KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 23:20
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 0 846.382.669
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -242.615.040 242.615.040 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 26.369.713 0 0 -533.597.621 -507.227.908 0 -507.227.908
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -39.673.057 -441.147.737 0 0 0 -10.543.992 10.543.993 0 -207.627.361 0 -207.627.361
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -40.000.000 0 -40.000.000 0 -40.000.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 0 -75.626.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -369.539.109 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -283.019.404 -533.597.621 15.901.097 0 15.901.097
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.402 -196.167.747 349.740.424 0 349.740.424
Transferler
0 0 0 0 0 0 0 -196.167.747 196.167.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.641.133 0 0 47.813.433 45.172.300 0 45.172.300
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -3.777.969 108.855.373 -479.187.149 47.813.433 394.912.724 0 394.912.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.473.012 -371.846.562
Dönem Karı (Zararı)
47.813.433 -533.597.621
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
136.204.203 180.302.770
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3.588.954 3.876.717
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
394.621 -92.352.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
394.621 -95.417.669
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.064.992
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.143
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.118.458 34.045.917
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
367.959.028 518.512.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-236.922.762 -26.627.304
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-237.426.783 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
504.021 -26.627.304
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-934.096 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -256.883.952
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.550.985 -18.282.848
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
264.191.502 -3.259.968
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 -160.664.126 -453.789.343
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-29.210.718 -75.959.874
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.260.667 69.933.259
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-39.705.715 439.569.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.901.261 5.223.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.466.651 -371.577.699
Alınan Faiz
0 268.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.993.639 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-420.376 -660.752.189
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
61.241 1.633.209
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-712.941 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
231.324 -664.710.089
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-140.334.121 1.033.218.260
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
490.122.201 1.173.171.449
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-624.398.424 -105.907.272
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 0
Ödenen Faiz
0 -34.045.917
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.718.515 619.509
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.718.515 619.509
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.001.399 37.020.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.719.914 37.639.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47.719.914 8.001.399
Ticari Alacaklar
486.554.026 766.674.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
369.571.211 590.623.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
116.982.815 176.050.865
Diğer Alacaklar
26.296.054 19.934.370
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5.200 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
26.290.854 19.934.370
Stoklar
3 1.943.131.873 1.520.174.989
Peşin Ödenmiş Giderler
3 233.606.237 202.162.831
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
21.106.074 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
212.500.163 202.162.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
147.780.505 121.859.857
ARA TOPLAM
2.885.088.609 2.638.849.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.885.088.609 2.638.849.352
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.574.018 72.496.193
Ticari Alacaklar
73.515.836 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
68.745.829 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.770.007 4.289.227
Diğer Alacaklar
981.791 982.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
981.791 982.319
Stoklar
3 534.954.699 883.649.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13.569.116 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.614.779.433 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 19.437.422 22.313.433
Kullanım Hakkı Varlıkları
21.604.373 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 882.158 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
115.483 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.352.414.329 2.359.366.647
TOPLAM VARLIKLAR
5.237.502.938 4.998.215.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 1.424.266.376 1.123.649.408
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
104.425.489 111.094.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.319.840.887 1.012.554.803
Ticari Borçlar
122.706.518 141.967.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3.505.328 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
119.201.190 135.654.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.411.084 3.664.955
Diğer Borçlar
24.499.031 32.944.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.910.595 32.881.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.588.436 63.863
Türev Araçlar
504.021 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
504.021 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 616.168.932 67.467.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.706.605 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.706.605 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.931.900 2.428.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.931.900 2.428.792
ARA TOPLAM
2.197.194.467 1.378.325.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.197.194.467 1.378.325.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.087.053.823 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
171.184.917 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.915.868.906 1.934.779.158
Diğer Borçlar
42.382.937 35.302.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
42.382.937 35.302.494
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 512.400.659 1.100.807.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.558.328 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.558.328 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.645.395.747 3.270.150.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.842.590.214 4.648.475.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
394.912.724 349.740.422
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.777.969 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.777.969 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-479.187.149 -283.019.404
Net Dönem Karı veya Zararı
47.813.433 -196.167.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
394.912.724 349.740.422
TOPLAM KAYNAKLAR
5.237.502.938 4.998.215.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
767.978.692 213.318.504 185.618.381 140.457.118
Satışların Maliyeti
-471.668.788 -192.315.575 -179.182.831 -150.828.145
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
296.309.904 21.002.929 6.435.550 -10.371.027
BRÜT KAR (ZARAR)
296.309.904 21.002.929 6.435.550 -10.371.027
Genel Yönetim Giderleri
-28.042.056 -43.349.488 -6.645.135 -15.006.150
Pazarlama Giderleri
-42.251.451 -58.118.299 -14.827.268 -14.511.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
80.542.354 241.759.698 -32.972.069 160.130.496
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-27.303.609 -15.709.793 54.806.128 41.839.775
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 189.337.772 0 27.178.828
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
279.255.142 334.922.819 6.797.206 189.260.602
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
934.096 0 -547.240 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
280.189.238 337.622.510 6.249.966 189.260.602
Finansman Gelirleri
5.553.979 26.895.447 1.734.822 -39.811
Finansman Giderleri
-237.929.784 -898.115.578 73.327.807 -580.464.658
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867
DÖNEM KARI (ZARARI)
47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
47.813.433 -533.597.621 81.312.595 -391.243.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,54800000 -0,61110000 0,09310000 -0,44810000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.641.133 26.369.713 -2.369.078 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.172.300 -507.227.908 78.943.517 -391.243.867
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
45.172.300 -507.227.908 78.943.517 -391.243.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798380


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.467 Değişim: 0,96% Hacim : 14.968 Mio.TL Son veri saati : 14:43
Düşük 2.456 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8315 Değişim: 0,46%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8349
Açılış: 16,7545
17,6061 Değişim: 0,73%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
977,53 Değişim: 0,15%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.