KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.09.2020 - 18:12
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 1.263.142 -10.589.079 165.348 5.088.838 5.088.838
Transferler
165.348 -165.348
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-877.920 -877.920 -877.920
Dönem Karı (Zararı)
-502.360 -502.360 -502.360
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -989.709 264.763 1.263.142 -10.423.731 -502.360 3.708.558 3.708.558
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -932.457 264.763 1.263.142 -10.423.731 -2.892.204 1.375.966 1.375.966
Transferler
-2.892.204 2.892.204
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29.733 97.310 127.043 127.043
Dönem Karı (Zararı)
-1.247.688 -1.247.688 -1.247.688
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 0 5.177.954 -835.147 264.763 1.263.142 -13.315.935 -1.247.688 255.321 255.321


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
51.536 436.486
Dönem Karı (Zararı)
-1.247.688 -502.360
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.247.688 -502.360
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.225.091 -369.477
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.621 31.806
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -336.448
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -167.920
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -168.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.123 -570.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.123 -127.868
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -443.023
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.118.347 506.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-610.889 1.114.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
484.580 3.833.343
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 238.485
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
484.580 3.594.858
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.903.502 -446.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.903.502 -446.500
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
752.858 -633.145
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.081.522 -772.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
179.733 499.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 17.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
179.733 482.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
648.684 -1.213.720
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
76.165 -137.645
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-574.889 -15.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-574.889 -15.058
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-633.486 242.666
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
685.022 193.820
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.585 11.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.832
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 11.832
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.585 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.585 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-55.439 -1.010.151
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
696.242 3.597.881
Kredilerden Nakit Girişleri
696.242 3.597.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-751.681 -4.608.032
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-751.681 -4.608.032
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.488 -561.833
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.488 -561.833
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
336.708 578.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
324.220 16.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 324.220 336.708
Ticari Alacaklar
6 3.610.398 4.094.978
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.610.398 4.094.978
Diğer Alacaklar
10 79.498 2.954.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
79.498 2.954.553
Stoklar
8 2.555.355 3.308.213
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.367.031 1.285.509
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.367.031 1.285.509
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 55.933 55.933
Diğer Dönen Varlıklar
13 1.676.399 1.337.160
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.676.399 1.337.160
ARA TOPLAM
14.668.834 13.373.054
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.668.834 13.373.054
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
10 3.814 3.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.814 3.814
Maddi Duran Varlıklar
11 859.495 914.116
Mobilya ve Demirbaşlar
706.776 747.641
Özel Maliyetler
152.719 166.475
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.793.257 1.793.672
Şerefiye
1.546.338 1.546.338
Bilgisayar Yazılımları
238.525 245.798
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.394 1.536
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 2.615.646 3.718.383
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.272.212 6.429.985
TOPLAM VARLIKLAR
19.941.046 19.803.039
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.973.003 2.945.875
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.973.003 2.945.875
Banka Kredileri
2.973.003 2.945.875
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 3.923.698 3.813.103
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3.923.698 3.813.103
Banka Kredileri
3.923.698 3.813.103
Ticari Borçlar
6 5.510.783 5.331.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 36.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.474.060 5.294.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7 1.672.161 1.518.272
Diğer Borçlar
10 1.119.454 98.504
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.119.454 98.504
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 431.132 881.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
431.132 881.122
Kısa Vadeli Karşılıklar
134.333 128.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 43.533 37.375
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 3.900.612 3.480.973
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.900.612 3.480.973
ARA TOPLAM
19.665.176 18.197.074
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.665.176 18.197.074
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 0 164.715
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 164.715
Banka Kredileri
0 164.715
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 20.549 65.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20.549 65.284
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.549 229.999
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.685.725 18.427.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
255.321 1.375.966
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
0 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -835.147 -932.457
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-835.147 -932.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-835.147 -932.457
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-13.315.935 -10.423.731
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.247.688 -2.892.204
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
255.321 1.375.966
TOPLAM KAYNAKLAR
19.941.046 19.803.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 2.062.452 6.527.541 1.060.081 3.660.505
Satışların Maliyeti
-923.636 -5.603.354 -224.616 -3.476.027
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.138.816 924.187 835.465 184.478
BRÜT KAR (ZARAR)
1.138.816 924.187 835.465 184.478
Genel Yönetim Giderleri
20 -990.798 -864.711 -313.620 -371.903
Pazarlama Giderleri
20 -35.993 -328.053 -15.362 -77.370
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.987 887.608 26.705 359.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -46.859 -180.680 -32.132 -70.636
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
93.153 438.351 501.056 23.571
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 321 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
93.153 438.672 501.056 23.571
Finansman Gelirleri
22 20.367 0 20.367 -14.744
Finansman Giderleri
22 -242.861 -434.976 -241.579 -180.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-129.341 3.696 279.844 -171.896
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.118.347 -506.056 -1.118.347 -67.532
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -1.118.347 -506.056 -1.118.347 -67.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.247.688 -502.360 -838.503 -239.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
15 97.310 -877.920 -15.160 -42.833
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
81.700 -1.128.172 -52.099 -57.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15.610 250.252 36.939 14.714
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15.610 250.252 36.939 14.714
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.310 -877.920 -15.160 -42.833
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.150.378 -1.380.280 -853.663 -282.261
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.150.378 -1.380.280 -853.663 -282.261http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873010


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.