" />

KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.04.2018 - 22:09
KAP ***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNPAM*** SÖNMEZ PAMUKLU SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 10.934.142 11.518.690
Satışların Maliyeti
28 -7.467.268 -8.302.757
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.466.874 3.215.933
BRÜT KAR (ZARAR)
3.466.874 3.215.933
Genel Yönetim Giderleri
29 -587.258 -1.234.401
Pazarlama Giderleri
29 -138.992 -123.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 3.554.780 5.806.281
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -1.944.700 -4.812.826
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.350.704 2.851.915
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 32.249
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -481.740
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 1.186.187 1.645.540
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.536.891 4.047.964
Finansman Gelirleri
33 0 0
Finansman Giderleri
33 -9.096 -4.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.527.795 4.043.938
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -741.233 -562.029
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -857.737 -639.974
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 116.504 77.945
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.786.562 3.481.909
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.786.562 3.481.909
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.786.562 3.481.909
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -31.225 -47.428 668.737 25.827 13.351.111 115.864.858 0 115.864.858
Transferler
27 13.351.111 -13.351.111 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 14.972 8.199 3.481.909 3.505.080 3.505.080
Dönem Karı (Zararı)
27 3.481.909 3.481.909 0 3.481.909
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 14.972 8.199 23.171 0 23.171
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -16.253 -39.229 668.737 13.376.938 3.481.909 119.369.938 0 119.369.938
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -214.786 -16.386 1.935.408 8.113.705 12.699.247 124.415.023 124.415.023
Transferler
27 12.699.247 -12.699.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -56.254 -912 4.786.562 4.729.396 0 4.729.396
Dönem Karı (Zararı)
27 4.786.562 4.786.562 0 4.786.562
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -56.254 -912 -57.166 0 -57.166
Kar Payları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 79.931.250 21.966.586 -271.040 -17.298 1.935.408 20.812.951 4.786.562 129.144.419 0 129.144.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.660.072 953.938
Dönem Karı (Zararı)
4.786.562 3.481.909
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-216.614 -255.285
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17,18 348.106 345.108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.655 38.232
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10,11 2.655 38.232
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
141.297 294.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 76.730 248.900
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 64.567 45.256
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-263.718 -310.509
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
10 -31.638 -401.383
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10 0 100.900
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 106.514 -3.518
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -338.594 -6.508
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.186.187 -1.645.540
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.187 -1.645.540
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 741.233 562.029
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 461.239
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
32 0 461.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
342.663 -1.461.343
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.051.306 -390.427
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.051.306 -390.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 32.418 10.899
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 32.418 10.899
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 4.105.529 -1.199.491
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -269.186 -347.871
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -98.896 570.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -98.896 570.805
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 -42.232 20.577
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -506.762 -189.061
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -506.762 -189.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
15 107.763 65.411
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26 65.335 -2.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 65.335 -2.185
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26 0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.912.611 1.765.281
Alınan Faiz
263.718 300.483
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-516.257 -1.111.826
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-467.895 -6.592.483
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
7 0 -5.974.568
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 0 -60.280
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -60.280
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -450.766 -557.635
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -17.129 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.177 -5.638.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.192.177 -5.638.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.086.597 20.109.495
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.278.774 14.470.950


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
36 4.786.562 3.481.909
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.166 23.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-72.120 18.715
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-912 8.199
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-912 8.199
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.866 -3.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.866 -3.743
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-57.166 23.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.729.396 3.505.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.729.396 3.505.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.278.774 1.086.597
Finansal Yatırımlar
7 54.160 54.160
Ticari Alacaklar
15.869.130 12.820.479
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 936.131 242.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 14.932.999 12.577.952
Diğer Alacaklar
6.500 38.918
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.500 38.918
Stoklar
13 5.071.330 9.176.859
Peşin Ödenmiş Giderler
705.146 396.475
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 705.146 396.475
Diğer Dönen Varlıklar
2.655 67.990
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 2.655 67.990
ARA TOPLAM
26.987.695 23.641.478
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
26.987.695 23.641.478
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
58.326.479 58.326.480
Diğer Finansal Yatırımlar
7 58.326.479 58.326.480
Diğer Alacaklar
29.113 29.113
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.113 29.113
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 35.195.607 34.010.332
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 2.982.230 3.041.083
Maddi Duran Varlıklar
18 8.183.808 8.004.507
Arazi ve Arsalar
18 394.518 421.160
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
18 1.205.029 1.222.449
Binalar
18 868.357 879.518
Tesis, Makine ve Cihazlar
18 2.463.493 1.951.214
Taşıtlar
18 649.383 1.320.306
Mobilya ve Demirbaşlar
18 495.330 525.368
Yapılmakta Olan Yatırımlar
18 2.107.698 1.684.492
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 6.954 7.612
Diğer Haklar
19 6.954 7.612
Peşin Ödenmiş Giderler
0 39.485
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 0 39.485
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 4.222.427 4.090.057
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.946.618 107.548.669
TOPLAM VARLIKLAR
135.934.313 131.190.147
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 2.958.664 3.057.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 396.434 29.240
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 2.562.230 3.028.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 550.075 592.307
Diğer Borçlar
11 537.410 964.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 73 73
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 537.337 964.099
Ertelenmiş Gelirler
219.793 112.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
15 219.793 112.030
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 853.196 511.716
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 280.289 215.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 149.410 84.843
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 130.879 130.879
ARA TOPLAM
5.399.427 5.453.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.399.427 5.453.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
0 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 80.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
22 1.390.467 1.241.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22,24 1.390.467 1.241.617
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.390.467 1.321.617
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.789.894 6.775.124
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 129.144.419 124.415.023
Ödenmiş Sermaye
27 79.931.250 79.931.250
Sermaye Düzeltme Farkları
27 21.966.586 21.966.586
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -288.338 -231.172
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
27 -288.338 -231.172
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Yasal Yedekler
27 1.935.408 1.935.408
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 20.812.951 8.113.705
Net Dönem Karı veya Zararı
27 4.786.562 12.699.246
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
129.144.419 124.415.023
TOPLAM KAYNAKLAR
135.934.313 131.190.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680249


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.118 Değişim: 0,48% Hacim : 51.402 Mio.TL Son veri saati : 13:11
Düşük 11.110 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0893 Değişim: 0,29%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0968
Açılış: 32,9927
36,1088 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1234
Açılış: 35,9959
2.598,52 Değişim: 1,12%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,01
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.