KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:35
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 562.667.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.510.922 -110.443.072 -110.443.072
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 148.240.228 -148.240.228 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.912.659 1.099.398.902 1.099.398.902
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 109.007.453 -113.089.921 1.098.912.659 1.811.872.991 1.811.872.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.914.147 114.634.192
Dönem Karı (Zararı)
1.098.912.659 -110.510.922
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.059.125.931 326.940.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.481.365 2.367.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.231.320 -195.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.320 -195.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.661.793 17.369.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
384.102.166 307.275.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
5 -1.539.602.575 122.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539.602.575 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 122.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
46.831.299 -101.916.370
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.704.839 -2.319.039
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -45.527.667 -163.308.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.142.348 34.077.233
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.174.339 -12.775.334
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
70.708.280 -41.302.313
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.323.534 83.711.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
86.618.027 114.513.357
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
296.120 120.835
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
255.953.518 187.584
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.088.427.285 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 0 237.427
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-642.709 -49.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 2.345.023.512 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.876.297 -103.546.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.019.566.591 536.621.819
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.294.781.095 -621.776.394
Ödenen Faiz
-91.661.793 -18.391.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.008.632 11.275.608
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-24.008.632 11.275.608
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.613.039 69.748.254
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.604.407 81.023.862


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
46.604.407 70.613.039
Ticari Alacaklar
428.939.837 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
368.056.248 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.883.589 77.021.793
Diğer Alacaklar
45.793.219 23.254.326
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.771.720 2.771.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.021.499 20.482.606
Stoklar
3 1.558.030.369 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 469.867.121 415.726.168
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.885.171 31.336.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
430.981.950 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.703 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
36.191.801 82.144.415
ARA TOPLAM
2.585.436.457 2.520.072.504
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.585.436.457 2.538.027.684
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2.088.969.185 541.900
Ticari Alacaklar
165.706.843 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
156.367.482 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.339.361 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.039.420 1.044.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.420 1.044.000
Stoklar
3 598.026.423 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.106.410 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.689.422.850 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 15.062.293 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.292.565 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 692.757 787.014
Peşin Ödenmiş Giderler
353.018 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.590.671.764 3.268.594.295
TOPLAM VARLIKLAR
7.176.108.221 5.806.621.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.632.962.612 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
42.935.456 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.590.027.156 1.718.446.563
Ticari Borçlar
282.355.906 270.181.567
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.693.041 32.667.863
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
270.662.865 237.513.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.588.783 2.292.663
Diğer Borçlar
87.507.585 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
67.073.610 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.433.975 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 183.884.752 156.332.152
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.721.829 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.721.829 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.071.300 3.323.608
ARA TOPLAM
2.198.092.767 2.300.036.746
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.198.092.767 2.300.036.746
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.562.356.559 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.522.182 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.332.834.377 2.106.551.143
Diğer Borçlar
29.538.463 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.369.297 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.169.166 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
569.234.256 526.078.576
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
569.234.256 526.078.576
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.013.185 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.013.185 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.166.142.463 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.364.235.230 5.094.147.890
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.811.872.991 712.474.089
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.166.236 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.166.236 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.166.236 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
109.007.453 109.007.453
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.089.921 -261.330.149
Net Dönem Karı veya Zararı
1.098.912.659 148.240.228
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.811.872.991 712.474.089
TOPLAM KAYNAKLAR
7.176.108.221 5.806.621.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
350.142.422 415.118.263
Satışların Maliyeti
-311.815.570 -328.822.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.326.852 86.295.691
BRÜT KAR (ZARAR)
38.326.852 86.295.691
Genel Yönetim Giderleri
-12.022.060 -8.669.516
Pazarlama Giderleri
-17.046.385 -12.437.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
147.008.264 112.943.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-143.908.922 -79.275.965
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.539.602.575 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.960.324 98.857.111
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.960.324 98.857.111
Finansman Gelirleri
20.361 1.838
Finansman Giderleri
-453.068.026 -209.369.871
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.098.912.659 -110.510.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.912.659 -110.510.922
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.912.659 -110.510.922
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.098.912.659 -110.510.922
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
486.243 67.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
486.243 67.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
486.243 67.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.398.902 -110.443.072
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.099.398.902 -110.443.072http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941544


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.