KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2022 - 18:50
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.698 150.332.540 712.406.784 712.406.784
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.885.616 1.099.371.859 1.099.371.859
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
486.243 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 108.855.374 -113.005.147 1.098.885.616 1.811.778.643 1.811.778.643
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.660.838 175.386.673 179.934.693 3.200.065.874 4.348.197.000 548.262.122 4.896.459.122
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 0 0 9.062.789 3.191.003.085 -3.200.065.874 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 505.105 203.650.084 204.155.189 4.247.475 208.402.664
Dönem Karı (Zararı)
203.650.084 4.246.832 207.896.916
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
505.105 643 505.748
Sermaye Arttırımı
505.105 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -66.531.299 126.922.325 -7.155.733 184.449.462 3.370.937.778 203.650.084 4.552.352.189 552.509.597 5.104.861.786


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
293.390.629 81.296.272
Dönem Karı (Zararı)
207.896.916 1.098.885.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.723.517 -1.059.126.702
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4 2.129.558 3.480.594
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
928.571 1.231.320
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
928.571 1.231.320
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
49.688.098 91.661.793
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
453.244.245 384.102.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-429.743.570 -1.539.602.575
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.539.602.575
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-429.743.570
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-523.385
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.372.632 41.241.238
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3.297.938
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.975.517 -55.704.839
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -99.422.958 -74.192.967
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -123.018.392 -54.184.695
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.632.594 15.196.275
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
189.376.976 147.530.536
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.203.855 62.596.928
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
292.993.065 81.000.152
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
397.564 296.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-23.638.323 271.072.550
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
409.644
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 409.644
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -412.556 -642.709
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 31.735.656
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -55.371.067 271.715.259
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.665.718 -366.876.298
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 464.837.831 2.019.566.591
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -413.698.301 -2.294.781.096
Ödenen Faiz
3 -34.473.812 -91.661.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.418.024 -14.507.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
286.418.024 -14.507.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
520.978.077 71.094.363
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
807.396.101 56.586.887


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
807.396.101 520.978.077
Finansal Yatırımlar
986.445.632 560.000.000
Ticari Alacaklar
329.547.860 470.309.957
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
169.008.381 359.291.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
160.539.479 111.018.067
Diğer Alacaklar
7.880.746 8.130.291
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.520 2.766.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.114.226 5.363.771
Stoklar
3 1.332.994.991 1.297.035.835
Peşin Ödenmiş Giderler
3 927.446.062 804.462.365
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
107.933.994 67.933.788
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
819.512.068 736.528.577
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
667.278 190.793
Diğer Dönen Varlıklar
80.018.747 50.744.884
ARA TOPLAM
4.472.397.417 3.711.852.202
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.472.397.417 3.711.852.202
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
127.268.950 121.482.370
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
126.461.504 119.209.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
807.446 2.272.648
Diğer Alacaklar
1.052.497 1.060.427
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.052.497 1.060.427
Stoklar
3 648.123.262 584.659.460
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.378.686 14.855.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 6.881.467.770 6.857.832.360
Maddi Duran Varlıklar
4 15.623.004 16.038.446
Kullanım Hakkı Varlıkları
12.794.108 14.371.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 882.295 911.159
Peşin Ödenmiş Giderler
3 300.052 265.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.702.890.624 7.611.476.872
TOPLAM VARLIKLAR
12.175.288.041 11.323.329.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.135.477.432 573.835.345
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
93.268.275 68.725.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.042.209.157 505.109.547
Ticari Borçlar
143.648.959 208.281.553
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.095.413 20.603.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
140.553.546 187.678.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.127.425 2.956.111
Diğer Borçlar
13.144.944 13.133.847
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.489.481 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.655.463 2.657.461
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 224.832.106 318.714.943
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 119.213.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
224.832.106 199.501.677
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.798.640 3.332.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.798.640 3.332.973
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.743.255 20.486.954
ARA TOPLAM
1.539.772.761 1.140.741.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.539.772.761 1.140.741.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.972.296.423 4.014.481.430
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
379.471.238 355.917.646
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.592.825.185 3.658.563.784
Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
35.436.712 32.278.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.056.343 1.379.035
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.380.369 30.899.458
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 1.516.291.442 1.233.031.629
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.321.652.878 1.032.364.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
194.638.564 200.667.233
Uzun Vadeli Karşılıklar
6.628.917 6.336.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
6.628.917 6.336.674
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.530.653.494 5.286.128.226
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.070.426.255 6.426.869.952
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.552.352.189 4.348.197.000
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-66.531.299 -66.531.299
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
126.922.325 126.922.325
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.155.733 -7.660.838
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.155.733 -7.660.838
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.155.733 -7.660.838
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
184.449.462 175.386.673
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.370.937.778 179.934.693
Net Dönem Karı veya Zararı
203.650.084 3.200.065.874
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
552.509.597 548.262.122
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.104.861.786 4.896.459.122
TOPLAM KAYNAKLAR
12.175.288.041 11.323.329.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
165.006.085 350.142.422
Satışların Maliyeti
-87.463.410 -311.814.703
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
77.542.675 38.327.719
BRÜT KAR (ZARAR)
77.542.675 38.327.719
Genel Yönetim Giderleri
-17.796.659 -12.028.668
Pazarlama Giderleri
-30.014.945 -17.067.678
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
353.224.531 147.008.264
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-117.835.203 -143.908.922
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 1.539.602.575
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
265.120.399 1.551.933.290
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
426.445.632
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-64.562
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
523.385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
692.024.854 1.551.933.290
Finansman Gelirleri
22.527.305 20.361
Finansman Giderleri
-506.655.243 -453.068.035
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
207.896.916 1.098.885.616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
207.896.916 1.098.885.616
DÖNEM KARI (ZARARI)
207.896.916 1.098.885.616
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.246.832 0
Ana Ortaklık Payları
203.650.084 1.098.885.616
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,23320000 1,25850000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
505.748 486.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
505.748 486.243
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.748 486.243
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.402.664 1.099.371.859
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.247.475 0
Ana Ortaklık Payları
204.155.189 1.099.371.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028744


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.392 Değişim: 2,23% Hacim : 86.458 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.320 13.06.2024 Yüksek 10.450
Açılış: 10.320
32,2889 Değişim: -0,06%
Düşük 32,2141 13.06.2024 Yüksek 32,4069
Açılış: 32,3077
34,9066 Değişim: -0,07%
Düşük 34,7472 13.06.2024 Yüksek 35,2262
Açılış: 34,9325
2.391,87 Değişim: -0,96%
Düşük 2.383,28 13.06.2024 Yüksek 2.417,46
Açılış: 2.415,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.