KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 01:55
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701
Transferler
-3.386.470 3.386.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.670 -10.670
Dönem Karı (Zararı)
-385.940 -385.940
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
200.000 200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.200.000 -29.733 4.474.454 -92.821 264.763 -9.412.864 -385.940 3.916.091 3.916.091
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -111.789 264.763 -9.325.937 165.348 5.088.838
Transferler
-165.348 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-877.920 -877.920
Dönem Karı (Zararı)
-502.360 -502.360
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 -29.733 5.177.954 -989.709 264.763 -9.160.589 -502.360 3.708.558 3.708.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
436.486 -812.479
Dönem Karı (Zararı)
-502.360 -385.940
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-502.360 -385.940
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-369.477 -714.292
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
31.806 139.350
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-336.448 465.340
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-167.920 74.574
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-168.528 390.766
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-570.891 -114.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-127.868 66.411
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 16.739
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-443.023 1.992
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -200.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 29.845
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 31.946
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 24.992
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 -27.093
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -81.986
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -10.374
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
506.056 -82.779
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -1.058.830
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.114.503 287.753
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.833.343 3.710.450
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.485 -2.550
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.594.858 3.713.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-446.500 1.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-446.500 1.892
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-633.145 -2.663.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-772.489 -1.146.100
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
499.717 -319.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
17.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
482.717 -319.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.213.720 -71.493
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -214.927
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -214.927
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-137.645 1.258.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.058 -267.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.058 -267.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
242.666 -812.479
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
193.820 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.832 -517
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.832 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.832 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -517
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 2.144
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.661
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.010.151 265.666
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 200.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.597.881 4.579.967
Kredilerden Nakit Girişleri
3.597.881 4.579.967
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.608.032 -4.514.301
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.608.032 -4.514.301
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-561.833 -547.330
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-561.833 -547.330
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
578.340 1.875.431
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16.507 1.328.101


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.507 578.340
Ticari Alacaklar
5 8.981.653 12.213.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
2.283.433 2.521.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.698.220 9.691.839
Diğer Alacaklar
7 472.664 10.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
472.664 10.700
Stoklar
9 3.376.488 2.574.815
Peşin Ödenmiş Giderler
10 854.548 82.156
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
854.548 82.156
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
51.726 51.678
Diğer Dönen Varlıklar
14 292.658 266.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
292.658 266.444
ARA TOPLAM
14.046.244 15.777.890
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.046.244 15.777.890
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 0 16.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 16.369
Maddi Duran Varlıklar
11 30.544 74.182
Mobilya ve Demirbaşlar
2.670 28.666
Özel Maliyetler
27.874 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 45.516
Peşin Ödenmiş Giderler
9 348 251
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
348 251
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 2.811.784 3.067.588
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.842.676 3.158.390
TOPLAM VARLIKLAR
16.888.920 18.936.280
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 4.424.695 2.098.521
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.424.695 2.098.521
Banka Kredileri
4.424.695 2.098.521
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.291.254 3.336.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.291.254 3.336.325
Banka Kredileri
1.291.254 3.336.325
Ticari Borçlar
6 4.098.869 3.608.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
36.723 19.723
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.062.146 3.589.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 874.351 652.146
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 359.273 496.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
359.273 496.918
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 90.800 243.455
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 152.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
90.800 90.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.699.731 1.495.612
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.699.731 1.495.612
ARA TOPLAM
12.838.973 11.931.833
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.838.973 11.931.833
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 311.021 1.602.275
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
311.021 1.602.275
Banka Kredileri
311.021 1.602.275
Uzun Vadeli Karşılıklar
17 30.368 313.334
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30.368 313.334
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
341.389 1.915.609
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.180.362 13.847.442
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.708.558 5.088.838
Ödenmiş Sermaye
15 7.750.000 7.750.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.198.232 1.198.232
Geri Alınmış Paylar (-)
-29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
5.177.954 5.177.954
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 -989.709 -111.789
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-989.709 -111.789
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-989.709 -111.789
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 264.763 264.763
Yasal Yedekler
264.763 264.763
Diğer Yedekler
1.263.142 1.263.142
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-10.423.731 -10.589.079
Net Dönem Karı veya Zararı
-502.360 165.348
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.708.558 5.088.838
TOPLAM KAYNAKLAR
16.888.920 18.936.280


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 6.527.541 11.460.030
Satışların Maliyeti
18 -5.603.354 -8.512.398
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
924.187 2.947.632
BRÜT KAR (ZARAR)
924.187 2.947.632
Genel Yönetim Giderleri
19 -864.711 -2.135.332
Pazarlama Giderleri
19 -328.053 -1.057.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 887.608 1.207.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -180.680 -676.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
438.351 285.237
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
438.351 285.237
Finansman Gelirleri
21 321 53.385
Finansman Giderleri
21 -434.976 -799.260
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.696 -460.638
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-506.056 74.698
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -506.056 74.698
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-502.360 -385.940
DÖNEM KARI (ZARARI)
-502.360 -385.940
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-502.360 -385.940
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -877.920 -10.670
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.128.172 -13.679
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
250.252 3.009
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
250.252 3.009
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-877.920 -10.670
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.380.280 -396.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.380.280 -396.610http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779280


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.526 Değişim: 0,09% Hacim : 7.538 Mio.TL Son veri saati : 11:08
Düşük 1.509 18.01.2021 Yüksek 1.526
Açılış: 1.525
7,5097 Değişim: 0,69%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,5447
Açılış: 7,4586
9,0705 Değişim: 0,65%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,1177
Açılış: 9,0118
443,26 Değişim: 1,25%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 445,65
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.