KAP ***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

11.09.2023 - 21:37
KAP ***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Transferler
1.872.579 36.333.036 -38.205.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.787 7.627.737 7.600.950 7.600.950
Dönem Karı (Zararı)
7.627.737 7.627.737 7.627.737
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.787 -26.787 -26.787
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-40.198 -40.198 -40.198
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -18.949 2.137.342 1.263.142 26.489.869 7.627.737 56.000.860 56.000.860
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 -18.949 2.137.342 1.263.142 26.489.869 7.627.737 56.000.860 56.000.860
Transferler
7.627.737 -7.627.737 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
490.738 -1.977.122 -1.486.384 -1.486.384
Dönem Karı (Zararı)
-1.977.122 -1.197.122 -1.197.122
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
490.738 490.738 490.738
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-18.000 997.953 979.953 979.953
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 9.454.281 471.789 2.119.342 1.263.142 35.115.559 -1.977.122 55.494.429 55.494.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.614.374 -1.282.356
Dönem Karı (Zararı)
-1.977.122 11.785.077
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.977.122 11.785.077
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.357.519 5.005.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
307.200 55.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
202.573 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
202.573 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-278.463 1.362.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-298.643 1.244.936
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.180 117.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
603.512 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.794 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
215.718 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-514.018 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-514.018 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.036.715 3.587.190
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.733.014 -16.795.549
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.188.725 -27.807.078
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.395.096 -33.649.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11.206.371 5.842.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.206.165 2.811.839
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.154.830 2.860.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-51.335 -48.345
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.429.514 -18.580.820
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.889.074 -452.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.545.226 22.852.091
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
622.201 2.361.597
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
923.025 20.490.494
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.319.415 -540.136
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.113 4.606.266
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -755.238
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-155.113 5.361.504
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
2.947.203 1.007.850
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-69.267 -692.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-69.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.113.411 -5.320
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
500.963 -1.277.036
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.579.821 1.287.664
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.650.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.197.757 -2.462.323
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.462.323
Ödenen Faiz
-382.064 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.553 5.308
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
34.553 5.308
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.189 218.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
205.742 223.725


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 205.742 171.189
Ticari Alacaklar
5 53.982.683 51.793.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
21.253.623 30.682.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
32.729.060 21.111.460
Diğer Alacaklar
6 1.329.292 123.127
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.180.993 26.163
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
148.299 96.964
Stoklar
7 16.214.234 17.643.748
Peşin Ödenmiş Giderler
8 19.710.943 17.836.084
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.286.466 53.893
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.424.477 17.782.191
Diğer Dönen Varlıklar
524.592 472.374
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
524.592 472.374
ARA TOPLAM
91.967.486 88.040.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
91.967.486 88.040.480
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
5 0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 560.415 635.146
Mobilya ve Demirbaşlar
560.415 635.146
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 4.857.714 4.275.946
Bilgisayar Yazılımları
151.165 184.508
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.706.549 4.091.438
Peşin Ödenmiş Giderler
8 489.475 475.260
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
489.475 475.260
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.977 1.076.634
Diğer Duran Varlıklar
1.004.497 869.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.962.078 7.332.369
TOPLAM VARLIKLAR
98.929.564 95.372.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 120.067 598.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
120.067 598.000
Banka Kredileri
120.067 598.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 1.008.645 1.539.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.008.645 1.539.317
Banka Kredileri
1.008.645 1.539.317
Ticari Borçlar
5 6.885.999 5.340.773
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
950.387 328.186
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.935.612 5.012.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 1.944.442 625.297
Diğer Borçlar
6 53.514 208.627
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.721 27.721
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.793 180.906
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 25.010.858 22.063.655
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
21.253.623 19.719.952
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.757.235 2.343.703
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 710.078 689.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
710.078 689.898
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 17.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 17.049
ARA TOPLAM
35.733.603 31.082.616
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.733.603 31.082.616
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 0 1.995.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 1.995.222
Banka Kredileri
0 1.995.222
Ticari Borçlar
5 0 0
Diğer Borçlar
6 7.701.532 7.701.532
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.701.532 7.701.532
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 0 298.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
0 298.643
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.701.532 9.995.397
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
43.435.135 41.078.013
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.494.429 54.294.836
Ödenmiş Sermaye
15 7.849.206 7.849.206
Sermaye Düzeltme Farkları
15 1.198.232 1.198.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 9.454.281 9.454.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
471.789 -42.229
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
471.789 -42.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 2.119.342 2.119.342
Yasal Yedekler
2.119.342 2.119.342
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 35.115.559 25.944.136
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.977.122 6.508.726
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.494.429 54.294.836
TOPLAM KAYNAKLAR
98.929.564 95.372.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 5.212.216 23.465.893 2.188.282 2.169.645
Satışların Maliyeti
16 -4.171.971 -17.110.581 -1.152.996 -419.708
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.245 6.355.312 1.035.286 1.749.937
BRÜT KAR (ZARAR)
1.040.245 6.355.312 1.035.286 1.749.937
Genel Yönetim Giderleri
17 -2.234.165 -875.204 -1.339.699 -349.316
Pazarlama Giderleri
-13.568 -39.500 -13.568
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 1.265.237 7.749.886 991.082 4.255.419
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -584.430 -7.154.331 -556.646 -5.501.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-552.613 6.062.095 90.523 141.074
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.375.169 0 2.375.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-552.613 8.437.264 90.523 2.516.243
Finansman Giderleri
-387.794 -244.930 -202.778 -96.128
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-940.407 8.192.334 -112.255 2.420.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.715 -564.597 -1.328.054 756.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.036.715 -564.597 -1.328.054 756.043
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.977.122 7.627.737 -1.440.309 3.176.158
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,25000000 0,97000000 -0,18000000 0,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
514.018 -26.787 472.687 11.070
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
514.018 -26.787 472.687 11.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
514.018 -26.787 472.687 11.070
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
514.018 -26.787 472.687 11.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.463.104 7.600.950 -967.622 3.187.228
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.463.104 7.600.950 -967.622 3.187.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194024


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: 0,00% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8854 Değişim: 0,04%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9281
Açılış: 28,8732
31,4795 Değişim: -0,04%
Düşük 31,3888 01.12.2023 Yüksek 31,5769
Açılış: 31,492
1.891,79 Değişim: 0,12%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.899,31
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.