KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:16
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 46.051.761 38.823.644 17.412.973 15.504.385
Satışların Maliyeti
28 -34.182.971 -22.998.348 -13.070.964 -7.794.685
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.868.790 15.825.296 4.342.009 7.709.700
BRÜT KAR (ZARAR)
11.868.790 15.825.296 4.342.009 7.709.700
Genel Yönetim Giderleri
29-30 -2.480.138 -2.047.272 -621.242 -766.762
Pazarlama Giderleri
29-30 -670.387 -424.082 -252.966 -149.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 21.538.616 17.961.114 8.312.295 9.889.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -26.093.792 -13.566.500 -7.141.616 -7.037.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.163.089 17.748.556 4.638.480 9.645.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 6.834.677 267.601 237.478 230.112
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -15.150.025 -15.806.205 -4.681.910 8.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 7.816.393 3.608.492 385.778 3.199.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.664.134 5.818.444 579.826 13.083.502
Finansman Gelirleri
33 1.068.771 3.517.549 347.516 3.517.549
Finansman Giderleri
33 -1.698.320 -1.101.219 -618.510 -1.080.303
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.034.585 8.234.774 308.832 15.520.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 15.072.552 -3.441.084 566.483 -3.327.232
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -4.989.875 0 -2.988.700
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.072.552 1.548.791 566.483 -338.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516
DÖNEM KARI (ZARARI)
18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.084.284 8.697.096
Dönem Karı (Zararı)
18.107.137 4.793.690
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18.107.137 4.793.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.149.144 15.903.599
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 5.136.432 920.438
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-372.943 704.955
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43749 -372.943 704.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
192.623 288.414
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 324.036 250.394
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -166.717 -34.328
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 35.304 72.348
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
888.826 -1.381.039
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -220.960 -294.624
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 1.227.527
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 340.585 506.358
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -458.326 -1.592.773
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.928.446 15.538.239
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13.928.446 15.538.239
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.816.393 -3.608.492
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-7.816.393 -3.608.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 -15.072.552 3.441.084
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-33.583 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 -33.583 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.015.117 -10.844.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.342.106 -6.545.166
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 4.097.281 -307.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.831.796 -2.898.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
48 -70.460 -2.573.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -2.162.698 935.013
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -48.507 1.044.430
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 957.561 -212.460
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
15 -86.630 163.271
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 -181.740 -449.388
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.136
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -181.740 -459.524
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
18.973.110 9.853.213
Alınan Faiz
-888.826 1.381.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.537.156
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.135.993 -1.123.559
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 -13.460 21.913
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18-19 52.715 1.827.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -5.544.378 -2.872.314
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 -100.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.199.844 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 -12.431.026 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.139.459 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.139.459 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -5.139.459 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.191.168 7.573.537
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.191.168 7.573.537
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.634.369 1.086.597
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.443.201 8.660.134


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.443.201 7.634.369
Finansal Yatırımlar
59.288 45.828
Diğer Finansal Yatırımlar
7 59.288 45.828
Ticari Alacaklar
10 10.530.757 15.499.921
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15.233 2.339.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.515.524 13.160.527
Diğer Alacaklar
11 518.392 4.586.560
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
375.236 574.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 143.156 4.012.045
Türev Araçlar
12 0 0
Stoklar
13 13.372.515 9.540.719
Peşin Ödenmiş Giderler
15 218.569 169.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 218.569 169.990
Diğer Dönen Varlıklar
181.741 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 181.741 0
ARA TOPLAM
26.324.463 37.477.387
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.324.463 37.477.387
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6.882.810 5.752.488
Diğer Finansal Yatırımlar
7 6.882.810 5.752.488
Ticari Alacaklar
10 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
13789 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
11 0 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
13820 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 51.534.102 34.753.938
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 3.842.363 2.863.332
Maddi Duran Varlıklar
18 61.883.248 13.200.803
Arazi ve Arsalar
18 394.518 394.518
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.082.920 1.158.981
Binalar
18 1.614.633 829.606
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 13.127.103 8.455.292
Taşıtlar
18 425.228 542.108
Mobilya ve Demirbaşlar
18 544.085 416.817
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 177.886 1.403.481
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
18 44.516.875 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.046 48.108.864
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 36.046 48.108.864
Peşin Ödenmiş Giderler
15 83.593 61.712
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 83.593 61.712
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 22.678.691 7.522.870
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
146.940.853 112.293.120
TOPLAM VARLIKLAR
173.265.316 149.770.507
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.981.201 9.047.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 8.981.201 9.047.805
Ticari Borçlar
10 2.600.149 4.762.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
506.939 518.493
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.093.210 4.244.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 1.135.603 1.184.110
Diğer Borçlar
11 1.596.503 650.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.287.894 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 308.609 650.911
Türev Araçlar
12 0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
21 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
327.173 413.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
15 327.173 413.803
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
187.264 318.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22-24 187.264 151.960
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 166.717
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 0 0
ARA TOPLAM
14.827.893 16.378.153
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.827.893 16.378.153
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.231.160 38.304.015
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 33.231.160 38.304.015
Ticari Borçlar
10 0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 0
Diğer Borçlar
11 11.969 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 11.969 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 2.118.193 1.415.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 2.118.193 1.415.661
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.361.322 39.719.676
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
50.189.215 56.097.829
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 123.076.101 93.672.678
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 11.045.404 -250.882
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 11.045.404 -250.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -9.909.684 -18.299.588
Net Dönem Karı veya Zararı
27 18.107.137 8.389.904
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
123.076.101 93.672.678
TOPLAM KAYNAKLAR
173.265.316 149.770.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.024 124.415.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-39.111.691 -39.111.691 -39.111.691
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
27 -39.111.691 -39.111.691 -39.111.691
Transferler
27 12.699.247 -12.699.247
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
62.559 -11.494 4.793.690 4.844.755 4.844.755
Dönem Karı (Zararı)
27 4.793.690 4.793.690 4.793.690
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
62.559 -11.494 51.065 51.065
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -152.227 -27.880 1.935.408 -18.298.739 4.793.690 90.148.088 90.148.088
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -215.013 -35.869 1.935.408 -18.299.588 8.389.904 93.672.678 93.672.678
Transferler
27 8.389.904 -8.389.904
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-295.227 11.591.513 18.107.137 29.403.423 29.403.423
Dönem Karı (Zararı)
27 18.107.137 18.107.137 18.107.137
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-295.227 11.591.513 11.296.286 11.296.286
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -510.240 11.555.644 1.935.408 -9.909.684 18.107.137 123.076.101 123.076.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 18.107.137 4.793.690 875.315 12.193.516
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.296.286 51.065 -440.445 60.121
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-378.496 80.204 -371.815 107.555
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
11.591.513 -11.494 -150.429 -23.772
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
11.591.513 -11.494 -150.429 -23.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83.269 -17.645 81.799 -23.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
83.269 -17.645 81.799 -23.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.296.286 51.065 -440.445 60.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.403.423 4.844.755 434.870 12.253.637
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.403.423 4.844.755 434.870 12.253.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795510


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.