KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2021 - 19:35
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.374 -478.373.928 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 215.036.241 -215.036.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.992.402 -110.992.402 -110.992.402
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.374 -263.337.698 -110.992.402 451.243.014 451.243.014
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 108.855.374 -263.337.698 150.332.540 712.406.784 712.406.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 150.332.540 -150.332.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 486.243 0 0 1.098.885.616 1.099.371.859 1.099.371.859
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.166.236 108.855.374 -113.005.147 1.098.885.616 1.811.778.643 1.811.778.643


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.296.272 129.424.168
Dönem Karı (Zararı)
1.098.885.616 -110.992.402
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.059.126.702 326.940.649
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.480.594 2.367.938
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.231.320 -195.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.231.320 -195.288
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
91.661.793 17.369.933
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
384.102.166 307.275.143
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.539.602.575 122.923
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539.602.575
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 122.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
41.241.238 -86.674.022
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.704.839 -100.379.987
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.192.967 -163.308.766
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-54.184.695 38.096.359
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.196.275 -60.041.403
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
147.530.536 115.264.551
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
62.596.928 83.695.224
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
81.000.152 129.274.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
296.120 149.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
271.072.550 189.625
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 239.468
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-642.709 -49.843
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
271.715.259 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-366.876.297 -103.546.168
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.019.566.591 499.838.633
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.294.781.095 -621.776.394
Ödenen Faiz
-91.661.793 18.391.593
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.507.475 26.067.625
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-14.507.475 26.067.625
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.094.363 71.421.760
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.586.888 97.489.385


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
56.586.887 71.094.363
Ticari Alacaklar
428.939.837 446.577.426
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
368.056.248 369.555.633
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.883.589 77.021.793
Diğer Alacaklar
102.385.243 23.248.951
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
59.363.744 2.766.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
43.021.499 20.482.431
Stoklar
3 1.558.030.369 1.481.749.415
Peşin Ödenmiş Giderler
3 469.905.385 415.722.085
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.880.227 31.332.907
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
431.025.158 384.389.178
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9.703 7.715
Diğer Dönen Varlıklar
36.717.341 82.149.642
ARA TOPLAM
2.652.574.765 2.520.549.597
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0 17.955.180
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.652.574.765 2.538.504.777
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
-150 0
Ticari Alacaklar
165.706.843 92.364.415
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
156.367.482 82.830.380
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.339.361 9.534.035
Diğer Alacaklar
1.039.420 1.044.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.039.420 1.044.000
Stoklar
626.691.723 628.779.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.106.410 14.106.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 3.762.731.103 2.494.843.787
Maddi Duran Varlıklar
4 15.062.293 16.344.374
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.292.565 19.431.062
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 692.757 786.243
Peşin Ödenmiş Giderler
3 353.018 351.623
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.603.675.982 3.268.051.624
TOPLAM VARLIKLAR
7.256.250.747 5.806.556.401
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.632.962.612 1.854.157.664
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
42.935.456 135.711.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.590.027.156 1.718.446.563
Ticari Borçlar
285.378.935 270.182.660
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11.693.041 32.668.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
273.685.894 237.514.210
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.588.783 2.292.663
Diğer Borçlar
87.507.585 10.543.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
67.073.610 10.476.386
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
20.433.975 67.209
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 183.884.752 156.332.410
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.721.829 3.205.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.721.829 3.205.497
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.279.093 3.323.984
ARA TOPLAM
2.201.323.589 2.300.038.473
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.201.323.589 2.300.038.473
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.562.356.559 2.232.950.024
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
229.522.182 126.398.881
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.332.834.377 2.106.551.143
Diğer Borçlar
29.722.001 30.298.104
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.369.297 1.319.291
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.352.704 28.978.813
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 646.056.770 526.078.576
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.822.514
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
569.234.256
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.013.185 4.784.440
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.013.185 4.784.440
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.243.148.515 2.794.111.144
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.444.472.104 5.094.149.617
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.811.778.643 712.406.784
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.166.236 -4.652.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.166.236 -4.652.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.166.236 -4.652.479
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.374 108.855.374
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-113.005.147 -263.337.687
Net Dönem Karı veya Zararı
1.098.885.616 150.332.540
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.811.778.643 712.406.784
TOPLAM KAYNAKLAR
7.256.250.747 5.806.556.401


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
350.142.422 415.793.510
Satışların Maliyeti
-311.814.703 -328.822.572
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.327.719 86.970.938
BRÜT KAR (ZARAR)
38.327.719 86.970.938
Genel Yönetim Giderleri
-12.028.668 -8.777.005
Pazarlama Giderleri
-17.067.678 -12.678.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
147.008.264 113.068.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-143.908.922 -80.207.942
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.539.602.575 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.933.290 98.375.781
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.551.933.290 98.375.781
Finansman Gelirleri
20.361 1.838
Finansman Giderleri
-453.068.035 -209.370.021
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.098.885.616 -110.992.402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.885.616 -110.992.402
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.098.885.616 -110.992.402
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.098.885.616 -110.992.402
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
486.243 67.850
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
486.243 67.850
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
486.243 67.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.099.371.859 -110.924.552
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.099.371.859 -110.924.552http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941543


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9168 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3707 Değişim: 0,08%
Düşük 31,2976 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.890,22 Değişim: 0,30%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.