KAP ***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2023 - 19:47
KAP ***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON SİBER GÜVENLİK YAZILIM VE BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -886.002 264.763 1.263.142 -13.315.935 6.721.603 8.144.024 8.144.024
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
29.733 625.546 1.021.112 -3.222.729 -1.546.338 -1.546.338
Transferler
6.721.603 -6.721.603 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.272 38.205.615 38.078.343 38.078.343
Dönem Karı (Zararı)
38.205.615 38.205.615 38.205.615
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-127.272 -127.272 -127.272
Sermaye Arttırımı
99.206 99.206 99.206
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
3.650.781 3.650.781 3.650.781
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
14.092 14.092 14.092
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 0 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 0 9.454.281 7.838 264.763 1.263.142 -9.802.969 38.205.615 48.440.108 48.440.108
Transferler
1.854.579 36.351.036 -38.205.615 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 6.508.726 6.458.659 6.458.659
Dönem Karı (Zararı)
6.508.726 6.508.726 6.508.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-50.067 -50.067 -50.067
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-603.931 -603.931 -603.931
Dönem Sonu Bakiyeler
7.849.206 1.198.232 0 9.454.281 -42.229 2.119.342 1.263.142 25.944.136 6.508.726 54.294.836 54.294.836


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.831.157 -835.744
Dönem Karı (Zararı)
6.508.726 38.205.615
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.508.726 38.205.615
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.231.485 913.096
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
145.291 17.382
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
272.772 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
272.772 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
230.232 628.276
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
233.029 26.381
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-2.797 601.895
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.158.248 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
866.320 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
291.928 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
100.134 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
100.134 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.324.808 -92.131
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 94.185
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 265.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.207.957 -39.954.455
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.783.103 -42.103.413
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.092.161 -26.590.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7.875.264 -15.513.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.454.567 -10.707.852
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.541.991 -10.707.970
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-87.424 118
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.515.130 -16.128.618
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.320.923 1.741.800
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.089.711 4.926.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-439.142 730.067
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.650.569 4.196.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-814.919 -1.051.017
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.314.660 166.994
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-864.511 136.994
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.450.149 30.000
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
259.456 21.274.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
350.260 1.926.109
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
350.260
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.532.254 -835.744
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-4.701.097 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.820.433 701.634
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
99.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.650.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-954.113 -2.797.061
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-954.113 -2.797.061
Ödenen Faiz
-866.320 -265.384
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 14.092
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.724 -134.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.724 -134.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
160.465 218.417
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
171.189 84.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 171.189 160.465
Ticari Alacaklar
8 51.793.958 43.873.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
30.682.498 26.590.337
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
21.111.460 17.283.401
Diğer Alacaklar
9 123.127 13.577.694
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26.163 13.568.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
96.964 9.540
Stoklar
11 17.643.748 16.128.618
Peşin Ödenmiş Giderler
12 17.836.084 6.832.090
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
53.893 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17.782.191 6.832.090
Diğer Dönen Varlıklar
13 472.374 957.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
472.374 957.654
ARA TOPLAM
88.040.480 81.530.259
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
88.040.480 81.530.259
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 0 11.703.323
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 11.703.323
Maddi Duran Varlıklar
17 635.146 715.854
Mobilya ve Demirbaşlar
635.146 715.854
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 4.275.946 211.952
Bilgisayar Yazılımları
184.508 211.952
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
4.091.438 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 475.260 158.331
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
475.260 158.331
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.076.634 2.387.319
Diğer Duran Varlıklar
869.383 717.314
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.332.369 15.894.093
TOPLAM VARLIKLAR
95.372.849 97.424.352
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
26 598.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
598.000 0
Banka Kredileri
598.000 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
26 1.539.317 1.205.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.539.317 1.205.825
Banka Kredileri
1.539.317 1.205.825
Ticari Borçlar
8 5.340.773 7.361.960
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
328.186 767.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.012.587 6.594.632
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 625.297 1.440.216
Diğer Borçlar
9 208.627 1.327.884
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
27.721 892.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
180.906 435.652
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 22.063.655 21.804.199
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.719.952 21.788.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.343.703 16.102
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 222.296
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 689.898 692.695
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
689.898 692.695
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.049 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.049 0
ARA TOPLAM
31.082.616 34.055.075
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.082.616 34.055.075
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.995.222 2.898.096
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.995.222 2.898.096
Banka Kredileri
1.995.222 2.898.096
Ticari Borçlar
8 0 3.068.524
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 3.068.524
Diğer Borçlar
9 7.701.532 8.896.935
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.701.532 8.896.935
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 298.643 65.614
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
298.643 65.614
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.995.397 14.929.169
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
41.078.013 48.984.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.294.836 48.440.108
Ödenmiş Sermaye
29 7.849.206 7.849.206
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
9.454.281 9.454.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42.229 7.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.229 7.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.229 7.838
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29 2.119.342 264.763
Yasal Yedekler
2.119.342 264.763
Diğer Yedekler
29 1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
29 25.944.136 -9.802.969
Net Dönem Karı veya Zararı
6.508.726 38.205.615
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.294.836 48.440.108
TOPLAM KAYNAKLAR
95.372.849 97.424.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 27.276.860 126.852.108
Satışların Maliyeti
30 -20.989.443 -72.988.188
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.287.417 53.863.920
BRÜT KAR (ZARAR)
6.287.417 53.863.920
Genel Yönetim Giderleri
31 -1.921.749 -2.592.221
Pazarlama Giderleri
31 -17.261 -80.861
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31 -22.941 -4.333.930
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 7.045.389 762.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -5.098.495 -10.139.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.272.360 37.480.140
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 2.427.494 157.402
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
34 0 -2.133
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.699.854 37.635.409
Finansman Gelirleri
35 0 2.476.574
Finansman Giderleri
35 -866.320 -1.998.499
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.833.534 38.113.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.324.808 92.131
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -222.296
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.324.808 314.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.508.726 38.205.615
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.508.726 38.205.615
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.508.726 38.205.615
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 36 0,82900000 4,86700000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-100.134 893.840
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-100.134 1.103.294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -209.454
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-100.134 893.840
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.408.592 39.099.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.408.592 39.099.455http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117939


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.471 Değişim: 0,76% Hacim : 96.362 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.404 14.06.2024 Yüksek 10.576
Açılış: 10.529
32,8608 Değişim: 0,28%
Düşük 32,6621 17.06.2024 Yüksek 32,8764
Açılış: 32,7682
35,2221 Değişim: 0,38%
Düşük 34,9601 17.06.2024 Yüksek 35,2325
Açılış: 35,0901
2.455,19 Değişim: -0,11%
Düşük 2.436,08 17.06.2024 Yüksek 2.461,45
Açılış: 2.457,99
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.