KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 20:42
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 349.740.424
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.422.321 0 0 216.349.683 212.927.362 212.927.362
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.149 216.349.683 562.667.786 562.667.786
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
21 873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.187.149 216.349.683 562.667.786 562.667.786
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 216.349.683 -216.349.683 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -93.322 0 0 148.240.228 148.146.906 148.146.906
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 152.080 1.507.317 0 1.659.397 1.659.397
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.652.479 109.007.453 -261.330.149 148.240.228 712.474.089 712.474.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
727.787.313 77.708.116
Dönem Karı (Zararı)
148.240.228 216.349.683
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
396.165.870 3.643.906
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
44543 10.736.658 7.044.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
700.953 -146.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
700.953 -146.131
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.575.440 105.868.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.070.538.912 330.435.574
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -702.858.920 -438.614.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-702.938.205 -438.535.477
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
8 79.285 -79.285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 -527.173 -944.217
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
183.410.101 -140.942.066
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
27.364.573 257.954.949
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 210.221.026 107.353.834
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-137.448.315 -74.118.474
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.160.730 41.053.652
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-80.005.942 -405.858.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.118.029 -67.327.391
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
727.816.199 79.051.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.886 -1.343.407
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.285.265 6.098.963
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
72.000.000 -45.707
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
44543 251.766 367.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
44543 -675.507 -617.053
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-92.861.524 6.393.853
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-705.637.263 -22.060.224
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.776.677.870 1.532.422.013
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.464.739.693 -1.507.688.838
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
8 0 -6.057.898
Ödenen Faiz
-17.575.440 -40.735.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
864.785 61.746.855
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
864.785 61.746.855
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.748.254 8.001.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
70.613.039 69.748.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.613.039 69.748.254
Ticari Alacaklar
6 446.577.426 463.084.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
369.555.633 404.898.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
77.021.793 58.186.296
Diğer Alacaklar
7 23.254.326 79.805.528
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.771.720 87.318
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.482.606 79.718.210
Türev Araçlar
8 0 79.285
Stoklar
9 1.481.749.415 1.716.529.874
Peşin Ödenmiş Giderler
17 415.726.168 278.588.094
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.336.990 36.310.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
384.389.178 242.277.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 7.715 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
18 82.144.415 128.056.656
ARA TOPLAM
2.520.072.504 2.735.896.980
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
19 17.955.180 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.538.027.684 2.735.896.980
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
541.900 72.541.900
Ticari Alacaklar
6 92.364.415 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
82.830.380 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9.534.035 3.718.981
Diğer Alacaklar
7 1.044.000 978.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.044.000 978.865
Stoklar
9 628.779.710 604.220.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 14.106.410 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 2.494.843.787 1.699.044.059
Maddi Duran Varlıklar
12 16.344.374 18.128.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 19.431.062 21.854.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 787.014 767.928
Peşin Ödenmiş Giderler
17 351.623 41.382
Diğer Duran Varlıklar
18 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.268.594.295 2.534.378.352
TOPLAM VARLIKLAR
5.806.621.979 5.270.275.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 1.854.157.664 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
135.711.101 107.180.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.718.446.563 1.420.745.993
Ticari Borçlar
6 270.181.567 182.714.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
32.667.863 22.649.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
237.513.704 160.065.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.292.663 2.321.549
Diğer Borçlar
7 10.543.595 11.190.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.134.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
67.209 55.878
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 156.332.152 176.068.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.205.497 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.205.497 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 3.323.608 4.285.047
ARA TOPLAM
2.300.036.746 1.907.430.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.300.036.746 1.907.430.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 2.232.950.024 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
126.398.881 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.106.551.143 2.022.839.984
Ticari Borçlar
6 0 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 306.142
Diğer Borçlar
7 30.298.104 38.670.907
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.319.291 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
28.978.813 38.670.907
Türev Araçlar
8 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 526.078.576 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.784.440 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.784.440 4.271.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.794.111.144 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.094.147.890 4.707.607.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
712.474.089 562.667.786
Ödenmiş Sermaye
21 873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.652.479 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.652.479 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.652.479 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
109.007.453 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-261.330.149 -479.187.149
Net Dönem Karı veya Zararı
148.240.228 216.349.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
712.474.089 562.667.786
TOPLAM KAYNAKLAR
5.806.621.979 5.270.275.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 1.988.371.425 1.697.294.898
Satışların Maliyeti
22 -1.211.649.151 -1.155.394.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
776.722.274 541.900.237
BRÜT KAR (ZARAR)
776.722.274 541.900.237
Genel Yönetim Giderleri
23 -38.195.139 -41.255.198
Pazarlama Giderleri
23 -53.417.667 -80.383.550
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 422.486.789 269.738.059
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -259.934.429 -163.246.211
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
11 280.635.474 167.015.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.297.302 693.768.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
27 527.173 944.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.128.824.475 694.712.813
Finansman Gelirleri
28 15.350 6.160.418
Finansman Giderleri
29 -980.599.597 -484.523.548
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
148.240.228 216.349.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
148.240.228 216.349.683
DÖNEM KARI (ZARARI)
148.240.228 216.349.683
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Güc
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.529 Değişim: 0,00% Hacim : 35.046 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3496 Değişim: -0,14%
Düşük 7,3318 03.03.2021 Yüksek 7,3610
Açılış: 7,3601
8,8865 Değişim: -0,18%
Düşük 8,8695 03.03.2021 Yüksek 8,9039
Açılış: 8,9028
410,13 Değişim: -0,01%
Düşük 408,60 03.03.2021 Yüksek 411,13
Açılış: 410,17
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.