KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 21:04
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -281.481.420 -196.882.437 350.563.705 350.563.705
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.882.437 196.882.437 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 46.735.467 44.094.334 44.094.334
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -478.363.868 46.735.467 394.658.039 394.658.039
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -478.363.868 215.036.241 562.167.566 562.167.566
Transferler
0 0 0 0 0 0 -215.036.241 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -50.651 0 0 -477.208.870 -477.259.521 -477.259.521
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.609.808 108.855.373 -263.337.686 -477.208.870 84.908.045 84.908.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
582.847.661 187.128.672
Dönem Karı (Zararı)
-477.208.870 46.735.467
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.277.755.365 136.204.203
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.844.244 3.588.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
572.875 394.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
72.575.796 2.118.458
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.197.915.499 367.959.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
79.285 -236.922.762
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -237.426.783
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
79.285 504.021
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-232.334 -934.096
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-217.775.979 6.186.351
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.885.955 268.355.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -255.200.725 -160.211.597
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
45.011.641 -8.566.151
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
44.034.830 -22.109.551
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-72.821.458 -54.093.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.085.688 -17.188.463
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
582.770.516 189.126.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
77.145 -1.997.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.050.275 -420.378
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
251.766 61.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-293.664 -712.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
47.092.173 231.324
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-465.128.663 -142.528.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.073.040.071 487.928.041
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.465.592.938 -624.398.424
Ödenen Faiz
-72.575.796 -6.057.898
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.769.273 44.180.013
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
164.769.273 44.180.013
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.421.760 8.466.916
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
236.191.033 52.646.929


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
236.191.033 71.421.760
Ticari Alacaklar
521.487.555 446.134.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
447.317.735 373.157.270
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
74.169.820 72.977.681
Diğer Alacaklar
11.943.131 79.664.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.943.131 79.664.155
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.944.412.873 1.730.798.094
Peşin Ödenmiş Giderler
3 248.978.652 294.261.536
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
46.786.737 36.310.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
202.191.915 257.951.329
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.969 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
94.298.390 132.892.669
ARA TOPLAM
3.057.318.603 2.755.257.097
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.057.318.603 2.755.257.097
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
102.755.123 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
95.273.997 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.481.126 3.718.981
Diğer Alacaklar
980.411 980.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
980.411 980.101
Stoklar
3 720.416.538 678.830.592
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.811.571 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.651.951.885 1.699.044.058
Maddi Duran Varlıklar
4 15.713.017 17.328.844
Kullanım Hakkı Varlıkları
18.365.771 21.854.344
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 812.111 827.664
Peşin Ödenmiş Giderler
3 312.625 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.525.119.052 2.535.707.994
TOPLAM VARLIKLAR
5.582.437.655 5.290.965.091
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.794.202.652 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
138.594.611 112.422.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.655.608.041 1.415.504.381
Ticari Borçlar
240.376.369 196.035.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8.378.649 24.931.934
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
231.997.720 171.103.463
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.413.550 2.336.405
Diğer Borçlar
12.370.436 11.193.982
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.479.586 11.193.982
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.890.850 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 130.293.649 183.913.331
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.015.666 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.282.604 4.291.417
ARA TOPLAM

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.