KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2019 - 21:07
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 252.561.921 71.608.628 -5.664.156 62.419.923 -379.615 119.399.365 -10.948.357 -242.615.040 846.382.669 846.382.669
Transferler
-242.615.040 242.615.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 26.369.713 0 0 -142.353.754 -115.984.041 -115.984.041
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 -38.695.560 -437.822.069 0 0 0 -10.543.992 10.543.992 0 -203.324.196 -203.324.196
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 -75.626.303 0 0 0 0 0 -75.626.303 -75.626.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 213.866.361 -366.213.441 -81.290.459 62.419.923 25.990.098 108.855.373 -243.019.404 -142.353.754 451.448.129 451.448.129
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 349.740.422
Transferler
-196.167.747 196.167.747 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-272.055 -33.499.162 -33.771.217 -33.771.217
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.408.891 108.855.373 -479.187.151 -33.499.162 315.969.205 315.969.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.753.297 371.332.313
Dönem Karı (Zararı)
-33.499.162 -142.353.754
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.877.049 96.585.013
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.589.827 9.250.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
467.364 -92.329.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
467.364 -95.394.801
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 3.064.992
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0 -268.144
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
752.694 16.359.320
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
221.982.444 445.145.853
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-235.188.042 -26.667.114
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-237.426.783 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.238.741 -26.667.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.336 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 -252.580.787
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -2.324.691
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
653.384 417.369.917
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
287.215.465 524.123.305
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
4 -171.132.165 -45.416.905
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.067.576 -57.381.574
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.775.458 124.124.585
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-101.434.717 -129.013.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.838.233 934.428
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-44.722.827 371.601.176
Alınan Faiz
0 268.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.030.470 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
374.433 -621.820.307
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
56.068 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
87.041 -9.237.719
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
231.324 -614.907.279
Alınan Temettüler
0 2.324.691
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.772.804 242.101.778
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
459.628.452 483.764.265
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-366.797.750 -225.303.167
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-6.057.898 -16.359.320
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.393.940 -8.386.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
40.393.940 -8.386.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.001.399 37.020.205
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.395.339 28.633.989


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
48.395.338 8.001.399
Ticari Alacaklar
480.695.354 766.674.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
358.678.165 590.623.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
122.017.189 176.050.865
Diğer Alacaklar
19.341.005 19.934.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.341.005 19.934.370
Stoklar
3 1.953.605.200 1.520.174.989
Peşin Ödenmiş Giderler
3 200.362.488 202.162.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
148.377.817 121.859.857
ARA TOPLAM
2.850.818.426 2.638.849.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.850.818.426 2.638.849.352
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.496.193 72.496.193
Ticari Alacaklar
56.350.544 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.734.925 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.615.619 4.289.227
Diğer Alacaklar
982.445 982.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
982.445 982.319
Stoklar
3 534.949.411 883.649.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
14.116.356 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.614.779.433 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 20.636.565 22.313.433
Kullanım Hakkı Varlıkları
19.052.498 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 887.331 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
80.938 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
0 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.334.331.714 2.359.366.647
TOPLAM VARLIKLAR
5.185.150.140 4.998.215.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.489.025.484 1.123.649.408
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 111.141.574 111.094.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.377.883.910 1.012.554.803
Ticari Borçlar
144.742.643 141.967.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5.995.882 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
138.746.761 135.654.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.305.040 3.664.955
Diğer Borçlar
17.881.071 32.944.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17.822.915 32.881.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
58.156 63.863
Türev Araçlar
2.238.741 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
2.238.741 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 579.924.004 67.467.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.921.305 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.921.305 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.166.867 2.428.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.166.867 2.428.792
ARA TOPLAM
2.243.205.155 1.378.325.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.243.205.155 1.378.325.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.099.507.415 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 178.791.172 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.920.716.243 1.934.779.158
Diğer Borçlar
38.220.574 35.302.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
38.220.574 35.302.494
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 486.916.585 1.100.807.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.206 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.331.206 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.625.975.780 3.270.150.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.869.180.935 4.648.475.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
315.969.205 349.740.422
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.408.891 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.408.891 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.408.891 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-479.187.151 -283.019.404
Net Dönem Karı veya Zararı
-33.499.162 -196.167.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
315.969.205 349.740.422
TOPLAM KAYNAKLAR
5.185.150.140 4.998.215.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
582.360.311 72.861.386 126.364.990 26.518.239
Satışların Maliyeti
-292.485.957 -41.487.430 -98.414.259 -22.616.076
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
289.874.354 31.373.956 27.950.731 3.902.163
BRÜT KAR (ZARAR)
289.874.354 31.373.956 27.950.731 3.902.163
Genel Yönetim Giderleri
-21.396.921 -28.343.338 -10.375.993 -16.487.762
Pazarlama Giderleri
-27.424.183 -43.606.979 -10.538.789 -17.324.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
113.514.423 81.629.202 85.120.482 60.540.769
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-82.109.737 -57.549.568 -75.417.947 -45.880.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 162.158.944 0 14.888.276
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
272.457.936 145.662.217 16.738.484 -362.162
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 2.699.691 0 2.699.691
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
1.481.336 0 1.481.336 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.939.272 148.361.908 18.219.820 2.337.529
Finansman Gelirleri
3.819.157 26.935.258 -556.285 11.722.124
Finansman Giderleri
-311.257.591 -317.650.920 -43.364.805 -228.886.417
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-33.499.162 -142.353.754 -25.701.270 -214.826.764
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.499.162 -142.353.754 -25.701.270 -214.826.764
DÖNEM KARI (ZARARI)
-33.499.162 -142.353.754 -25.701.270 -214.826.764
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.499.162 -142.353.754 -25.701.270 -214.826.764
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 0,03840000 0,16300000 0,02940000 0,24600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-272.055 26.369.713 -236.698 28.187.353
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-33.771.217 -115.984.041 -25.937.968 -186.639.411
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-33.771.217 -115.984.041 -25.937.968 -186.639.411http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783102


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.680 Değişim: -1,37% Hacim : 111.040 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.680 15.04.2024 Yüksek 9.824
Açılış: 9.759
32,4244 Değişim: 0,21%
Düşük 32,2589 15.04.2024 Yüksek 32,5796
Açılış: 32,3565
34,5234 Değişim: 0,27%
Düşük 34,4011 15.04.2024 Yüksek 34,8027
Açılış: 34,4292
2.448,45 Değişim: 0,40%
Düşük 2.422,20 15.04.2024 Yüksek 2.471,97
Açılış: 2.438,65
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.