KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 18:58
KAP ***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***SNK*** SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -199.350 1.163.639 18.689.196 3.908.810 48.562.295 48.562.295
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 189.543 3.719.267 -3.908.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 112.046 767.224 879.270 879.270
Dönem Karı (Zararı)
767.224 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.046 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.893 20.893 20.893
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -87.304 1.353.182 22.429.356 767.224 49.462.458 49.462.458
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -461.307 1.353.182 22.429.356 1.613.452 49.934.683 49.934.683
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 86.121 1.527.331 -1.613.452 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 98.010 2.316.067 2.414.077 2.414.077
Dönem Karı (Zararı)
2.316.067 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
98.010 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -363.297 1.439.303 23.956.687 2.316.067 52.348.760 52.348.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.045.193 8.137.302
Dönem Karı (Zararı)
2.316.067 767.224
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.316.067 767.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
893.996 264.499
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 9.555 124.790
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.817
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -9.817
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22 226.542 63.400
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 226.542 63.400
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.086 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17.086 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 640.813 86.126
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
13.300.521 8.073.204
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.206.007 -69.328
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -8.206.007 -69.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 856.741 1.163.306
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8,11 856.741 1.163.306
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 20.447.123 7.126.217
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 5.163.274 -828.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 15.283.849 7.954.474
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,12,13 202.664 -167.884
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8,12,13 202.664 -167.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 20.893
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.893
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
16.510.584 9.104.927
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -465.391 -967.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.906 245.986
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
6 2 280.160
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.891 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,15 1.891 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -16.799 -34.174
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,15 -16.799 -34.174
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.030.287 8.383.288
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.030.287 8.383.288
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 48.763.367 43.168.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 64.793.654 51.551.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 64.793.654 48.763.367
Finansal Yatırımlar
6 0 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
6 0 2
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 39.791.815 31.585.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.791.815 31.585.809
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 314.884 60.448
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 314.884 60.448
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
11 363.598 213.864
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 363.598 213.864
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 480.860 1.132.662
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
105.744.811 81.756.152
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
105.744.811 81.756.152
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8 159.711 159.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 2.237.440 2.846.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.237.440 2.846.549
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
14 235.332 585.568
Binalar
121.788 323.448
Taşıtlar
0 140.887
Mobilya ve Demirbaşlar
14 113.544 121.233
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 340 596
Bilgisayar Yazılımları
15 340 596
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 225.633 202.749
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.858.456 3.795.173
TOPLAM VARLIKLAR
108.603.267 85.551.325
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 164.312 503.071
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16 164.312 503.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
16 164.312 503.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 53.443.831 32.996.717
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 11.361.485 6.198.211
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 42.082.346 26.798.506
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
8 6.763 6.765
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 6.763 6.765
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 691.340 465.391
Kısa Vadeli Karşılıklar
18 760.855 256.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 270.982
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 489.873 256.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 430.153 460.876
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 430.153 460.876
ARA TOPLAM
55.497.254 34.689.304
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.497.254 34.689.304
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
16 6.216 6.207
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
16 6.216 6.207
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 751.037 921.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 751.037 921.132
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
757.253 927.339
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
56.254.507 35.616.643
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.348.760 49.934.682
Ödenmiş Sermaye
20 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -363.297 -461.307
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -363.297 -461.307
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -363.297 -461.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 1.439.303 1.353.182
Yasal Yedekler
20 1.439.303 1.353.182
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 23.956.687 22.429.356
Net Dönem Karı veya Zararı
20 2.316.067 1.613.451
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.348.760 49.934.682
TOPLAM KAYNAKLAR
108.603.267 85.551.325


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 5.784.207.981 3.912.326.207 2.893.093.709 2.357.702.553
Satışların Maliyeti
21 -5.775.124.453 -3.906.898.425 -2.888.789.396 -2.353.875.942
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.083.528 5.427.782 4.304.313 3.826.611
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.083.528 5.427.782 4.304.313 3.826.611
Genel Yönetim Giderleri
22 -4.766.661 -4.669.676 -2.316.026 -2.430.029
Pazarlama Giderleri
22 -2.010.367 -1.277.448 -942.902 -620.271
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 276.641 160.923 138.591 72.031
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -11.035 -184.812 0 5
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.572.106 -543.231 1.183.976 848.347
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.708 0 4.708 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.576.814 -543.231 1.188.684 848.347
Finansman Gelirleri
25 398.144 1.411.651 247.125 525.912
Finansman Giderleri
25 -18.078 -15.070 34.167 54.369
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.956.880 853.350 1.469.976 1.428.628
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-640.813 -86.126 -303.002 -104.596
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -691.340 -117.708 -366.337 -117.708
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 50.527 31.582 63.335 13.112
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.316.067 767.224 1.166.974 1.324.032
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
98.010 112.046 107.116 151.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.654 143.649 137.328 193.662
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-27.644 -31.603 -30.212 -42.606
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-27.644 -31.603 -30.212 -42.606
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
98.010 112.046 107.116 151.056
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.414.077 879.270 1.274.090 1.475.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.414.077 879.270 1.274.090 1.475.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868420


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.