KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:16
KAP ***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***SNGYO*** SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
600.000.000 212.888.864 -5.664.156 62.419.923 -379.615 35.261.185 73.855.473 -86.738.737 891.642.937 0 891.642.937
Transferler
-86.738.737 86.738.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.817.640 72.473.010 70.655.370 0 70.655.370
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
273.193.432 1.000.405.424 -346.002.724 73.594.188 -218.771.529 782.418.791 0 782.418.791
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-70.777.303 -70.777.303 0 -70.777.303
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 1.213.294.288 -346.002.724 -76.441.459 62.419.923 -2.197.255 108.855.373 -231.654.793 72.473.010 1.673.939.795 0 1.673.939.795
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.136.836 108.855.373 -283.019.404 -196.167.747 349.740.422 0 349.740.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
196.167.747
Transferler
-196.167.747
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.357 -7.797.891 -7.833.248 0 -7.833.248
Dönem Sonu Bakiyeler
873.193.432 212.888.864 -346.002.724 -81.290.459 62.419.923 -1.172.193 108.855.373 -479.187.151 -7.797.891 341.907.174 0 341.907.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.375.884 330.933.566
Dönem Karı (Zararı)
-7.797.891 72.473.010
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.954.232 -80.046.452
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
928.930 937.875
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.170 -3.929.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
299.170 -3.929.519
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
37.638.974 -3.670.555
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
207.831.316 73.886.415
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-236.744.158 -147.270.668
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-238.426.614 -147.270.668
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
1.682.456 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.197.127 339.044.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
240.150.688 472.934.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.140.195 -220.390.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10.836.318 275.514.463
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.316.001 117.521.026
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-180.581.673 -331.402.187
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-146.264 24.866.720
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.040.786 331.470.573
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.335.098 -537.007
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.003 -8.612.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-31.003 -26.251.545
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.467.553
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -1.190
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 24.108.036
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.483.001 -243.058.660
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -70.777.303
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
316.011.189 87.072.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-260.098.642 -251.212.284
Ödenen Faiz
-21.429.546 -8.141.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.076.114 79.262.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
24.076.114 79.262.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.001.399 26.908.674
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32.077.513 106.171.328


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32.077.513 8.001.399
Ticari Alacaklar
527.129.724 766.674.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
373.154.447 590.623.817
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
153.975.277 176.050.865
Diğer Alacaklar
8.264.812 19.934.370
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.264.812 19.934.370
Stoklar
3 1.662.778.162 1.520.174.989
Peşin Ödenmiş Giderler
3 191.808.600 202.162.831
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
41.224 41.224
Diğer Dönen Varlıklar
139.331.089 121.859.857
ARA TOPLAM
2.561.431.124 2.638.849.352
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.561.431.124 2.638.849.352
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
72.496.193 72.496.193
Ticari Alacaklar
56.980.951 57.586.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
51.075.413 53.297.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.905.538 4.289.227
Diğer Alacaklar
979.411 982.319
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
979.411 982.319
Stoklar
3 726.784.479 883.649.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12.635.020 12.635.020
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 1.616.010.588 1.291.181.712
Maddi Duran Varlıklar
4 21.444.112 22.313.433
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4 914.793 943.399
Peşin Ödenmiş Giderler
1.866.084 2.348.171
Diğer Duran Varlıklar
15.230.000 15.230.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.525.341.631 2.359.366.647
TOPLAM VARLIKLAR
5.086.772.755 4.998.215.999
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.368.494.658 1.123.649.408
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 98.133.558 111.094.605
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3 1.270.361.100 1.012.554.803
Ticari Borçlar
132.651.184 141.967.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
2.422.186 6.312.940
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
130.228.998 135.654.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.329.857 3.664.955
Diğer Borçlar
32.883.028 32.944.913
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.820.824 32.881.050
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.204 63.863
Türev Araçlar
1.682.456 3.544.958
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.682.456 3.544.958
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
74.548.331 67.467.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.769.092 2.657.131
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.769.092 2.657.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.245.480 2.428.792
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.245.480 2.428.792
ARA TOPLAM
1.620.604.086 1.378.325.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.620.604.086 1.378.325.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 2.171.431.092 2.130.265.153
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 206.071.234 195.485.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3 1.965.359.858 1.934.779.158
Diğer Borçlar
7,28 38.235.550 35.302.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7,28 38.235.550 35.302.494
Türev Araçlar
0 2.512.940
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 2.512.940
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 913.145.302 1.100.807.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.449.551 1.262.342
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.449.551 1.262.342
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.124.261.495 3.270.150.264
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.744.865.581 4.648.475.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
341.907.174 349.740.422
Ödenmiş Sermaye
873.193.432 873.193.432
Sermaye Düzeltme Farkları
212.888.864 212.888.864
Birleşme Denkleştirme Hesabı
-417.611.352 -417.611.352
Geri Alınmış Paylar (-)
-81.290.459 -81.290.459
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
62.419.923 62.419.923
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
71.608.628 71.608.628
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.172.193 -1.136.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.172.193 -1.136.836
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.172.193 -1.136.836
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
108.855.373 108.855.373
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-479.187.151 -283.019.404
Net Dönem Karı veya Zararı
-7.797.891 -196.167.747
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
341.907.174 349.740.422
TOPLAM KAYNAKLAR
5.086.772.755 4.998.215.999


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
455.995.321 46.343.147
Satışların Maliyeti
-194.071.698 -18.871.354
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
261.923.623 27.471.793
BRÜT KAR (ZARAR)
261.923.623 27.471.793
Genel Yönetim Giderleri
-11.020.928 -11.855.576
Pazarlama Giderleri
-16.885.395 -26.282.242
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
28.393.942 21.088.433
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-6.691.791 -11.668.697
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 147.270.668
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
255.719.451 146.024.379
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
255.719.451 146.024.379
Finansman Gelirleri
4.375.442 15.213.134
Finansman Giderleri
-267.892.784 -88.764.503
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.797.891 72.473.010
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.797.891 72.473.010
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.797.891 72.473.010
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.797.891 72.473.010
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 7 -0,00890000 0,08300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.357 -1.817.640
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-35.357 -1.817.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-35.357 -1.817.640
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.357 -1.817.640
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.833.248 70.655.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.833.248 70.655.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763301


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.