KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 23:00
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331.589 0 0 -456.370.956 -456.702.545 -456.702.545
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 -456.370.956 -456.370.956 -456.370.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -331.589 0 0 0 -331.589 -331.589
Sermaye Arttırımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.890.746 108.855.374 -263.337.698 -456.370.956 105.465.021 105.465.021
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.687 150.332.540 712.406.784 712.406.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 588.783 0 0 1.220.390.460 1.220.979.243 1.220.979.243
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 1.220.390.460 1.220.390.460 1.220.390.460
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 588.783 0 0 0 588.783 588.783
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.063.696 108.855.374 -113.005.147 1.220.390.460 1.933.386.027 1.933.386.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
669.065.278 224.912.589
Dönem Karı (Zararı)
1.220.390.460 -456.370.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.112.528.707 623.361.448
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.994.653 4.562.141
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-265.482 89.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-265.482 89.175
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4 40.252.766 68.541.241
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
610.262.570 550.758.850
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.765.823.715 122.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.765.823.715 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 122.923
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-949.499 -712.882
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
558.068.366 58.258.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.015.756 -116.173.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -35.281.996 -73.699.797
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3 -73.440.396 40.068.280
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.879.410 -94.134.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 433.204.042 235.620.814
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.723.062 66.576.590
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
665.930.119 225.249.151
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
3.135.159 -336.562
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
285.275.385 4.579.134
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
949.499 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 237.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -1.907.785 -200.293
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 286.233.671 4.542.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-631.247.608 -205.839.338
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.743.727.957 970.577.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.334.722.799 -1.107.832.084
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -43.638
Ödenen Faiz
-40.252.766 -68.541.241
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.093.055 23.652.385
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
323.093.055 23.652.385
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.094.363 71.421.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
394.187.418 95.074.145


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
394.187.419 71.094.363
Ticari Alacaklar
422.893.371 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
365.487.338 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
57.406.033 77.021.793
Diğer Alacaklar
45.029.396 23.248.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.766.520 2.766.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
42.262.876 20.482.431
Stoklar
3 1.584.927.234 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 489.090.096 415.722.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.599.619 31.332.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
450.490.477 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
52.171 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
18.816.532 82.149.642
ARA TOPLAM
2.954.996.219 2.520.549.597
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.954.996.219 2.538.504.777
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
151.064.226 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
141.479.887 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.584.339 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.039.315 1.044.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.315 1.044.000
Stoklar
3 560.883.887 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
15.055.909 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 3.974.433.832 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 17.204.261 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
15.284.821 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 745.661 786.243
Peşin Ödenmiş Giderler
3 424.008 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.736.135.920 3.268.051.624
TOPLAM VARLIKLAR
7.691.132.139 5.806.556.401
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 600.951.069 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
45.396.138 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
555.554.931 1.718.446.563
Ticari Borçlar
454.062.070 270.182.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19.458.691 32.668.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
434.603.379 237.514.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
4.250.256 2.292.663
Diğer Borçlar
34.031.584 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
23.555.198 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 227.993.428 156.332.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.781 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.418.781 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.766.437 3.323.984
ARA TOPLAM
1.334.473.625 2.300.038.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.334.473.625 2.300.038.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 3.504.184.278 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
243.619.220 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.260.565.058 2.106.551.143
Diğer Borçlar
26.571.379 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.379.035 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
25.192.344 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 887.622.373 526.078.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.894.457 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.894.457 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.423.272.487 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.757.746.112 5.094.149.617
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.933.386.027 712.406.784
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.063.696 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.063.696 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.063.696 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.374 108.855.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.005.147 -263.337.687
Net Dönem Karı veya Zararı
1.220.390.460 150.332.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.933.386.027 712.406.784
TOPLAM KAYNAKLAR
7.691.132.139 5.806.556.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
643.577.732 515.864.354 293.435.310 100.070.844
Satışların Maliyeti
-501.766.099 -379.321.716 -189.951.396 -50.499.144
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.811.633 136.542.638 103.483.914 49.571.700
BRÜT KAR (ZARAR)
141.811.633 136.542.638 103.483.914 49.571.700
Genel Yönetim Giderleri
-32.018.153 -18.215.058 -19.989.485 -9.438.053
Pazarlama Giderleri
-38.174.275 -24.739.873 -21.106.597 -12.061.126
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
289.748.133 178.171.225 142.739.869 65.102.688
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-240.849.188 -126.546.088 -96.940.266 -46.338.146
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.765.823.715 0 226.221.140 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.886.341.865 145.212.844 334.408.575 46.837.063
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
949.499 712.882 949.499 712.882
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.887.291.364 145.925.726 335.358.074 47.549.945
Finansman Gelirleri
625.862 8.690 605.501 6.852
Finansman Giderleri
-667.526.766 -602.305.372 -214.458.731 -392.935.351
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.220.390.460 -456.370.956 121.504.844 -345.378.554
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 1,39760000 -0,52260000 0,13910000 -0,39550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
588.783 -331.589 102.540 -399.439
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
588.783 -331.589 102.540 -399.439
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
588.783 -331.589 102.540 -399.439
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.220.979.243 -456.702.545 121.607.384 -345.777.993
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.220.979.243 -456.702.545 121.607.384 -345.777.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958165


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,63% Hacim : 1.759 Mio.TL Son veri saati : 10:21
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8629 Değişim: -0,03%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3815 Değişim: -0,50%
Düşük 10,3710 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
501,59 Değişim: 0,51%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.