KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:36
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-880.471 -880.471 -880.471
Dönem Karı (Zararı)
-2.038.928 -2.038.928 -2.038.928
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -992.260 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.038.928 2.169.439 2.169.439
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
-2.892.204 2.892.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.733 97.310 127.043 127.043
Dönem Karı (Zararı)
1.034.813 1.034.813 1.034.813
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 1.034.813 2.537.822 2.537.822


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
815.076 -840.361
Dönem Karı (Zararı)
1.034.813 -2.038.928
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.034.813 -2.038.928
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.755.291 -2.609.256
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.621 33.711
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -168.528
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -168.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.123 -2.004.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.123 -1.561.914
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -443.023
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.060.092
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -949.492
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 47.616
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -158.216
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.648.547 590.590
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.805.305 3.375.076
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.813.297 7.500.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.050.000 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.763.297 4.978.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.903.502 -1.100.000
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.100.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.903.502 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.632.034 -793.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.081.522 -857.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.157.067 -2.206.538
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.050.000 17.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
107.067 -2.223.538
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
267.040 125.995
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
922.446 108.340
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
922.446 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 108.340
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-218.682 604.873
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-573.893 -7.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-573.893 -7.466
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.201 -1.273.108
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
830.277 432.747
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.585 46.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.750
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 46.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.585 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.585 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.309 533.475
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.242 5.937.366
Kredilerden Nakit Girişleri
696.242 5.937.366
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-749.551 -5.403.891
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-749.551 -5.403.891
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
753.182 -260.136
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
753.182 -260.136
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.708 578.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.089.890 318.204


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.089.890 336.708
Ticari Alacaklar
6 6.858.275 4.094.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.858.275 4.094.978
Diğer Alacaklar
10 79.498 2.954.553
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.498 2.954.553
Stoklar
8 1.676.179 3.308.213
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.367.031 1.285.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.367.031 1.285.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 55.933 55.933
Diğer Dönen Varlıklar
1.647.720 1.337.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13 1.647.720 1.337.160
ARA TOPLAM
17.774.526 13.373.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.774.526 13.373.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 3.814 3.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.814 3.814
Maddi Duran Varlıklar
11 859.495 914.116
Mobilya ve Demirbaşlar
706.776 747.641
Özel Maliyetler
152.719 166.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.793.257 1.793.672
Şerefiye
1.546.338 1.546.338
Bilgisayar Yazılımları
238.525 245.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.394 1.536
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.085.446 3.718.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.742.012 6.429.985
TOPLAM VARLIKLAR
22.516.538 19.803.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.975.133 2.945.875
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.975.133 2.945.875
Banka Kredileri
2.975.133 2.945.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.923.698 3.813.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.923.698 3.813.103
Banka Kredileri
3.923.698 3.813.103
Ticari Borçlar
6 5.438.117 5.331.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 36.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.401.394 5.294.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.785.312 1.518.272
Diğer Borçlar
10 1.020.950 98.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.020.950 98.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 662.440 881.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
662.440 881.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 134.333 128.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
43.533 37.375
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 4.018.184 3.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.018.184 3.480.973
ARA TOPLAM
19.958.167 18.197.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.958.167 18.197.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 164.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 164.715
Banka Kredileri
0 164.715
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 20.549 65.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.549 65.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.549 229.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.978.716 18.427.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15 2.537.822 1.375.966
Ödenmiş Sermaye
7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -835.147 -932.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-835.147 -932.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-835.147 -932.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.315.935 -10.423.731
Net Dönem Karı veya Zararı
1.034.813 -2.892.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.537.822 1.375.966
TOPLAM KAYNAKLAR
22.516.538 19.803.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 7.012.452 7.291.557
Satışların Maliyeti
19 -2.864.960 -6.107.512
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.147.492 1.184.045
BRÜT KAR (ZARAR)
4.147.492 1.184.045
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.176.622 -1.123.750
Pazarlama Giderleri
20 -42.827 -353.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.987 545.195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.049 -223.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.907.981 28.824
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 96.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.907.981 125.796
Finansman Gelirleri
22 20.367 80.755
Finansman Giderleri
22 -244.988 -1.654.889
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.683.360 -1.448.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.648.547 -590.590
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.648.547 -590.590
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.813 -2.038.928
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.034.813 -2.038.928
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.034.813 -2.038.928
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 97.310 -880.471
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.700 -1.131.442
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.610 250.971
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.610 250.971
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.310 -880.471
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.132.123 -2.919.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.132.123 -2.919.399http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887408


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.