KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:15
KAP ***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor

***SNKRN*** SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -52.344 264.763 -1.155.557 -4.870.837 6.528.978 6.528.978
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-4.870.837 4.870.837 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-4.334.382 -4.334.382 -4.334.382
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-30.932 -30.932 -30.932
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 -29.733 4.474.454 -83.276 264.763 -6.026.394 -4.334.382 2.163.664 2.163.664
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.700.000 1.198.232 1.000.000 -29.733 4.474.454 -82.151 264.763 -6.026.394 -3.386.470 4.112.701 4.112.701
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-3.386.470 3.386.470 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
-487.643 -487.643 -487.643
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.955 -25.955 -25.955
Sermaye Arttırımı
1.050.000 -1.050.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-703.500 703.500 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
753.500 753.500 753.500
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.750.000 1.198.232 0 -29.733 5.177.954 -108.106 264.763 -9.412.864 -487.643 4.352.603 4.352.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.930.841 -3.365.208
Dönem Karı (Zararı)
-487.643 -4.334.382
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.540.609 307.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 187.943 247.513
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-6.126
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -172.079
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 165.953
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-99.591 -39.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 316.612 7.557
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -166.522 0
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -200.000 -46.963
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-49.681 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.674 124.334
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -107.514
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 24.908 231.848
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 136.295
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -141.529
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
27 403.245
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
27 -3.458
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -337.106 -23.884
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-1.724.919
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.311 -790
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
23.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
97.411 661.407
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.982.549 3.515.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -4.720 44.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 3.987.269 3.471.072
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.487 12.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.487 12.520
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.222.354 -1.166.120
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -1.422.188 -241.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
285.384 -485.927
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 20.608 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 264.776 -485.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
19 155.895 -15.457
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-115.541 -670.335
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -115.541 -670.335
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
13 689.227 -70.239
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27-20 -258.048 -217.296
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.930.841 -3.365.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-957 -164.646
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 20.968 3.940
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-21.925 -168.586
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 1.049 -114.589
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -22.974 -53.997
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
237.495 3.145.206
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
753.500
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
753.500
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.714.780 3.145.206
Kredilerden Nakit Girişleri
9 6.714.780
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.210.273
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -7.210.273
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.694.303 -384.648
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 -1.694.303 -384.648
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 1.875.431 866.537
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 181.128 481.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 181.128 1.875.431
Ticari Alacaklar
11.249.563 10.388.524
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,10 264.476 259.756
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 10.985.087 10.128.768
Diğer Alacaklar
0 18.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 18.856
Stoklar
12 4.176.056 2.798.595
Peşin Ödenmiş Giderler
308.324 333.017
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6,13 100 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 308.224 333.017
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 51.619 46.370
Diğer Dönen Varlıklar
20 563.278 312.471
ARA TOPLAM
16.529.968 15.773.264
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.529.968 15.773.264
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 16.369 0
Maddi Duran Varlıklar
14 503.083 676.656
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 66.018 76.120
Peşin Ödenmiş Giderler
13 267 978
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.339.073 3.001.967
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.924.810 3.755.721
TOPLAM VARLIKLAR
20.454.778 19.528.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 2.439.340 2.531.573
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 3.203.431 2.405.490
Ticari Borçlar
4.151.577 3.791.164
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,10 20.608 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 4.130.969 3.791.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 646.553 490.658
Diğer Borçlar
223.368 322.170
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 223.368 322.170
Ertelenmiş Gelirler
13 2.349.985 1.498.136
Kısa Vadeli Karşılıklar
325.583 504.043
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 201.174 196.373
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 124.409 307.670
ARA TOPLAM
13.339.837 11.543.234
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.339.837 11.543.234
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 2.487.929 3.684.734
Uzun Vadeli Karşılıklar
274.409 188.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 274.409 188.316
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.762.338 3.873.050
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.102.175 15.416.284
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.352.603 4.112.701
Ödenmiş Sermaye
21 7.750.000 6.700.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 1.198.232 1.198.232
Sermaye Avansı
21 0 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
21 -29.733 -29.733
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 5.177.954 4.474.454
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-108.106 -82.151
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-108.106 -82.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -108.106 -82.151
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
264.763 264.763
Yasal Yedekler
21 264.763 264.763
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.412.864 -6.026.394
Net Dönem Karı veya Zararı
28 -487.643 -3.386.470
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.352.603 4.112.701
TOPLAM KAYNAKLAR
20.454.778 19.528.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 16.328.326 11.190.011 4.868.296 3.629.692
Satışların Maliyeti
22 -12.126.952 -10.058.917 -3.614.554 -3.340.021
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.201.374 1.131.094 1.253.742 289.671
BRÜT KAR (ZARAR)
4.201.374 1.131.094 1.253.742 289.671
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.165.062 -3.220.972 -1.029.730 -1.087.008
Pazarlama Giderleri
23 -1.546.874 -2.030.150 -489.056 -663.130
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 2.739.927 1.214.378 1.532.525 438.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.887.490 -743.534 -1.210.843 -330.891
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
341.875 -3.649.184 56.638 -1.352.686
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 35.443 9.879
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -609 -609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
341.875 -3.614.350 56.638 -1.343.416
Finansman Gelirleri
26 121.592 29.866 68.207 5.292
Finansman Giderleri
26 -1.280.895 -760.732 -481.635 -326.509
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-817.428 -4.345.216 -356.790 -1.664.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
329.785 10.834 255.087 63.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 329.785 10.834 255.087 63.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-487.643 -4.334.382 -101.703 -1.601.322
DÖNEM KARI (ZARARI)
-487.643 -4.334.382 -101.703 -1.601.322
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-487.643 -4.334.382 -101.703 -1.601.322
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.955 -30.932 -15.285 -4.868
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -33.276 -38.665 -19.597 -6.085
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.321 7.733 4.312 1.217
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 7.321 7.733 4.312 1.217
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-25.955 -30.932 -15.285 -4.868
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-513.598 -4.365.314 -116.988 -1.606.190
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-513.598 -4.365.314 -116.988 -1.606.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716363


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,00% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7684 Değişim: 0,21%
Düşük 7,7354 09.03.2021 Yüksek 7,7793
Açılış: 7,7524
9,2058 Değişim: 0,11%
Düşük 9,1598 09.03.2021 Yüksek 9,2242
Açılış: 9,196
420,24 Değişim: 0,46%
Düşük 418,13 09.03.2021 Yüksek 421,44
Açılış: 418,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.