KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:31
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -35.357 0 0 -7.797.891 -7.833.248 0 -7.833.248
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 -479.187.151 -7.797.891 341.907.174 0 341.907.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.559.157 108.855.373 -479.185.070 216.347.602 562.667.784 0 562.667.784
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 216.347.602 -216.347.602 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 67.850 0 0 -110.510.922 -110.443.072 0 -110.443.072
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -4.491.307 108.855.373 -262.837.468 -110.510.922 452.224.712 0 452.224.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
114.634.192 -10.375.884
Dönem Karı (Zararı)
-110.510.922 -7.797.891
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
326.940.649 9.954.232
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.367.938 928.930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-195.288 299.170
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-195.288 299.170
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.369.933 37.638.974
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
307.275.143 207.831.316
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
122.923 -236.744.158
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -238.426.614
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
122.923 1.682.456
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.916.370 -11.197.127
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.319.039 240.150.688
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3 -163.308.766 -72.140.195
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
34.077.233 10.836.318
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.775.334 -9.316.001
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3 -41.302.313 -180.581.673
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
83.711.849 -146.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
114.513.357 -9.040.786
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
120.835 -1.335.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
187.584 -31.003
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 237.427 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -49.843 -31.003
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.546.168 34.483.001
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
536.621.819 316.011.189
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-621.776.394 -260.098.642
Ödenen Faiz
-18.391.593 -21.429.546
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.275.608 24.076.114
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.275.608 24.076.114
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
69.748.254 8.001.399
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
81.023.862 32.077.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
81.023.862 69.748.254
Ticari Alacaklar
463.896.546 463.084.642
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
412.613.585 404.898.346
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
51.282.961 58.186.296
Diğer Alacaklar
18.980.057 79.805.528
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.980.057 79.805.528
Türev Araçlar
0 79.285
Stoklar
3 1.878.701.794 1.716.529.874
Peşin Ödenmiş Giderler
3 244.437.080 278.588.094
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.868.362 36.310.206
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
211.568.718 242.277.888
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
5.015 4.647
Diğer Dönen Varlıklar
112.187.007 128.056.656
ARA TOPLAM
2.799.231.361 2.735.896.980
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.799.231.361 2.735.896.980
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.541.900 72.541.900
Ticari Alacaklar
104.728.907 103.221.772
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
102.356.986 99.502.791
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.371.921 3.718.981
Diğer Alacaklar
980.295 978.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
980.295 978.865
Stoklar
3 605.357.123 604.220.277
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.579.237 13.579.237
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.699.044.058 1.699.044.059
Maddi Duran Varlıklar
4 17.395.758 18.128.585
Kullanım Hakkı Varlıkları
20.858.605 21.854.347
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 745.358 767.928
Peşin Ödenmiş Giderler
3 115.163 41.382
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.535.346.404 2.534.378.352
TOPLAM VARLIKLAR
5.334.577.765 5.270.275.332
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.610.030.746 1.527.926.632
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
117.688.339 107.180.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.492.342.407 1.420.745.993
Ticari Borçlar
170.065.334 182.714.695
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
58.382.737 22.649.290
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
111.682.597 160.065.405
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.442.384 2.321.549
Diğer Borçlar
14.503.587 11.190.782
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.476.386 11.134.904
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4.027.201 55.878
Türev Araçlar
43.638 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
43.638 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 183.143.627 176.068.479
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.371 2.923.707
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.659.371 2.923.707
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.068.182 4.285.047
ARA TOPLAM
1.986.956.869 1.907.430.891
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.986.956.869 1.907.430.891
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.310.378.637 2.170.579.460
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.586.280 147.739.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.168.792.357 2.022.839.984
Ticari Borçlar
180.169 306.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
180.169 306.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 537.970.730 586.348.191
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.273.153 4.271.955
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.273.153 4.271.955
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.593.495 38.670.907
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
42.593.495 38.670.907
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.895.396.184 2.800.176.655
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.882.353.053 4.707.607.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
452.224.712 562.667.786
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.491.307 -4.559.157
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.491.307 -4.559.157
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.491.307 -4.559.157
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-262.837.468 -479.187.149
Net Dönem Karı veya Zararı
-110.510.922 216.349.683
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
452.224.712 562.667.786
TOPLAM KAYNAKLAR
5.334.577.765 5.270.275.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
415.118.263 455.995.321
Satışların Maliyeti
-328.822.572 -194.071.698
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
86.295.691 261.923.623
BRÜT KAR (ZARAR)
86.295.691 261.923.623
Genel Yönetim Giderleri
-8.669.516 -11.020.928
Pazarlama Giderleri
-12.437.039 -16.885.395
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
112.943.940 28.393.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-79.275.965 -6.691.791
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
98.857.111 255.719.451
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
98.857.111 255.719.451
Finansman Gelirleri
1.838 4.375.442
Finansman Giderleri
-209.369.871 -267.892.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-110.510.922 -7.797.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.510.922 -7.797.891
DÖNEM KARI (ZARARI)
-110.510.922 -7.797.891
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-110.510.922 -7.797.891
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,12660000 -0,00890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
67.850 -35.357
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
67.850 -35.357
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.850 -35.357
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-110.443.072 -7.833.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-110.443.072 -7.833.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850235


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.814 Değişim: 0,59% Hacim : 44.419 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 9.747 09.04.2024 Yüksek 9.849
Açılış: 9.808
32,3565 Değişim: 0,17%
Düşük 32,1821 12.04.2024 Yüksek 32,9113
Açılış: 32,3025
34,4292 Değişim: -0,71%
Düşük 34,3896 12.04.2024 Yüksek 35,1623
Açılış: 34,6749
2.437,83 Değişim: -0,95%
Düşük 2.426,99 12.04.2024 Yüksek 2.529,91
Açılış: 2.461,15
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.