250.748 -504.909
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.620.046 147.194
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 563.431 853.205
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -602.872 -1.533.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.369.588 16.741.971
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.369.588 16.741.971
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.952.226 -4.894.087
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-8.952.226 -4.894.087
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -14.370.083 -298.226
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -68.734 -412.485
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -68.734 -412.485
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.977.885 -6.924.171
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.991.130 -4.049.220
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44115 1.805.918 -2.096.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
44115 2.185.212 -1.952.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.416.970 -4.547.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44115 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
44115 4.416.970 -4.547.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.693.215 -363.860
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -291.780 204.258
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 1.986.619 1.705.287
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44115 121.681 489.253
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44115 1.864.938 1.216.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -309.904 591.803
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.291.300 -393.261
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44115 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
44115 1.291.300 -393.261
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 587.982 301.773
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -1.217 -373.309
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 -1.217 -373.309
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.379.568 14.596.776
Alınan Faiz
-1.329.857 1.037.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-316.452 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.508.715
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.985.807 -54.929.831
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 45.828 8.332
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
87.866 702.496
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 87.866 702.496
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.947.992 -54.694.371
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -5.947.992 -54.694.371
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -100.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.199.844
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7,27,16 -12.971.665 -845.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.003.106 47.351.820
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.003.106 47.351.820
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -4.003.106 47.351.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.346 6.547.772
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
744.346 6.547.772
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.369 1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.378.715 7.634.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 8.378.715 7.634.369
Finansal Yatırımlar
7 0 45.828
Ticari Alacaklar
11.878.464 15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 533.476 2.339.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 11.344.988 13.160.527
Diğer Alacaklar
198.703 4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 198.703 4.012.045
Stoklar
13 13.165.966 9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler
426.399 169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 426.399 169.990
Diğer Dönen Varlıklar
1.217 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 1.217 0
ARA TOPLAM
34.049.464 37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.049.464 37.477.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
22.721.483 5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar
7 22.721.483 5.752.488
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
0 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 52.494.425 34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.763.164 2.863.332
Maddi Duran Varlıklar
60.582.191 13.200.803
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.059.306 1.158.981
Binalar
18 1.581.763 829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.306.368 8.455.291
Taşıtlar
18 391.519 542.108
Mobilya ve Demirbaşlar
18 547.679 416.816
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 1.403.483
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 43.301.038
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.900 48.108.864
Diğer Haklar
19 38.900 48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler
97.083 61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 97.083 61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 21.977.550 7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
161.674.796 112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR
195.724.260 149.770.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.660.004 9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 9.660.004 9.047.805
Ticari Borçlar
6.749.466 4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 640.174 518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 6.109.292 4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 874.206 1.184.110
Diğer Borçlar
1.930.242 650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 1.287.894 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 642.348 650.911
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.001.785 413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 1.001.785 413.803
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 785.764 318.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 199.364 151.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 586.400 166.717
ARA TOPLAM
21.001.467 16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.001.467 16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
33.688.710 38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.688.710 38.304.015
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 11.969 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.969 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.055.746 1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.055.746 1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.756.425 39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.757.892 56.097.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.966.368 93.672.678
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.865.185 -250.882
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 10.865.185 -250.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -9.909.684 -18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı
27 34.177.623 8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.966.368 93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR
195.724.260 149.770.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 -231.172 1.935.408 8.113.705 12.699.246 124.415.023 0 124.415.023
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -39.112.539 -39.112.539 0 -39.112.539
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 -231.172 1.935.408 -30.998.834 12.699.246 85.302.484 0 85.302.484
Transferler
27 12.699.246 -12.699.246 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227 -19.483 -19.710 8.389.904 8.370.194 0 8.370.194
Dönem Karı (Zararı)
27 8.389.904 8.389.904 0 8.389.904
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -227 -19.483 -19.710 -19.710 0 -19.710
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 -250.882 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 0 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -299.936 11.416.003 11.116.067 34.177.623 45.293.690 0 45.293.690
Dönem Karı (Zararı)
27 34.177.623 34.177.623 0 34.177.623
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -299.936 11.416.003 11.116.067 11.116.067 0 11.116.067
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -514.949 11.380.134 10.865.185 1.935.408 -9.909.684 34.177.623 138.966.368 0 138.966.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 34.177.623 8.389.904
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.116.067 -19.710
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-384.533 -291
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.416.003 -19.483
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
11.416.003 -19.483
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.597 64
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
84.597 64
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.116.067 -19.710
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.293.690 8.370.194
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
45.293.690 8.370.194http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823549


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.